Одјељење за комуналне послове
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. НЕВЕНА ШЉИВИЋ БАБИЋ стручни савјетник у Одјељењу за комуналне послове дипломирани инжењер архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 14.5.2010. год.
2. МИРКО ШУРЛАН виши стручни сарадник за економске послове дипломирани економиста Универзитет за пословне студије Бања Лука, 27.9.2007. године
3. ВЕРА ЂАЈИЋ самостални стручни сарадник - координатор за економске послове дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 21.9.1981. године
4. МЛАДЕН МИЈАТОВИЋ самостални стручни сарадник за геодетске послове струковни инжењер геодезије - специјалиста Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија Београд, 27.2.2008. године
5. ЗОРИЦА СЛАДОЈЕВИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове погонски техничар штампе Технолошка школа Бања Лука, 28.11.1998. године
6. ВЕСНА ДОЈЧИНОВИЋ стручни сарадник - секретар начелника матурант Гимназије Гимназија Градишка, 10.6.1996. године
7. БОЈАНА КРУПЉАНИН приправник дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 9.7.2020. године
Одсјек за послове заједничке комуналне потрошње и заштиту животне средине
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. МИЛОШ АРЕЖИНА шеф Одсјека за послове заједничке комуналне потрошње и заштите животне средине дипломирани инжењер шумарства Шумарски факултет Универзитета у Београду, 2.6.2003. године
2. САЊА МАТАРУГА самостални стручни сарадник - координатор за хортикултуру дипломирани инжењер пољопривреде Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 20.9.1999. године
3. ГОРАН УДОВИЧИЋ самостални стручни сарадник за комуналну опрему, јавну хигијену и зоо хигијену специјалиста струковни инжењер заштите животне средине - заштите од пожара Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 11.7.2013. године
4. АЛЕКСАНДРА ШЕШИЋ стручни сарадник за јавну хигијену и грађанску патролу пољопривредни техничар Пољопривредна школа Бања Лука, 8.6.2010. године
5. СВЈЕТЛАНА ЧОПРКА самостални стручни сарадник за одржавање зелених површина дипломирани инжењер пољопривреде Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, 31.12.2014. године
6. ВЛАСТА ВУЈАКОВИЋ самостални стручни сарадник за одржавање зелених површина дипломирани инжењер пољопривреде Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, 17.9.2009. године
7. ВЛАДИМИР БОГОЈЕВИЋ стручни сарадник за одводњу и јавну хигијену грађевински техничар за нискоградњу Грађевинска школа Бања Лука, 8.6.1988. године
8. САША ВРУЋИНИЋ самостални стручни сарадник за екологију и јавну хигијену дипломирани еколог Независни универзитет Бања Лука - Факултет за екологију, 11.10.2017. године
Одсјек за инвестиције и одржавање
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 БРАНКО МИШИЋ шеф Одсјека за инвестиције и одржавање дипломирани инжењер електротехнике Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, 10.3.2006. године
2 САЊА ТОЉЕВИЋ самостални стручни сарадник - координатор за имплементацију пројеката дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику Грађевински факултет Универзитета у Београду, 14.11.1995. године
3 САЊА ЂУМИЋ самостални стручни сарадник за послове топификације и гасификације дипломирани инжењер машинства Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 13.9.1989. године
4 НЕДЕЉКО ТОДИЋ самостални стручни сарадник за електро-енергетске објекте дипломирани инжењер електротехнике Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, 25.4.2002. године
5 ПРЕДРАГ ПАЛИКУЋА самостални стручни сарадник за инвестиције и одржавање високоградње дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 18.1.2014. године
6 МИЛЕНКО ПОЛЕТАНОВИЋ самостални стручни сарадник за инвестиције и одржавање високоградње дипломирани грађевински инжењер Грађевински факултет Универзитета у Сарајеву, 18.3.1988. године
7 МАЈА ХРВАЋАНИН ЋИРИЋ самостални стручни сарадник - координатор за енергетску ефикасност, инвестиције и одржавање високоградње дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 22.5.2012. године
8 ИЛИЈА СОЛДАТ самостални стручни сарадник за хидротехничке објекте и нискоградњу дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 8.3.2010. године
9 СУЗАНА ЈОВИЋ самостални стручни сарадник за хидротехничке објекте и нискоградњу дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 25.3.2006. године
10 ДАРИЈАН МИШАНОВИЋ самостални стручни сарадник за хидротехничке објекте и нискоградњу дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.12.2008. године
Одсјек за обрачун накнада
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ЉИЉАНА РАКИЋ шеф Одсјека за обрачун накнада дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 9.11.1992. године.
2. САЊА АЏИЋ самостални стручни сарадник за послове обрачуна накнада и уговоре дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Новом Саду, 29.9.2014. године
3. ДУШАН СТАКИЋ самостални стручни сарадник за послове обрачуна накнада и уговоре дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.9.2011. године
4. ГОРАН АЈДАР самостални стручни сарадник за обрачун накнада за објекте преко 500 м дипломирани инжењер архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 4.3.1983. године
5. БИЉАНА ПЕТКОВИЋ самостални стручни сарадник за обрачун накнада за објекте преко 500 м дипломирани грађевински инжењер за конструкције Грађевински факултет Универзитета у Београду, 28.12.1995. године
6. СЛАЂАНА ЛАТИНОВИЋ ШТУЛА самостални стручни сарадник за обрачун накнада за објекте преко 500 м дипломирани инжењер архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 4.7.2008. године
7. ВЕСНА МАНДИЋ самостални стручни сарадник за обрачун накнада за објекте преко 500 м дипломирани инжењер архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 24.3.1989. године
8. ТАТЈАНА ЗОРИЋ виши стручни сарадник за обрачун накнада за објекте преко 500 м грађевински инжењер Грађевински факултет Универзитета у Сарајеву, 10.6.1991. године
9. ЈАСМИНКА ТРИВАН виши стручни сарадник за обрачун накнада за објекте преко 500 м грађевински инжењер Грађевински факултет Универзитета у Сарајеву, 18.4.1990. године
10. ЈЕЛЕНА СЛАДОЈЕВИЋ самостални стручни сарадник за обрачун накнада за легализацију објеката дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 6.4.2011. године
Одсјек за послове комуналне накнаде, правне и стручне послове
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. МЛАДЕН КОВАЧЕВИЋ шеф Одсјека за послове комуналне накнаде, правне и стручне послове дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 15.3.2016. године
2. СВИЈЕТЛАНА БАШТИЋ самостални стручни сарадник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 25.3.2013. године
3. ДИЈАНА СКЕНДЕРИЈА самостални стручни сарадник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 15.12.2016. године
4. БОЖАНА АЏИЋ самостални стручни сарадник за рекламне медије и одређивање назива улица, тргова и кућних бројева дипломирани економиста Паневропски универзитет Апеирон, 23.12.2010. године
5. ГОРДАНА КРУНИЋ самостални стручни сарадник за рекламне медије и одређивање назива улица, тргова и кућних бројева дипломирани економиста Висока школа за услужни бизнис Источно Сарајево - Соколац, 30.1.2016. године
6. ЂОРЂЕ ПОПРЖЕН стручни сарадник за административно-техничке послове матурант Гимназије Гимназија Бања Лука, 15.6.2010. године
7. БОСА СТАНИЋ стручни сарадник за вођење евиденција назива улица, тргова и кућних бројева геодетски техничар Грађевинска школа Бања Лука, 25.6.1980. године
8. ОЉА СЕКУЛИЋ самостални стручни сарадник за економске послове дипломирани економиста Паневропски универзитет Апеирон, 4.3.2010. године
9. ЗОРАН ТЕШИЋ самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 14.2.2012. године
10. НАДА ШАТАРА самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 3.4.1981. године
11. СИЛВАНА КОВАЧЕВИЋ самостални стручни сарадник за рекламне медије и одређивање назива улица, тргова и кућних бројева дипломирани економиста Универзитет за пословне студије - Факултет за примијењену економију Бања Лука, 10.7.2017. године