Одјељење за инспекцијске послове
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 МИЛКА КУЉАНАЦ стручни савјетник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 25.2.1985. године
2 ГОРАН МИШИЋ стручни савјетник за инспекцијски надзор дипломирани ветеринар Ветеринарски факултет Универзитета у Београду, 11.10.1996. године
3 КОВИЉКА ЗВЕРЖИНА стручни сарадник - секретар начелника Одјељења правни техничар Средња школа Јован Дучић Кнежево, 29.8.2006. године
4 БРАНКИЦА МАЛИНИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове пословно-правни техничар Угоститељско-економска школа у Приједору, 29.6.2010. године
5 МИЛЕ КАЈТЕЗ самостални стручни сарадник за техничку припрему извршења рјешења дипломирани еколог Универзитет за пословне студије - Факултет за екологију Бања Лука, 10.7.2017. године
6 РАНКО ЋИРИЋ тржишни инспектор дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.11.2009. године
7 ГОРАН ПЕРИЋ тржишни инспектор дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 16.10.2008. године
8 ИГОР ВУКЕЛИЋ тржишни инспектор дипломирани правник пословног права Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука, 2.4.2014. године
9 ЗОРАН МАЛЕШЕВИЋ тржишни инспектор - координатор дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 3.9.1987. године
10 ВАСО ТОМИЋ тржишни инспектор дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 12.1.1988. године
11 МЛАДЕН ПАЈЧИН тржишни инспектор дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.5.2013. године
12 МЛАДЕНКА АРЕЖИНА ветеринарски инспектор дипломирани ветеринар Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву, 16.7.1981. године
13 МАРИНКО КЕЖИЋ ветеринарски инспектор дипломирани ветеринар Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву, 13.7.1987. године
14 ИГОР ВРУЋИНИЋ ветеринарски инспектор дипломирани ветеринар Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 26.6.2003. године
15 ГОРАН АРНАУТОВИЋ инспектор за храну дипломирани санитарни инжењер Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука, 23.4.2013. године
16 САША РАКИЋ ветеринарски инспектор дипломирани ветеринар Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 24.4.1997. године
17 ЗОРАН САВАНОВИЋ ветеринарски инспектор дипломирани ветеринар Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву, 15.7.1985. године
18 СЛАВИЦА ГАЛИЋ саобраћајни инспектор дипломирани инжењер грађевинарства Факултет грађевинских знаности Свеучилишта у Загребу, 26.10.1990. године
19 ЖЕЉКО КУЗМАНОВИЋ саобраћајни инспектор дипломирани инжењер саобраћаја Војнотехничка академија војске Југославије Београд, 14.9.2000. године.
20 КОСТА МАРЈАНОВИЋ саобраћајни инспектор дипломирани инжењер саобраћаја Војнотехничка академија војске Југославије Београд, 15.10.1999. године.
21 МИЛАН ПЕШИЋ саобраћајни инспектор дипломирани инжењер саобраћаја Факултет прометних знаности Свеучилишта у Загребу, 10.10.1984. године
22 МЛАЂЕН ТОДОРОВИЋ саобраћајни инспектор - координатор дипломирани инжењер саобраћаја Саобраћајни факултет Универзитета у Сарајеву, 25.2.1991. године
23 ВАСО ЈАНКОВИЋ тржишни инспектор дипломирани правник Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент - Правни факултет Бања Лука, 9.2.2016. године
24 АНКА ГАВРИЋ РОДИЋ инспектор за храну - координатор доктор медицине Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, 13.7.1995. године
25 ЗОРАН ЂУРАШИНОВИЋ здравствени инспектор дипломирани санитарни инжењер Паневропски универзитет Апеирон”, 18.6.2010. године
26 ГОРАН КОЧИЋ тржишни инспектор мастер економиста Висока школа за пословну економију и предузетништво у Београду, 16.7.2012. године
27 МАЈА ЗРИЛИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ инспектор за храну дипломирани инжењер технологије Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 11.7.2003. године
28 ДРАГАН СТОЛИЋ инспектор за храну дипломирани санитарни инжењер Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, 16.12.2011. године
29 РАДЕ АДАМОВИЋ инспектор рада дипломирани инжењер машинства Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 23.7.1993. године
30 МИЛОРАД АЈДЕР инспектор рада - координатор дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 8.2.2002. године
31 ЈАСМИНКА ЧАПЉАК инспектор рада дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 20.4.1990. године
32 ТАТЈАНА НИШИЋ еколошки инспектор - координатор дипломирани инжењер шумарства Универзитет у Београду - Шумарски факултет, 30.7.1990. године
33 ДАРИА ЈАНИЋ здравствени инспектор дипломирани санитарни инжењер Паневропски универзитет Апеирон, 6.12.2012. године
34 ДРАГИЦА МИЛТАШЕВИЋ водни инспектор - координатор професор биологије Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 27.12.2000. год
35 ГОРДАНА МИЛУТИН водни инспектор дипломирани инжењер технологије Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци 17.12.2004. године
36 ЖЕЉКО ВУЈИЋ пољопривредни инспектор дипломирани инжењер пољопривреде Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, 14.12.1989. године
37 ВЛАДИМИР ЛИЧИНА пољопривредни инспектор дипломирани инжењер пољопривреде Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, Земун, 14.01.2001. године
38 МАГДАЛИНА КАСУН урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 10.7.1981. године
39 БИЉАНА ДРАГОЊИЋ урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Бања Лука, 29.5.2003. године
40 НАТАША КЕСИЋ урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 24.2.1996. године
41 БИЉАНА КРАГУЉ урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 24.10.1988. године
42 САЊА ЏИДА урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 30.4.2008. године
43 МАРИНКО РАДАКОВИЋ урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.02.2013. године
44 ДРАГАН РОКИЋ урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 02.10.2008. године
45 БОРИША МАНДИЋ урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 05.10.2006. године
46 ВЛАДИМИР ПЛАВШИЋ еколошки инспектор дипломирани еколог Независни универзитет Бања Лука - Факултет за екологију, 18.10.2013. год.
47 БОРЈАНА БАБИЋ водни инспектор дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 8.4.2008. године
48 МАРКО САБЉИЋ ветеринарски инспектор дипломирани ветеринар Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, 23.9.2013. године
49 СЛАЂАНА ЈАНКОВИЋ здравствени инспектор дипломирани санитарни инжењер Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.12.2012. године
50 МОМИР ЦИГАНОВИЋ саобраћајни инспектор дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 31.8.2001. године
51 ЛАЗАР ТАСОВАЦ инспектор рада дипломирани инжењер заштите од пожара Факултет заштите на раду у Нишу, 26.12.2005. године
52 НЕНАД КУТЛИЈА саобраћајни инспектор дипломирани инжењер саобраћаја Универзитет у Источном Сарајеву - Саобраћајни факултет Добој, 24.1.2012.
53 ЛАЗАР НОВАКОВИЋ инспектор за храну дипломирани ветеринар Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 22.12.2009. године
54 ПЕТАР БИЛЧАР тржишни инспектор дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Београду, 27.12.2000. године