Одјељење за инспекцијске послове
Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 КУЉАНАЦ МИЛКА стручни савјетник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета Бања Лука, 25.02.1985. године
2 ЗВЕРЖИНА КОВИЉКА стручни сарадник - секретар начелник одјељења правни техничар Средња школа "Јован Дучић" Кнежево, 29.08.2006. године
3 МАЛИНИЋ БРАНКИЦА стручни сарадник за административни-техничке послове пословно-правни техничар Угоститељско-економска школа у Приједору 29.06.2010. године
4 КАЈТЕЗ МИЛЕ самостални стручни сарадник за техничку припрему извршења рјешења дипломирани еколог Универзитет за пословне студије - Факултет за екологију Бања Лука, 10.07.2017.
5 ЋИРИЋ РАНКО стручни савјетник за управно-правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитет Бања Лука, 28.11.2009. године
6 ПЕРИЋ ГОРАН тржишни инспектор дипломирани правник Правни факултет Универзитета Бања Лука, 16.10. 2008. године
7 ВУКЕЛИЋ ИГОР тржишни инспектор дипломирани правник пословног права  Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука 02.04.2014. године
8 МАЛЕШЕВИЋ ЗОРАН тржишни инспектор-координатор дипломирани економиста Економски факултет Универзитета Бања Лука, 03.09.1987. гоидне
9 ТОМИЋ ВАСО тржишни инспектор дипломирани економиста Економски факултет Универзитета Бања Лука, 12.01.19988. гпдине
10 ПАЈЧИН МЛАДЕН тржишни инспектор дипломнирани економиста Економски факултет Универзитета Бања Лука, 28.05.2013. године
11 МИШИЋ ГОРАН ветеринарски инспектор-координатор дипломирани ветеринар Ветеринарски факултет у Универзитета у Београду, 11.10.1996. године
12 АРЕЖИНА МЛАДЕНКА ветеринарски инспектор дипломирани ветеринар Ветеринарски факултет у Универзитета у Сарајеву, 16.07.1981. године
13 КЕЖИЋ МАРИНКО ветеринарски инспектор дипломирани ветеринар Ветеринарски факултет у Универзитета у Сарајеву, 13.07.1987. године
14 АРНАУТОВИЋ ГОРАН  инспектор за храну дипломирани санитарни инжењер  Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука 23.04.2013. године
15 РАКИЋ САША ветеринарски инпектор дипломирани ветеринар Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 24.04.1997.године
16 САВАНОВИЋ ЗОРАН ветеринарски инспектор дипломирани ветеринар Ветеринарски факултет у Универзитета у Сарајеву, 15.07.1985. године
17 ГАЛИЋ СЛАВИЦА саобраћајни инспектор дипломирани инжењер грађевинарства  Факултет грађевинских знаности Свеучилишта у Загребу, 26.10.1990. године
18 КУЗМАНОВИЋ ЖЕЉКО саобраћајни инспектор дипломирани инжењер саобраћаја Војнотехничка академија војске Југославије Београд,14.09.2000. године.
19 МАРЈАНОВИЋ КОСТА саобраћајни инспектор дипломирани инжењер саобраћаја Војнотехничка академија војске Југославије Београд, 15.10.1999. године.
20 ПЕШИЋ МИЛАН саобраћајни инспектор дипломирани инжењер саобраћаја Факултет прометних знаности Свеучилишта у Загребу 10.10.1984. године
21 ТОДОРОВИЋ МЛАЂЕН саобраћајни инспектор-координатор дипломирани инжењер саобраћаја Саобраћајни факултет Универзитета у Сарајеву 25.02.1991. године
22 ЈАНКОВИЋ ВАСО тржишни инспектор дипломирани правник Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент - Правни факултет Бања Лука 09.02.2016. године
23 ГАВРИЋ-РОДИЋ АНКА инспектор за храну- координатор доктор медицине Медицински факултет Универзитета Бања Лука, 13.07.1995. године
24 ЂУРАШИНОВИЋ ЗОРАН здравствени инспектор дипломирани санитарни инжењер Паневропски универзитет Апеирон 18.06.2010. године
25 КОЧИЋ ГОРАН тржишни инспектор мастер економиста Висока школа за пословну економију и предузетништво у Београду, 16.07.2012.
26 ВРУЋИНИЋ ИГОР стручни савјетник за инспекцијски надзор дипломирфани ветеринар Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 26.06.2003. године
27 ЗРИЛИЋ-МИЛОСАВЉЕВИЋ МАЈА инспектор за храну дипломирани инжењер технологије Технолошки факултет Универзитета Бања Лука 11.07.2003. године
28 СТОЛИЋ ДРАГАН инспектор за храну дипломирани санитарни инжењер Медицински факултет Универзитета Бања Лука, 16.12.2011. године
29 АДАМОВИЋ РАДЕ инспектор рада дипломирани инжењер машинства Машински факултет Универзитета Бања Лука, 23.07.1993. године.
30 АЈДЕР МИЛОРАД инспектор рада - координатор дипломирани правник Правни факултет Универзитета Бања Лука, 08.02.2002. године
31 ЧАПЉАК ЈАСМИНКА инспектор рада дипломирани правник Правни факултет Универзитета Бања Лука, 20.04.1990. године
32 НИШИЋ ТАТЈАНА еколошки инспектор-координатор дипломирани инжењер шумарства Универзитет у Београду - Шумарски факултет, 30.07.1990. године.
33 ЈАНИЋ ДАРИА здравствени инспектор дипломирани санитарни инжењер Паневропски универзитет Апеирон 06.12.2012. године
34 МИЛТАШЕВИЋ ДРАГИЦА водни инспектор - координатор професор биологије Природно-математички факултет Универзитета Бања Лука, 27.12.2000. год
35 МИЛУТИН ГОРДАНА водни инспектор дипломирани инжењер технологије Технолошки факултет Универзитета Бања Лука 17.12.2004. године
36 ВУЈИЋ ЖЕЉКО пољопривредни факултет дипломирани инжењер пољопривреде Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду 14.12.1989. године
37 ЛИЧИНА ВЛАИМИР пољопривредни инспектор дипломирани инжењер пољопривреде Пољопривредни факултет у Земуну Универзитета у Београду 14.01.2001. године
38 КАСУН МАГДАЛИНА Урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонски факултет универзитета у Сасрајеву, 10.07.1981. године
39 ДРАГОЊИЋ БИЉАНА Урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Бања Лука 29.05.2003. године
40 КЕСИЋ НАТАША Урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 24.02.1996. године
41 КРАГУЉ БИЉАНА Урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сасрајеву,24.10.1988. године
42 ЏИДА САЊА Урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета Бања Лука 30.04.2008. године
43 МАНДИЋ БОРИША Урбанистичко-грађевински инспектор дипломирани инжењер архитектуре Архитектонско-грађевински факутет Универзитета Бања Лука 05.10.2006.
44 ПЛАВШИЋ ВЛАДИМИР еколошки инспектор дипломирани еколог Независни универзитет Бања Лука - факултет за екологију, 18.10.2013. год.
45 БАБИЋ БОРЈАНА водни инспектор дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факутет Универзитета Бања Лука 08.04.2008.
46 САБЉИЋ МАРКО ветеринарски инспектор дипломирани ветеринар Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду 23.09.2013. године
47 ЈАНКОВИЋ СЛАЂАНА здравствени инспектор дипломирани санитарни инжењер Медицински факултет Бања Лука, 28.12.2012. године
48 ЦИГАНОВИЋ МОМИР саобраћајни инспектор дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Универзитета Нови Сад, 31.08.2001. године
49 ТАСОВАЦ ЛАЗАР инспектор рада дипломирани инжењер заштите од пожара Факултет заштите на раду у Нишу, 26.12.2005. године.
50 КУТЛИЈА НЕНАД саобраћајни инспектор дипломирани инжењер саобраћаја Универзитет у Источном Сарајебу - Саобраћајни факултет Добој 24.01.2012. године
51 НОВАКОВИЋ ЛАЗАР инспектор за храну дипломирани ветеринар Факултет ветеринарске медицине Универзитета Београд 22.12.2009. године.