Одјељење за финансије
Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ЈЕКИЋ MИРЈАНА стручни сарадник-секретар начелника фотограф Технолошка школа, Бања Лука, 17.06.2003. године
2 СЛИЈЕПЧЕВИЋ ЖЕЉКО стручни савјетник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета Бања Лука, 19.07.1993. године
3 СИМИЋ АЛЕКСАНДРА стручни савјетник за финансијске послове дипломирани економиста Економски факултет Универзитета Бања Лука, 29.03.1995. године
Одсјек за буџет
Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ВУЈИЋ ДЕЈАН шеф Одсјека за буџет дипломирани економиста Економски факултет Универзитета Бања Лука, 19.05.2003. године
2 БОЈИЋ БИЉАНА самостални стручни сарадник за буџет дипломирани економиста Независни универзитет - Економски факултет Бања Лука, 17.07.2015.
3 КОВАЧЕВИЋ ДОБРИЛА самостални стручни сарадник за праћење извршења буџета дипломирани економиста Независни универзитет - Економски факултет Бања Лука, 17.07.2015.
4 ПОПОВИЋ АЊА самостални стгручни сарадник за буџет дипломирании економиста Економски факултет Универзитета Бања Лука, 09.07 2010. године
5 СТОЈНИЋ МАЈА виши стручни сарадник за трезор дипломирани економист - менаџер финансија и банкарства Висока школа Бања Лука "Collage",08.04.2011. године
Одсјек за управљање средствима и плаћање
Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 РЕГОЈЕВИЋ БОЈАНА Шеф Одсјека за управљање средствима и плаћање дипломирани еконимиста Економски факултет Универзитета Бања Лука, 09.07.2010.
2 МИРЈАНИЋ ДОБРИЋ ЈЕЛИЦА самостални стручни сарадник за управљањем дугом и гаранцијама дипломирани еконимиста Економски факултет Универзитета Бања Лука, 19.02 2004. године.
3 ПОПОВИЋ ЈАСНА виши стручни сарадник за трезорско пословање дипломирани економиста, 180 ецтс Паневропски универзитет "Аперион" Бања Лука, 09.09.2011. године
4 ГРУЈИЋ МИРЕЛА стручни сарадник - оператер на трезорском систему економски техничар Средња школа Челинац, 19.06.2009. године.
5 ЋУТКОВИЋ НИКОЛИНА самостални стручни сарадник за књиговодствене послове дипломирани економиста Универзитет за пословне студије - факултет за пословне и финансијске студије, Бања Лука 02.11.2016.
6 ШЕШИЋ СУЗАНА стручни сарадник - оператер на трезорском систему економист Средња струковна школа са правом јавности Широки Бријег, 24.08.2009. год.
7 КОСТИЋ САЊА стручни сарадник за платне трансакције економски техничар Економска школа Бања Лука, 16.06.2000. година
8 КЕЦМАН ИВАНА самостални стручни сарадник за управљање средствима и инвестирање дипломирани економиста Висока школа за примјењене и правне науке "Прометеј"Бања Лука 10.07.2012. године
9 МИХАЈЛОВИЋ ДИЈАНА стручни сарадник за благајничко пословање економски техничар Економска школа Бања Лука, 23.05.1987. година
10 СВЈЕТЛИЧИЋ СУЗАНА стручни сарадник оператер на трезорском систему хемијски техничар - аналитичар Технолошка школа Бања Лука, 08.06.1990.године
Одсјек за рачуноводство
Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 СТАНИЋ САНДРА Шеф Одсјека за рачуноводство деипломирани економиста Економски факултет Универзитет Бања Лука, 21.02 2000. године.
2 ЂУКИЋ ЗДЕНКА самостани стручни сарадник - координатор за рачуноводствене методологије и финансијско извјештавање дипломирани инжењер менаџмента Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука 13.12 2006.
3 КНЕЖЕВИЋ ГОРАНА самостални стручни сарадник за инвестиције дипломирани економиста Економски факултет Универзитета Бања Лука, 20.07.2007. године
4 ОБРАДОВИЋ МАЈА самостални стручни сарадник за књиговодствене послове дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 19.11.2015. године
5 ПЕЈАКОВИЋ-СТОЈИЋ ВУКИЦА самостални стручни сарадник за књиговодствене послове дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 04.04.2005.године
6 СТАНИШИЋ САЊА самостални стгручни сарадник за књиговодствене послове дипломирани економиста Висока школа за примјењене и правне науке "Прометеј", Бања Лука,20.11.2015. године
7 ЋУТКОВИЋ СИНИША самостални стручни сарадникм за лична примања и ликвидатуру дипломирани економиста - менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију и информационе техологије и системе у управи Високошколска установа "Banja Luka College" 26.04.2012. године
8 ВУКОЛИЋ СУЗАНА Виши стручни сарадникм за лична примања и ликвидатуру дипломирани економиста Универзитет за пословне студије - Факултет за пословне и финансијске студије Бања Лука, 08.03.2019. године
9 МАРИНКОВИЋ МЛАДЕН стручни сарадник за лична примања, ликвидатуру и књиговодствене послове економски техничар Економска школа Бања Лука, 06.06.2008, године
10 КАЧАВЕНДА МИРЕЛА вииши стручни сарадник - књиговођа сталних средстава дипломирани економиста - 180 ецтс Универзитет за пословне студије Бања Лука, 08.06.20106. године
11 СТУПАР ЂУРЂИЦА стручни сарадник за рачуноводствене операције и ликвидатуру економски техничар Центар за одгој и усмјерено образовање Карловац, 16.06.1982. године
12 БАБИЋ БОЈАНА стручни сарадник за рачуноводствене операције и ликвидатуру трговински техничар Угоститељко - трговинско - туристичка школа, Бања Лука 20.06.2011. године
Одсјек за праћење прихода
Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ГРБИЋ БРАНИМИР Шеф Одсјека за праћење прихдода дипломирани економиста - менаџер фнансија, банкарства и осигурања Висока школа Бања Лука "Collage", 26.09.2011.
2 МИТРОВИЋ ВЛАДИМИР самостални стручни сарадник за праћење прихода дипломирани економиста - менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију и информационе техологије и системе у управи Високошколска установа "Banja Luka College" 19.10.2010. године
3 МАЈКИЋ ЈЕЛЕНА самостални стручнин сарадник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 04.02.2012. године
4 ШИМУНОВИЋ ВЕСНА самосталмни стручни сарадник за послове евиденције потраживања дипломирани економиста Паневропски универзитет "Аперион" Бања Лука, 03.06.2017. године
5 ТАТИЋ ДУШАНКА Самостални стручни сарадник мза анализу потражиања дипломирани економиста Економски факултет Универзитет Бања Лука, 29.01.1981. године
6 ГАЈИЋ МИРА Стручни сарадник за финансијске и административно техничке послове управни техничар Центар за стручно оспособљавање кадрова Бања Лука, 31.08.1977. године