Одјељење за финансије
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. MИРЈАНА ЈЕКИЋ стручни сарадник - секретар начелника фотограф Технолошка школа Бања Лука, 17.6.2003. године
2. ЖЕЉКО СЛИЈЕПЧЕВИЋ стручни савјетник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 19.7.1993. године
3. АЛЕКСАНДРА СИМИЋ стручни савјетник за финансијске послове дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 29.3.1995. године
Одсјек за буџет
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ДЕЈАН ВУЈИЋ шеф Одсјека за буџет дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 19.5.2003. године
2. БИЉАНА БОЈИЋ самостални стручни сарадник за буџет дипломирани економиста Независни универзитет - Економски факултет Бања Лука, 17.7.2015. године
3. ДОБРИЛА КОВАЧЕВИЋ самостални стручни сарадник за праћење извршења буџета дипломирани економиста Независни универзитет - Економски факултет Бања Лука, 17.7.2015. године
4. АЊА ПОПОВИЋ самостални стручни сарадник за буџет дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 9.7.2010. године
5. МАЈА СТОЈНИЋ виши стручни сарадник за трезор дипломирани економиста - менаџер финансија и банкарства Висока школа Banja Luka College”, 8.4.2011. године
Одсјек за управљање средствима и плаћање
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. БОЈАНА РЕГОЈЕВИЋ шеф Одсјека за управљање средствима и плаћање дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 9.7.2010. године
2.  ЈЕЛИЦА МИРЈАНИЋ ДОБРИЋ самостални стручни сарадник за управљање дугом и гаранцијама дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 19.2.2004. године.
3. ЈАСНА ПОПОВИЋ виши стручни сарадник за трезорско пословање дипломирани економиста (180 ЕЦТС) Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука, 9.9.2011. године
4 НИКОЛИНА ЋУТКОВИЋ самостални стручни сарадник за књиговодствене послове дипломирани економиста Универзитет за пословне студије - Факултет за пословне и финансијске студије, Бања Лука, 2.11.2016. године
5 СУЗАНА ШЕШИЋ стручни сарадник - оператер на трезорском систему економиста Средња струковна школа са правом јавности Широки Бријег, 24.8.2009. год.
6 МИЛАН СУМОЊА стручни сарадник за платне трансакције економски техничар Економска школа Бања Лука, 25.08.2016. године
7 ИВАНА КЕЦМАН самостални стручни сарадник за управљање средствима и инвестирање дипломирани економиста Висока школа за примијењене и правне науке Прометеј Бања Лука, 10.7.2012. године
8 ДИЈАНА МИХАЈЛОВИЋ стручни сарадник за благајничко пословање економски техничар Економска школа Бања Лука, 23.5.1987. година
9 СУЗАНА СВЈЕТЛИЧИЋ стручни сарадник оператер на трезорском систему хемијски техничар - аналитичар Технолошка школа Бања Лука, 8.6.1990. године
Одсјек за рачуноводство
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. САНДРА СТАНИЋ шеф Одсјека за рачуноводство дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 21.2.2000. године.
2. ЗДЕНКА ЂУКИЋ самостални стручни сарадник - координатор за рачуноводствене методологије и финансијско извјештавање дипломирани инжењер менаџмента Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, 13.12.2006. год.
3. ГОРАНА КНЕЖЕВИЋ самостални стручни сарадник за инвестиције дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 20.7.2007. године
4. МАЈА ОБРАДОВИЋ самостални стручни сарадник за књиговодствене послове дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 19.11.2015. године
5 МИРЕЛА ГРУЈИЋ стручни сарадник за рачуноводствене операције и ликвидатуру економски техничар Средња школа Челинац, 19.6.2009. године.
6 ВУКИЦА ПЕЈАКОВИЋ СТОЈИЋ самостални стручни сарадник за књиговодствене послове дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 4.4.2005. године
7 САЊА СТАНИШИЋ самостални стручни сарадник за књиговодствене послове дипломирани економиста Висока школа за примијењене и правне науке Прометеј Бања Лука, 20.11.2015. године
8 СИНИША ЋУТКОВИЋ самостални стручни сарадник за лична примања и ликвидатуру дипломирани економиста - менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију и информационе технологије и системе у управи Високошколска установа Banja Luka College, 26.4.2012. године
9 СУЗАНА ВУКОЛИЋ виши стручни сарадник за лична примања и ликвидатуру дипломирани економиста Универзитет за пословне студије - Факултет за пословне и финансијске студије Бања Лука, 8.3.2019. године
10 МЛАДЕН МАРИНКОВИЋ стручни сарадник за лична примања, ликвидатуру и књиговодствене послове економски техничар Економска школа Бања Лука, 6.6.2008. године
11 МИРЕЛА КАЧАВЕНДА виши стручни сарадник - књиговођа сталних средстава дипломирани економиста (180 ЕЦТС) Универзитет за пословне студије Бања Лука, 8.6.2016. године
12 ЂУРЂИЦА СТУПАР стручни сарадник за рачуноводствене операције и ликвидатуру економски техничар Центар за одгој и усмјерено образовање Карловац, 16.6.1982. године
Одсјек за праћење прихода
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. БРАНИМИР ГРБИЋ шеф Одсјека за праћење прихода дипломирани економиста - менаџер финансија, банкарства и осигурања Високошколска установа „Banja Luka Collеge”, 26.9.2011. године
2. ВЛАДИМИР МИТРОВИЋ самостални стручни сарадник за праћење прихода дипломирани економиста - менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију и информационе технологије и системе у управи Високошколска установа „Banja Luka College”, 19.10.2010. године
3. ЈЕЛЕНА МАЈКИЋ самостални стручни сарадник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 4.2.2012. године
4. ВЕСНА ШИМУНОВИЋ самостални стручни сарадник за послове евиденције потраживања дипломирани економиста Паневропски универзитет „Аперион” Бања Лука, 3.6.2017. године
5. СВЕТЛАНА РАЉИЋ самостални стручни сарадник за послове евиденције потраживања дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.10.2010. године
6 САЊА КОСТИЋ самостални стручни сарадник за послове евиденције потраживања дипломирани економиста Високошколска установа „Banja Luka College”, 13.05.2019. године
7 ДУШАНКА ТАТИЋ самостални стручни сарадник за анализу потраживања дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 29.1.1981. године
8 МИРА ГАЈИЋ стручни сарадник за финансијске и административно-техничке послове управни техничар Центар за стручно оспособљавање кадрова Бања Лука, 31.8.1977. године