Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ГОРАН ШЉИВАР стручни савјетник за послове борачко-инвалидске заштите дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 19.3.1985. год.
2. ГОРДАНА ДУБОЧАНИН стручни сарадник - секретар начелника Одјељења правни техничар Средња струковна школа у Кнежеву, 30.8.2002. год.
3. ВЕСНА ЗОРИЋ самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 18.12.1981. год.
4. РАДА САВИЋ самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 15.2.1994. год.
5. БИЉАНА БЕРЕНДИКА самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту дипл. правник Паневропски универзитет „Апеирон” Бања Лука, 22.2.2013. год.
6. РАДМИЛА МИЉКОВИЋ самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту дипл. правник Правни факултет Универзитета у Приштини, 8.7.2001. год.
7. ПЕРИЦА ГРАЈИЋ самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 19.6.2019. год.
8. БИЉАНА МИРКОВИЋ самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 1.7.1982. год.
9. ГОРДАНА ЧЕКИЋ самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.9.1988. год.
10. ДРАГАНА МАЦАН самостални стручни сарадник - координатор за послове стамбеног збрињавања корисника борачко-инвалидске заштите дипл. економиста Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд, 14.9.2011. год.
11. СЛОБОДАН БОРОЈЕВИЋ самостални стручни сарадник -координатор за послове евиденције професор одбране и заштите Факултет политичких наука у Загребу, 25.4.1984. год.
12. КАТАРИНА КЕЦМАН самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту, здравствену заштиту и спомен-обиљежја дипл. правник Универзитет за пословне студије, Факултет правних наука, Бања Лука, 3.7.2015. год.
13. АЛЕКСАНДАР УБОВИЋ виши стручни сарадник за евиденције професор разредне наставе - 180 ЕЦТС Независни универзитет Бања Лука, Педагошки факултет, 7.11.2014. год.
14. МАЈА ГЛАМОЧАНИН самостални стручни сарадник за контролу, унос и регистрацију права и евиденције дипл. правник за безбједност и криминалистику Независни универзитет Бања Лука, Факултет за безбједност и заштиту, 15.7.2016. год.
15. ДИЈАНА МИЛАНОВИЋ ЛОЛИЋ самостални стручни сарадник за контролу, унос и регистрацију права и евиденције дипл. економиста - менаџер јавне управе Паневропски универзитет „Апеирон” Бања Лука, Факултет пословне економије, 7.4.2011. год.
16. НИКОЛИНА ЂУРАГИЋ самостални стручни сарадник за послове категоризације и сарадње са борачким организацијама дипл. правник Паневропски универзитет „Апеирон” Бања Лука, Факултет правних наука, 9.12.2016. год.
17. АНЂЕЛКА МАНДИЋ стручни сарадник за послове евиденције борачко-инвалидске заштите економски техничар Економска школа, Дрвар, 24.6.1978. год.
18. ТАМАРА КОШЧИЦА стручни сарадник за послове војних евиденција управни референт Средња струковна школа са правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 8.6.2012. год.
19. МИЛОДРАГ КНЕЖЕВИЋ стручни сарадник за послове војних евиденција административно-управни техничар Средњошколски центар у Грахову, 15.6.1984. год.
20. СЊЕЖАНА ВУЈАНИЋ стручни сарадник за административне послове правни техничар Средња школа у Кнежеву, 29.8.2006. год.
21. БОЖАНА ТРАМОШЉИКА стручни сарадник за административне послове економски техничар Угоститељско-економска школа Приједор, 20.6.2002. год.
22. БРАНКА ДОЈЧИНОВИЋ стручни сарадник за евиденције и категоризације борачког додатка пословно-правни техничар Економска школа Бања Лука, 29.6.2012. год.