Одјељење комуналне полиције
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ЈОВАНА ГРАОРАЦ самостални референт - секретар начелника Одјељења дипломирани економиста Паневропски универзитет Бања Лука, 18.02.2014
2 ПЕТАР МИЉИЋ комунални полицајац-координатор дипломирани економиста Универзитет за пословне студије Бања Лука, 17.02.2015.
3 МАРИЦА ДАКИЋ комунални полицајац дипломирани менаџер заштите животне средине Banja Luka College, 24.07.2013.
4 СИНИША МУТИЋ комунални полицајац дипломирани инжењер геодезије Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 04.11.2013
5 МЛАДЕН ЋУЋУН комунални полицајац дипломирани менаџер у јавној управи Високошколска установа Бања Лука College, 23.10.2014.
6 ЖЕЉКО РАДУЉ комунални полицајац дипломирани економиста Banja Luka Colege, 24.12.2012.
7 РАДИСЛАВ КОПРЕНА комунални полицајац дипломирани санитарни инжењер Висока медицинска школа Приједор, 18.12.2015.
8 РАДИСЛАВ ГОЈКОВИЋ комунални полицајац професор физичког васпитања и спорта Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, 20.06.2008.
9 СИНИША ШТРБАЦ комунални полицајац дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 20.09.2005.
10 ВЕСЕЛКА ГЕМАЉЕВИЋ комунални полицајац дипломирани инжењер грађевине Грађевински факултет у Београду, 18.07.1989.
11 ИГОР ЈЕЛИЧИЋ комунални полицајац професор одбране и заштите Факултет цивилне одбране Универзитета у Београду, 08.06.2001.
12 РАДИВОЈ МАЈСТОРОВИЋ комунални полицајац дипломирани менаџер заштите животне средине Banja Luka College, 24.07.2013.
13 АЛЕКСАНДАР НОВАКОВИЋ комунални полицајац дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 15.09.2011.
14 СЛОБОДАН ПОПОВИЋ комунални полицајац професор одбране и заштите Факултет цивилне одбране Универзитета у Београду, 03.12.2003.
15 ДАМИР ПРПИЋ комунални полицајац дипломирани комуниколог Комуниколошки факултет у Бањој Луци, 27.06.2005.
16 ВЛАДИМИР ПУДАР комунални полицајац професор физичког васпитања и спорта Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, 08.10.2002.
17 ДУШКО РАДУСИН комунални полицајац дипломирани инжењер грађевине Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 20.04.2007.
18 БРАНКО САРИЋ комунални полицајац потпоручник АРЈ ПВО Војна академија Војске Југославије -Београд, 29.07.1995.
19 АЛЕКСАНДАР КАДЕНИЋ самостални стручни сарадник за управно правне послове и заступање у прекршајним поступцима дипломирани правник Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, 22.03.2013.
20 СЛОБОДАНКА ШОРМАЗ комунални полицајац дипломирани инжењер прехрамбене технологије Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 27.03.2003.
21 БОЈАН ВИЛЕНДЕЧИЋ комунални полицајац професор физичког васпитања и спорта Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, 05.12.2003.
22 МИЛУТИН САЛАМИЋ комунални полицајац дипломирани инжењер архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 25.04.1986
23 ОГЊЕН ГОЛИЋ комунални полицајац професор физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци. Факултет физичког васпитања и спорта, 01,06.2007
24 ЉУБИША ГАВРАНОВИЋ комунални полицајац дипломирани економиста Висока школа пословног менаџмента "Примус", Градишка, 15.09.2011.