Кабинет градоначелника
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ВЛАДИМИР ГРУЈИЋ шеф Кабинета градоначелника дипломирани инжењер машинства Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, 26.12.2007
2 МИЛИЈАНА ШТРБАЦ виши референт за послове евиденције Кабинета градоначелника дипломирани политиколог Независни универзитет Бања Лука, 14.11.2016.
3 СЊЕЖАНА ВРАНЧИЋ референт-секретар замјеника градоначелника пословно правни техничар ЈУ Раднички универзитет Бања Лука, 15.06.2013.
4 ДРАГИЦА СТАНИЋ стручни сарадник за евиденцију о предметима и архиви градоначелника правни техничар Средња школа "Јован Дучић" Кнежево, 29.08.2006.
5 АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ самостални референт за односе са јавношћу професор филозофије и социологије Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 11.09.2002.
6 САЊА ПАЈИЋ координатор за дигиталну комуникацију дипломирани новинар Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 07.05.2005.
7 МИЛЕНКО ШАЈИЋ координатор за сарадњу са средствима информисања дипломирани економиста Универзитет Унион Никола Тесла, Факултет за предузетнички бизнис, 17.06.2011.
8 БОЈАН ГРЕБЕНАР самостални стручни сарадник за послове Кабинета градоначелника дипломирани политиколог Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, 30.09.2015
9 НЕВЕНА ПРЕДОЈЕВИЋ стручни савјетник за архитектуру дипломирани инжењер архитектуре Архитектонско грађевински факултет Бања Лука, 28.11.2002.
10 ТАЊА ВУКОМАНОВИЋ савјетник градоначелника-шеф Тима за комуникације дипломирани новинар Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, 17.12.2015.
11 БОЖАНА ШЉИВАР савјетник градоначелника за финансијско управљање и контролу дипломирани економиста Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци, 23.11.1983.
12 МИЛАН ВУЧЕНОВИЋ виши референт за послове евиденције Кабинета градоначелника диломирани правник Универзитет за пословне студије, Факултет правних наука, Бања Лука, 19.11.2018.
13 МИЛИЦА СТОЈИСАВЉЕВИЋ референт за техничке и опште послове у Кабинету градоначелника дипломирани професор разредне наставе (180 ECTS) Независни универзитет Бања Лука, Педагошки факултет, 28.09.2019.
14 НИКОЛИА МУШИЋ самостални стручни сарадник за послове Кабинета градоначелника дипломирани економиста Висока школа за примијењене и правне науке Прометеј, Бања Лука, 19.07.2019.
15 ВЕДРАН РАДИВОЈЕВИЋ координатор за дигиталну комуникацију дипломирани комуниколог Висока школа Комуниколошки колеџ у Бања Луци, Капа Фи, 01.09.2017.
16 ОЛГА БАБИЋ стручни сарадник за евиденцију о предметима и архиву градоначелника матурант гимназије Гимназија Бања Лука, 14.06.2012.
17 НЕБОЈША ДРИНИЋ стручни сарадник за регионалну привредну сарадњу - координатор матурант гимназије ШЦ "Петар Кочић" Србац, 19.06.2013.
18 ОГЊЕН САВАНОВИЋ радник обезбјеђења у Кабинету градоначелника угоститељски техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 14.06.2019.
19 АЛЕКСАНДАР СТОЈАДИНОВИЋ возач возач моторних возила ШЦ "Перо Ковачевић" Модрича, 15.08.2001.