Кабинет градоначелника
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ВЛАДИМИР ГРУЈИЋ шеф Кабинета градоначелника дипломирани инжењер машинства Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.12.2007. год.
2 СНЕЖАНА ВРАНЧИЋ референт - секретар замјеника градоначелника пословно-правни техничар ЈУ „Раднички универзитет” Бања Лука, 15.6.2013. год.
3 ДРАГИЦА СТАНИЋ стручни сарадник за евиденцију о предметима и архиви градоначелника правни техничар Средња школа „Јован Дучић” Кнежево, 29.8.2006. год.
4 САЊА ПАЈИЋ координатор за дигиталну комуникацију дипломирани новинар Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 7.5.2005. год.
5 БОЈАН ГРЕБЕНАР самостални стручни сарадник за послове Кабинета градоначелника дипломирани политиколог Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, 30.9.2015. год.
6 ТАЊА ВУКОМАНОВИЋ савјетник градоначелника - шеф Тима за комуникације дипломирани новинар Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, 17.12.2015. год.
7 БОЖАНА ШЉИВАР савјетник градоначелника за финансијско управљање и контролу дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 23.11.1983. год.
8 БОЈАН КРЕСОЈЕВИЋ градски менаџер дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 14.7.2016. год.
9 МИЛАДА ШУКАЛО савјетник градоначелника за друштвене дјелатности професор педагогије Универзитет „Џемал Биједић” у Мостару, Наставнички факултет, 17.7.2007. год.
10 МИЛАН ВУЧЕНОВИЋ виши референт за послове евиденције Кабинета градоначелника дипломирани правник Универзитет за пословне студије, Факултет правних наука, Бања Лука, 19.11.2018. год.
11 МИЛИЦА СТОЈИСАВЉЕВИЋ референт за техничке и опште послове у Кабинету градоначелника дипломирани професор разредне наставе (180 ЕЦТС) Независни универзитет Бања Лука, Педагошки факултет, 28.9.2019. год.
12 НИКОЛИА МУШИЋ самостални стручни сарадник за послове Кабинета градоначелника дипломирани економиста Висока школа за примијењене и правне науке Прометеј, Бања Лука, 19.7.2019. год.
13 ВЕДРАН РАДИВОЈЕВИЋ координатор за дигиталну комуникацију дипломирани комуниколог Висока школа Комуниколошки колеџ у Бањој Луци Капа Фи, 1.9.2017. год.
14 ОЛГА БАБИЋ стручни сарадник за евиденцију о предметима и архиви градоначелника матурант Гимназије Гимназија Бања Лука, 14.6.2012. год.
15 НЕБОЈША ДРИНИЋ стручни сарадник за регионалну привредну сарадњу - координатор матурант Гимназије ШЦ Петар Кочић Србац, 19.6.2013. год.
16 ОГЊЕН САВАНОВИЋ радник обезбјеђења у Кабинету градоначелника угоститељски техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 14.6.2019. год.
17 АЛЕКСАНДАР СТОЈАДИНОВИЋ возач возач моторних возила ШЦ Перо Ковачевић Модрича, 15.8.2001. год.
18 JОВАНА МАЈСТОРОВИЋ самостални референт за односе са јавношћу дипломирани политиколог Универзитет Салцбург, Факултет културних и друштвених наука, Аустрија