Јединица за интерну ревизију
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 КАТАЛИНА ЈЕЛЕНА руководилац Јединице за интерну ревизију дипл.економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.11.2003.
2 ЈОВАНОВИЋ ДАЛИБОРКА самостални стручни сарадник за послове интерне ревизије дипл.економиста-менаџер јавне управе Паневропски Универзитет Апеирон, Факултет пословне економије, 08.06.2012.