Функционери
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. МЛАДЕН ИЛИЋ предсједник Скупштине Града дипломирани правник Универзитет за пословне студије - Факултет правних наука, Бања Лука, 30.9.2020. год.
2. САША ЧУДИЋ потпредсједник Скупштине Града др техничких наука Машински факултет Источно Сарајево, 24.3.2014. год.