Функционери
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 МЛАДЕН ИЛИЋ предсједник Скупштине Града дипломирани правник Универзитет за пословне студије, Факултет правних наука, Бања Лука, 30.09.2020.
2 САША ЧУДИЋ потпредсједник Скупштине Града др техничких наука Машински факултет Источно Сарајево, 24.03.2014.