Бања Лука људског лица

У 2019. години покренута је иницијатива „Бањалука људског лица“ с циљем додатне ревитализације, јачања капацитета, мобилизације ресурса удружења грађана, али и интензивније и уже сарадње цивилног сектора, институција и Града Бања Лука на програмима за младе, старије особе, особе с инвалидношћу и друге групације.

Платформа је програмски усмјерена на унапређење информисаности и доступности информација, квалитета здравља и здравих стилова живота, повећање видљивости циљних група, као и на инклузиван приступ. Тенденција доступности досеже бројку од 20.000 грађана, а остварена је путем системског приступа свим актерима у заједници, међусобном сарадњом преко 20 удружења грађана и других организација цивилног друштва, Града Бања Лука, институција на подручју града, универзитета, донатора и свих који у свом раду имају програме са развојним компонентама.

Све организоване активности су бесплатне, а одвијају се у циљу постизања бољег квалитета живота грађана Бање Луке.

Активности за младе вршене су према неколико стубова програма, а први је квалитетно организовано слободно вријеме, које помаже не само у развијању додатних компетенција код дјеце, већ и у побољшању њиховог понашања. Овај програм је постављен тако да централна тачка развоја буде Дом омладине, а да дисперзија иде према мањим и већим тачкама (центри и клубови за младе у мјесним заједницама).

У Дому омладине, као генератору активности, формиран је Програмски савјет у чијем саставу су представници Града, цивилног и бизнис сектора. Радом истог израђен је Стратешки план рада и Правилник о управљању и кориштењу простора „Дома омладине“, како би се повећао квалитет садржаја и број корисника. Тако је кроз дјеловање платформе у Дому омладине почео са радом клуб ,,Прони“ са активностима током цијеле седмице, УГ ,,Церебра“ је имала око 25 разних догађаја у распону од 5 мјесеци (едукације, радионице, семинари, инфо дани, инфо сесије, презентације, волонтерске акције, састанци и слично) које су окупиле око 500 учесника, ,,Перпетум мобиле“ је са 10 догађаја у распону од 4 мјесеца имао 650 учесника, УГ ,,Здраво да сте“ је кроз реализацију једне активности обухватило 150 учесника, који су сви високо-едукативно и развојно прилагођени младима.

„Мјесне заједнице-пријатељи дјеце“ у организацији и реализацији УГ ,,Здраво да сте“ односи се на ревитализацију живота у мјесним заједницама, децентрализацију активности и стављање у фокус мјеста живљења дјеце и младих. Одржане су 93 радионице и обухватиле су 153 особе, кроз које је остварено 657 контакта.

Ресурсни центар за дјецу и младе Драгочај у огранизацији УГ ,,Здраво да сте“ и ,,ИН фондација“  је  успостављен са циљем стварања сигурног и подстицајног окружења за раст и развој дјеце и младих у руралним и субруралним срединама и подстицање њиховог активног учешћа у личном развоју и развоју друштва. За само мјесец дан рада стекао је 30 дјеце и 20 родитеља као сталне кориснике услуга центра. Пројекат се реализује и у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану ,,РеЛОаД“, који финансира Европска унија, а имплементира Развојни програм Уједињених нација.

,,Гнијездо“ је центар за превенцију ризичног понашања дјеце основношколског узраста у срединама које су мапиране као могући пунктови за ризично понашање. У оквиру центра кроз едукативне радионице, савјетодавну подршку и посјете културним садржајима, али и подршку родитељима да усвајају методе позитивног родитељства с циљем да оснаже своје компетенције у васпитној улози, укључено је 60 дјеце и 50 родитеља из МЗ Карановац.

Ненасилна комуникација и здрави стилови живота је други стуб програма за дјецу и младе, који се реализује с циљем унапређења физичког, менталног, емоционалног и социо-друштвеног здравља дјеце основношколског и средњошколског узраста.  Сви пројекти су иновативни и омогућавају активно усвајање знања у школском и ван школском амбијенту.

,,Двадесет хиљада разлога да промовишемо здраве стилове живота у Бањалуци“, едукација је Института за развој младих и заједнице „Перпетум мобиле“ . Осмишљена је за 16 стручних служби средњих школа и 32 вршњачка едукатора, коју је похађало 1.000 ученика кроз иновативне моделе рада и иновативне алате у раду са младима у свих 16 средњих школа у Бањалуци. Понуђен је нови приступ за стицање знања о здравим стиловима живота, превенцији разних девијантних појава те унапређењу односа према сопственом физичком и психичком процесу одрастања.

 ,,Здравље у центру“, едукација удружења „Здраво да сте“, усмјерена је на израду иновативних алата и материјала за рад и адекватан пренос знања ученицима основних школа из области физичког и менталног здравља, као и тестирање примјене ове методе  у основним школама.

Доступност информација и правовремено информисање представља трећи стуб програма за дјецу и младе односи се на пројекат и портал са свим пратећим каналима комуницирања на социјалним мрежама које омогућавају приступ свим информацијама од интереса за младе у самом граду, регији, али и свијету, а креиран је захваљујући УГ ,,Церебра“.

Активности за старе је друга линија програма и обухвата побољшање квалитета живљења, доступност информација и садржаја за унапређење живота особа треће животне доби. Формирано је 10 клубова у мјесним заједницама за особе треће животне доби, омогућена је доступност информацијама кроз први градски портал за особе треће животне доби и едуковани су професионалци за рад са овим особама. Све активности вршене су кроз неколико програмских линија изложених у наставку.

,,Традиција у служби унапређења квалитета живота особа треће животне доби подразумијева укључивање фолкорне инклузије особа треће животне доби. Пет културно-умјетничких друштава КУД ,,Веселин Маслеша“, КУД ,,Пелагић“, КУД ,,Пискавица“, КУД ,,Чајевец“ и КУД ,,Свети Сава“ су, стављајући своје дугогодишње капацитете на располагање, формирали 5 клубова са више од 300 активних чланова и више од 200 радионица у мјесним заједницама градске и руралне средине на подручју Бањалуке.

Пројектом Летс упдате (ажурирајмо се) удружења „Образовна иницијатива“, реализован је први градски информативно-едукативни портал за особе треће доби, са информацијама о актуелним дешавањима у граду, различитим правним и економским савјетима о одласку у пензију, савјетима и информацијама о психичком и физичком здрављу и слично.

Формирани су и клубови у мјесним заједницама на 5 локација у граду, у којима су реализоване радионице за особе треће доби са циљем подршке у одржавању социјалних веза, унапређењу и очувању менталног здравља, подршку самосталном и активном животу, те емоционалном и психичком прилагођавању промјенама које доноси трећа животна доб, затим структурисању слободног времена и информатичком описмењавању, као и програмима цјеложивотног учења у складу са исказаним потребама.

 

Активности за старе је друга линија програма и обухвата побољшање квалитета живљења, доступност информација и садржаја за унапређење живота особа треће животне доби. Формирано је 10 клубова у мјесним заједницама за особе треће животне доби, омогућена је доступност информацијама кроз први градски портал за особе треће животне доби и едуковани су професионалци за рад са овим особама. Све активности вршене су кроз неколико програмских линија изложених у наставку.

,,Традиција у служби унапређења квалитета живота особа треће животне доби подразумијева укључивање фолкорне инклузије особа треће животне доби. Пет културно-умјетничких друштава КУД ,,Веселин Маслеша“, КУД ,,Пелагић“, КУД ,,Пискавица“, КУД ,,Чајевец“ и КУД ,,Свети Сава“ су, стављајући своје дугогодишње капацитете на располагање, формирали 5 клубова са више од 300 активних чланова и више од 200 радионица у мјесним заједницама градске и руралне средине на подручју Бањалуке.

Пројектом „Lets update (ажурирајмо се) удружења „Образовна иницијатива“, реализован је први градски информативно-едукативни портал за особе треће доби, са информацијама о актуелним дешавањима у граду, различитим правним и економским савјетима о одласку у пензију, савјетима и информацијама о психичком и физичком здрављу и слично.

Формирани су и клубови у мјесним заједницама на 5 локација у граду, у којима су реализоване радионице за особе треће доби са циљем подршке у одржавању социјалних веза, унапређењу и очувању менталног здравља, подршку самосталном и активном животу, те емоционалном и психичком прилагођавању промјенама које доноси трећа животна доб, затим структурисању слободног времена и информатичком описмењавању, као и програмима цјеложивотног учења у складу са исказаним потребама.

Платформи „Бања Лука људског лица“ придружио се и Центар са социјални рад Бања Лука са програмом „Здраво старење“.

,,Инклузија – као шанса за раст и развој представља трећу линију платформе. Подразумијева подизање инклузивне свијести и побољшање квалитета живота дјеце и особа са потешкоћама у развоју, те обогаћивање културног и друштвеног живота и активности које ће помоћи очувању и унапређењу психичких и моторичких способности ове категорије лица. Намјера је да се они учине активним и радно корисним ствараоцима у заједници у којој живе. Активности су вршене на начин изложен у наставку.

Пројектом ,,Социјално предузетништво – препреке и перспектива“ Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима је са 19 корисника, са умјереним и тежим интелектуалним тешкоћама, израдило 640 комада еколошког дидактичког материјала, који је поклоњен институцијама које се баве дјецом (школе, вртићи играонице и слично). На тај начин је дат допринос заједници у разбијању предрасуда усмјерених према лицима са интелектуалним потешкоћама. Циљ је био и промоција развоја и самоодрживости социјалног предузетништва, како би се смањила социјална искљученост лица са инвалидитетом  и других маргинализованих група.

Пројектом ,,Традиција припада и нама“,  кроз фолклорну инклузивну секцију Центара за подршку „Дајте нам шансу – Звјездице“ и стручног вођства КУД-а “Чајавец“, формирана је група од 30 активних особа са потешкоћама, а реализује се и у оквиру програма ,,Релоад“.

Пројекат ,,Сполна едукација-превенција и подршка“ Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима и Центра за подршку „Дајте нам шансу – Звјездице“ је усмјерен на дестигматизацију полног живота особа са потешкоћама и активног укључивања медицинске и психолошке струке, како би се омогућило остваривање права из области здравствене заштите, информисаности, те едукације особа и породица које имају особе са потешкоћама. Пројекат се реализује и у оквиру програма ,,Релоад“.