У закуп понуђена 31 гаража

До 06. октобра отворен је оглас о давању у закуп 31 гараже путем прикупљања писмених понуда (прво и друго јавно оглашавање).

Гараже у власништву Града, налазе се на ширем градском подручју и површине су од 13 до 27 метара квадратних.

На оглас се могу пријавити сва физичка и правна лица, осим лица која нису у цијелости измирила обавезе по основу закупа и комуналне накнаде према Граду.

Пријаве на оглас са потребном документацијом потребно је доставити до 06. октобра, до 11.00 часова, у затвореној коверти на протокол Градске управе, канцеларија 14, за сваку гаражу посебно.

Отварање понуда обавиће се истог дана у 13 часова, у сали 238 – други спрат Градске управе града Бања Лука.

Комплетан оглас можете погледати ОВДЈЕ.