Расписан јавни оглас: У понуди 23 локације за продају лубеница

Укупно 23 локације на ширем градском подручју, на располагању су свим заинтересованим за продају лубеница. Локације ће бити додијељене путем јавног огласа, према критеријуму највишег износа, а који је расписан данас.

Како је наведено у огласу, локације се додјељују у трајању од 60 дана, по захтјеву странке, у  периоду од 15. јуна до 30. августа 2023. године.

Једно лице може да поднесе пријаву само за једну локацију,  у противном пријава неће бити разматрана.

Понуде се предају лично, уз предочену личну карту, у канцеларији број 14 у Градској управи Града Бања Лука.

Рок за подношење пријава је 07. јун 2023. године, до 10 часова. Потпуна понуда подразумијева затворену коверту у којој се налази попуњена и потписана пријава са траженим прилозима и назнаком: ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ЛУБЕНИЦА- НЕ ОТВАРАЈ те ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (на другој страни).

Отварање понуда, уз присуство заинтересованих понуђача, биће одржано 07. јуна, у сали  број 238/II спрат  у Градској управи, у 12:00 часова.

Преузмите:

Јавни оглас

Пријаву

 Фото илустрација

Фото илустрација