Танграм пројекат: Потребно осигурати заштиту подручја Бањ брда као туристичког производа

За најпопуларније бањалучко излетиште Бањ брдо постоји јасна и дефинисана визија, о чему је било ријечи на састанку радних група, који је организовала Туристичка организација Бање Луке.

Представљено је садашње стање подручја, дефинисана визија развоја подручја као и позитивна и негативна очекивања представника радних група.

-Учесници састанка су представници кључних институција јавног сектора, приватног сектора, експерти и представници невладиног сектора. Они су изразили заједнички став да је потребно осигурати заштиту подручја Бањ брда као туристичког производа, поштујући принципе одрживог туризма и са јасном управљачком структуром, као и бољу повезаност и доступност подручја. У предстојећем периоду ће бити одржани наредни састанци на којима ће бити дефинисане кључне активности и мјере како би се остварила дефинисана визија, као и остали сегменти акционог плана – наводи се у саопштењу Туристичке организације Бање Луке.

Локални акциони план за Бањ брдо се припрема као активност пројекта ТАНГРАМ – Транснационални ресурси паркова и вртова туристичког тржишта Јадранско – Јонског региона.

Тијеч је о пројекту који у периоду од 1. фебруара 2020 до 31. јула 2022. године имплементирају партнери из Италије, Словеније, Хрватске, Албаније, Србије и Грчке,  предвођени Општином Монца из Италије.

Општи циљ пројекта је изградња и промоција АДРИОН бренда у туризму промовисањем одрживе валоризације и интеграције „паркова“ у туристичку понуду као неоткривених ресурса, помоћу иновативног система управљања заснованог на сарадњи између јавног и приватног сектора.

Пројекат има за циљ очување, капитализацију и иновирање културне и природне баштине.

 Фото: Град Бања Лука

Фото: Град Бања Лука