Сједнице 2016 – 2020

6 ванредна сједница – 06.10.2020.

Дневни ред

6. ванредна сједница – 06.10.2020.

Погледај

Материјали

6. ванредна сједница – 06.10.2020.

Сачувај

41. сједница – 02.09.2020.

Дневни ред

41. сједница – 02.09.2020.

Погледај

Материјали

41. сједница – 02.09.2020.

Сачувај

40. сједница – 24.06.2020.

Дневни ред

40. сједница – 24.06.2020.

Погледај

Материјали

40. сједница – 24.06.2020.

Сачувај

5. ванредна сједница – 27.05.2020.

Дневни ред

5. ванредна сједница – 27.05.2020.

Погледај

Материјали

5. ванредна сједница – 27.05.2020.

Сачувај

4. ванредна сједница – 10.04.2020.

Дневни ред

4. ванредна сједница – 10.04.2020.

Погледај

Материјали

4. ванредна сједница – 10.04.2020.

Сачувај

39. сједница – 12.02.2020.

Дневни ред

39. сједница – 12.02.2020.

Погледај

Материјали

39. сједница – 12.02.2020.

Сачувај

38. сједница – 11.12.2019.

Дневни ред

38. сједница – 11.12.2019.

Погледај

Материјали

38. сједница – 11.12.2019.

Сачувај

37. сједница – 05.11.2019.

Дневни ред

37. сједница – 05.11.2019.

Погледај

Материјали

37. сједница – 05.11.2019.

Сачувај

36. сједница – 16.10.2019.

Дневни ред

36. сједница – 16.10.2019.

Погледај

Материјали

36. сједница – 16.10.2019.

Сачувај

35. сједница – 12.09.2019.

Дневни ред

35. сједница – 12.09.2019.

Погледај

Материјали

35. сједница – 12.09.2019.

Сачувај

34. сједница – 02.07.2019.

Дневни ред

34. сједница – 02.07.2019.

Погледај

Материјали

34. сједница – 02.07.2019.

Сачувај

33. сједница – 12.06.2019.

Дневни ред

33. сједница – 12.06.2019.

Погледај

Материјали

33. сједница – 12.06.2019.

Сачувај

32. сједница – 20.05.2019.

Дневни ред

32. сједница – 20.05.2019.

Погледај

Материјали

32. сједница – 20.05.2019.

Сачувај

31. сједница – 10.04.2019.

Дневни ред

31. сједница -10.04.2019.

Погледај

Материјали

31. сједница -10.04.2019.

Сачувај

30. сједница – 13.03.2019.

Дневни ред

30. сједница -13.03.2019.

Погледај

Материјали

30. сједница -13.03.2019.

Сачувај

29. сједница – 06.02.2019.

Дневни ред

29. сједница -06.02.2019.

Погледај

Материјали

29. сједница -06.02.2019.

Сачувај

28. сједница – 26.12.2018.

Дневни ред

28. сједница -26.12.2018.

Погледај

Материјали

28. сједница -26.12.2018.

Сачувај

27. сједница – 22.11.2018.

Дневни ред

27. сједница -22.11.2018.

Погледај

Материјали

27. сједница -22.11.2018.

Сачувај

26. сједница – 24.10.2018.

Дневни ред

26. сједница -24.10.2018.

Погледај

Материјали

26. сједница -24.10.2018.

Сачувај

25. сједница – 05.09.2018.

Дневни ред

25. сједница – 05.09.2018.

Погледај

Материјали

25. сједница – 05.09.2018.

Сачувај

24. сједница – 26.06.2018.

Дневни ред

24. сједница – 26.06.2018.

Погледај

Материјали

24. сједница – 26.06.2018.

Сачувај

23. сједница – 30.05.2018.

Дневни ред

23. сједница – 30.05.2018.

Погледај

Материјали

23. сједница – 30.05.2018.

Сачувај

22. сједница – 24.04.2018.

Дневни ред

22. сједница – 24.04.2018.

Погледај

Материјали

22. сједница – 24.04.2018.

Сачувај

21. сједница – 28.03.2018.

Дневни ред

21. сједница – 28.03.2018.

Погледај

Материјали

21. сједница – 28.03.2018.

Сачувај

Скраћени записник

21. сједница – 28.03.2018.

Погледај

20. сједница – 21.02.2018.

Дневни ред

20. сједница – 21.02.2018.

Погледај

Материјали

20. сједница – 21.02.2018.

Сачувај

Скраћени записник

20. сједница – 21.02.2018.

Погледај

19. сједница – 31.01.2018.

Дневни ред

19. сједница – 31.01.2018.

Погледај

Материјали

19. сједница – 31.01.2018.

Сачувај

Скраћени записник

19. сједница – 31.01.2018.

Погледај

18. сједница – 22.12.2017.

Дневни ред

18. сједница – 22.12.2017.

Погледај

Материјали

18. сједница – 22.12.2017.

Сачувај

Скраћени записник

18. сједница – 22.12.2017.

Погледај

17. сједница – 23.11.2017.

Дневни ред

17. сједница – 23.11.2017.

Погледај

Материјали

17. сједница – 23.11.2017.

Сачувај

Скраћени записник

17. сједница – 23.11.2017.

Погледај