Расписан позив: 1,2 милиона КМ за субвенције пословним субјектима

Град Бања Лука расписао је данас јавни позив за за додјелу субвенција пословним субјектима у Бањој Луци за 2022. годину.

Јавним позивом предвиђена је додјела пет врста субвенција, и то: за покретање самосталних предузетничких дјелатности (самозапошљавање); за повећање продуктивности и подршку извозу; за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности; субвенција угоститељима чији рад ће бити отежан усљед реконструкције дијела Улице Бана Милосављевића, као и субвенција за развој рецептивног туризма.

Укупно из буџета за субвенције биће издвојено 1,2 милиона КМ.

Када је ријеч о субвенцијама за самозапошљавање – намијењене су за покретање самосталне предузетничке дјелатности као основне дјелатности у информационим технологијама (ИТ), производним, занатским, услужним и трговинским дјелатностима.

Ова субвенција је подијељена на три линије, а одобрена субвенција по кориснику износи до 50% вриједности пословног плана, с тим да  максималан износ по кориснику субвенције не може бити већи од 15.000 КМ.

Субвенција за повећање продуктивности и подршку извозу намијењена је извозно орјентисаним пословним субјектима, регистрованим на територији Града, и то извозно орјентисаним пословним субјектима из области прерађивачке индустрије и пословним субјектима из области прерађивачке индустрије који планирају своје производе да пласирају у иностранству (први извоз).

Основни критеријум за остваривање права на ову врсту субвенције је пројектни приједлог, уз испуњеност општих и посебних услова који су наведени у овом Јавном позиву. Одобрена субвенција по кориснику субвенције износи до 50% укупне вриједности наведене у пројектном приједлогу, с тим да максималан износ по кориснику субвенције не може бити већи од 30.000 КМ.

Субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности је намијењена самосталним предузетницима регистрованим на територији Града, а чија предузетничка дјелатност има статус старог заната, умјетничког заната или домаће радиности.  Износи 1.500 КМ по самосталном предузетнику.

Субвенција угоститељима чији рад ће бити отежан усљед провођења реконструкције дијела улице Бана Милосављевића је намијењена угоститељима за надокнаду доприноса запослених у угоститељским објектима који се налазе у зони реконструкције, за период од почетка радова закључно са 31.12.2022. године, односно за период април – децембар 2022. године. Право на ову врсту субвенције могу остварити пословни субјекти чији се угоститељски објекти налазе у дијелу улице Бана Милосављевића у којем се проводи реконструкција.

Субвенција за развој рецептивног туризма је намијењена пословним субјектима који се баве туризмом у складу са Законом о туризму, а циљ субвенције је повећање броја долазака страних гостију и њиховог задржавања у Бањој Луци, повезивање актера у туризму, унапређење и промоција туристичке понуде града и пласирање домаћих производа путем туристичке понуде.  Основни критеријум за остваривање права на ову врсту субвенције је пројектни приједлог, уз испуњеност општих и посебних услова који су наведени у овом Јавном позиву. Максималан износ субвенције по пословном субјекту је 20.000 КМ.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у једном примјерку (штампана верзија) у затвореној коверти, путем протокола, у канцеларију број 14 Градске управе, радним даном од 8:00 до 15:00 часова или путем поште

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објаве Јавног позива за све осим за  субвенцију угоститељима чији рад ће бити отежан усљед провођења реконструкције дијела Улице Бана Милосављевића, за коју је рок за подношење пријаве десет дана од дана објаве Јавног позива.

Додатне информације у вези са овим Јавним позивом могу се добити у:

  • Одјељењу за привреду и ЛЕР  – контакт телефони: 051/244-480, 051/244-444 локали 858, 849, 843;
  • Предузетнички центар – контакт телефон: 066/864-961;
  • Градска развојна агенција – контакт телефони: 051/433-460 и 066/803-622.

Комплетан јавни позив и пратећу документацију преузмите ОВДЈЕ.