Prvi korak ka boljem grijanju: Obezbijeđena sredstva za studiju, na ljeto konkretni radovi

 Foto: S. Ćuković

Foto: S. Ćuković

Predstavnici Grada Banje Luke i Eko toplana Banja Luka u posjeti su Novom Sadu, gdje su održali više sastanaka u vezi sa izradom studije za revitalizaciju i rekonstrukciju distributivne mreže sistema daljinskog grijanja u Banjoj Luci i planiranjem budućih investicija u distributivnu mrežu na osnovu ove studije.

-Ovo je prvi korak ka boljem grijanju u našem gradu. Održali smo radni sastanak sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj i stručnjacima iz Novog Sada – kazao je gradski menadžer Bojan Kresojević.

EBRD je, kako je istakao – odobrio 150.000 evra za studiju za pronalazak „slabih tačaka“ distributivne mreže u našem gradu.

-Nastavljamo aktivnosti na obezbjeđivanju grantovskih sredstava za radove koje očekujemo na sljedeće ljeto – poručio je Kresojević.

Naime, predstavnici Novosadske toplane, koja ima jedan od najrazvijenijih sistema u Evropi i koja je prošla kroz proces revitalizacije mreže, podijelili su izuzetno korisne informacije sa gostima iz Banje Luke.

Ova razmjena znanja, iskustva i mišljenja ima veliki značaj za budući projekat revitalizacije sistema daljinskog grijanja Banje Luke.

Ujedno, sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj razmatran je projektni zadatak za buduću studiju, a sa predstavnicima Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad bilo je riječi je o daljim koracima u budućoj saradnji u vezi sa predstojećim projektom rekonstrukcije mreže.

Predstavncima banjalučke delegacije, predstavljen je i sistem rada Novosadske toplane i način na koji su realizovali investiciju prilikom revitalizacije sistema daljinskog grijanja, što će biti primjenjivo i na način rada sistema daljinskog grijanja u Banjoj Luci u budućnosti.