„Vodovod“ a. d. Banja Luka

Osnovna djelatnost “Vodovoda” je snabdijevanje potrošača higijenski ispravnom vodom za piće i odvođenje otpadnih voda. Pored toga, djelatnost Društva obuhvata i kontrolu kvaliteta vode, održavanje, opravke i rekonstrukciju sistema vodosnabdijevanja, izradu tehničke dokumentacije za vodovodne objekte, ispiranje i dezinfekciju mreže, opravku i baždarenje vodomjera, usluge specijalnom mehanizacijom i sl.