JU Turistička organizacija grada Banja Luka

Osnovana je odlukom Skupštine grada Banja Luka 25. septembra 2003. godine, sa ciljem da valorizuje, čuva i štiti turističke vrijednosti na području najvećeg grada u Republici Srpskoj, a zvanično je počela sa radom 24. avgusta 2004. godine.