др Срђан Амиџић

Home / др Срђан Амиџић

др Срђан Амиџић

Замјеник градоначелника

Срђан Амиџић рођен је 1980. године у Бањој Луци, гдје и данас живи са супругом и двоје дјеце. Дипломирао је на Економском факултету 2004. године на одсјеку Пословна економија, а звање магистра стекао је  2008. године на Економском факултету у Београду. Докторску тезу одбранио је 2011. године на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци.

У звање ванредног професора на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци изабран је 2017. године и то за ужу научну област Теоријска економија.

Радио је на више пројеката Института економских наука Економског факултета Универзитета у Бањој Луци. Учествовао је у научно-истраживачким пројектима, у својству координатора пројекта, аутор је више научних чланака из области финансија и аутор једне монографије.

Биран је за народног посланика у деветом сазиву Народне скупштине Републике Српске за период 2014-2018. године.

Од 2016. године обавља функцију замјеника градоначелника Бање Луке.