Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove

Nadležnosti

U Službi za zajedničke poslove obavljaju se poslovi na telefonskoj centrali i recepcionerski poslovi, te zajednički poslovi koji se odnose na investiciono i tekuće održavanje objekata, opreme i uređaja u Gradskoj upravi Grada i u mjesnim kancelarijama. U Odjeljenju se obavljaju i sljedeći poslovi:

– fizičko i tehničko obezbjeđenje objekta;
– protivpožarna zaštita i zaštita na radu Gradske uprave Grada (planovi i programi zaštite od požara, nabavka, servisiranje i održavanje opreme, obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara), u skladu sa zakonom;
– umnožavanje, slaganje i tehnička obrada materijala;
– održavanje čistoće u službenim prostorijama;
– planiranje i organizovanje poslova na korišćenju, održavanju i registraciji motornih vozila Gradske uprave Grada;
– izrada normativa i kontrola potrošnje goriva i maziva, te planiranje nabavke motornih vozila, rezervnih dijelova, goriva i maziva kao i sredstava rada za potrebe voznog parka…

Odsjeci

Odsjek za obezbjeđenje

Šef  Predrag Dakić
Adresa Trg srpskih vladara 1, Banja Luka
Broj telefona  051/244-510
Broj faksa  051/244-459
E-mail  zajednicki.poslovi@banjaluka.rs.ba