„Gradsko groblje“ JK a.d. Banja Luka

Osnovano je 1966. godine kao višekonfesionalno i ateističko, a registrovano je kao „Gradsko groblje“ javno komunalno akcionarsko društvo, od društvenog interesa za grad Banju Luku. Organizovano je kao preduzeće koje obavlja pogrebnu djelatnost i osposobljeno je za izvođenje građevinsko-kamenorezačkih radova, od izrade spomenika i grobnica do enterijera u građevinarstvu.