JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci

JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci je prvi nivo kontakta građana Banje Luke sa sistemom zdravstvene zaštite. Cilj ove ustanove je obezbijediti što bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite, kao integralnog dijela sveobuhvatnog zdravstvenog sistema. Preko izabranog porodičnog ljekara, građanima je omogućeno da lakše ostvare kontakt sa ljekarom i da dobiju bolju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu.