Јавна установа Центар за образовање одраслих Бања Лука

Јавна установа Центар за образовање одраслих Бања Лука се бави формалним и неформалним образовањем. Формални програми подразумијевају средње стручно образовање одраслих, преквалификацију и доквалификацију. Неформални програми се односе на курсеве.