JU „Centar za socijalni rad Banja Luka“

U okviru registrovane djelatnosti, ova ustanova sa javnim ovlašćenjima sprovodi mjere iz oblasti socijalne zaštite, i to: pruža savjetodavne usluge, socijalnu pomoć i usmjerava djecu i omladinu, radi sa usvojenicima, radi na sprječavanju zlostavljanja djece i drugih lica i odlučuje o pravu na socijalnu pomoć.