JP „Akvana“

Prvi akva-park u Banjoj Luci počeo je sa radom 2007. godine. Tehničkim prijemom, koji je odobren u martu 2007, završena je prva faza izgradnje akva-parka „Akvana“, a 5. decembra 2009. svečano je otvoren i Gradski olimpijski bazen, kojim gazduje ovo javno preduzeće. Kompleks akva-parka „Akvana“ sastoji se od tri otvorena bazena (centralnog, plivačkog i dječijeg), a unutar prostora površine četiri hektara nalaze se i restorani, picerije, barovi i tereni za rekreaciju.