JU „Banski dvor – Kulturni centar“

Ovo je ustanova od posebnog društvenog interesa u oblasti kulture. Osnovna djelatnost je multimedijalnog karaktera i obuhvata: koncerte, izložbe, monodramske predstave, video projekcije, tribine, predavanja, književne manifestacije, kao i aktivnosti klubova i ateljea. Enterijeri Banskog dvora su veoma reprezentativni, a neki od njih, kao što su Koncertna dvorana, Vijećnica i Svečani salon, sačuvali su autentičan izgled.

Koncertna dvorana Banskog dvora spada u red najakustičnijih dvorana u Evropi i broji oko 400 mjesta sa galerijom. Do sada je ugostila slavna imena svjetske klasične scene (Menjuhin, Pako de Lusija, Rostropovič, Volodin), te mnogobrojne domaće stvaraoce.
Banski dvor ima reprezentativne izložbene prostore: Mali salon, Veliki salon, te Salon bana Svetislava T. Milosavljevića. U njima je priređena prva značajna izložba banjolučkih autora – Izložba „Četvorice“ – koja će obilježiti modernu umjetnost, ne samo u gradu, nego i u cijeloj regiji.

Pored gore navedenih prostora, unutar Banskog dvora na raspolaganju je i Vijećnica, po mnogima najljepši prostor u ovom zdanju.

Banski dvor je pokretač i domaćin mnogih kulturnih aktivnosti.