„Čistoća“ a. d. Banja Luka

Osnovna djelatnost “Čistoće“ Komunalno-uslužnog akcionarskog društva je sakupljanje, odvoz i odlaganje svih vrsta gradskog otpada, održavanje higijene javnih površina i razvoj sistema upravljanja otpadom. Sistem upravljanja otpadom omogućava efikasno odvijanje svih aktivnosti vezanih za savremeni tretman otpada.