Vizija razvoja

Home / Privreda / Vizija razvoja

S obzirom na to da su utvrđeni nosioci privrednog razvoja grada (industrija, trgovina, saobraćaj i veze, građevinarstvo i poljoprivreda), prioritetni pravci privrednog, ekonomskog i društvenog razvoja grada Banje Luke su:

  • razvoj prehrambene industrije i finalne prerade drveta,
  • revitalizacija poljoprivrede i sela,
  • razvoj malih i srednjih preduzeća i privatnog preduzetništva
  • razvoj turizma i
  • rekonstrukcija i modernizacija komunalne, saobraćajne i tehničke infrastrukture (sistem vodosnabdijevanja, kolektori, elektroenergetski sistem, toplifikacioni sistem, pogrebna djelatnost, Regionalna deponija, stavljanje u funkciju poslovnih zona, rekonstrukcija saobraćajnica, razvoj drumskog, željezničkog i vazdušnog saobraćaja i dr).

Kako na nivou Republike Srpske, tako i u dokumentima lokalne vlasti naglašen je značaj reindustrijalizacije (pozitivni primjeri oživljavanja proizvodnje nakon izvršene privatizacije: SHP Celex, Livar-Livnica čelika, Nova DI Vrbas, Banjalučka pivara, Žitoprodukt i dr.).

Potencijali za ubrzaniji privredni rast su:

  • aktivna ponuda radne snage, veoma povoljne kvalifikacione strukture,
  • postojeće industrijske i poslovne zone, s pogodnostima za ulagače,
  • neiskorišteni proizvodni i uslužni kapaciteti neprivatizovanih banjolučkih preduzeća,
  • urađene studije i strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i ruralnog područja, kao i Strategija razvoja grada,
  • nedovoljno korišten okvir i mehanizmi javno-privatnog partnerstva.