Takse i naknade

Home / Privreda / Takse i naknade

Komunalne naknade

Odluka o komunalnoj naknadi

(prečišćeni tekst)

Pogledaj

Vrijednost boda za obračun – 2020. godina

Pogledaj

Odluka o reklamiranju

(prečišćeni tekst)

Pogledaj

Olakšice – komunalna taksa za reklamiranje:

Privrednim društima i preduzetnicima koji vrše reklamiranje svoje proizvodne djelatnosti na reklamnim medijima postavljenim na lokaciji proizvodnje, komunalna taksa se umanjuje za 50%, u skladu sa tačkom 2. tarifnog broja 2. Odluke o komunalnim taksama (Službeni glasnik Grada Banjaluka, br. 14/12, 26/13, 16/14 i 08/17).

Olakšice – naknada za reklamiranje:

Privrednim društima i preduzetnicima koji vrše reklamiranje svoje proizvodne djelatnosti na reklamnim medijima postavljenim na lokaciji proizvodnje, naknada se umanjuje za 50%, u skladu sa stavom 3. člana 34. Odluke o reklamiranju na teritoriji Grada Banjaluka (Službeni glasnik Grada Banjaluka, br. 26/13, 06/14 i 04/17).

Naknada za uređenje i renta

Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu

(prečišćen tekst)

Pogledaj

Pregled zona gradskog građevinskog zemljišta

Pogledaj

Karta zona gradskog građevinskog zemljišta

Pogledaj

Odluka o obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta

Pogledaj

Pregled grupa sprovedbenih dokumenata

Pogledaj

Karta grupa sprovedbenih dokumenata

Pogledaj

OlakšiceInvestitorima za izgradnju poslovnih objekata proizvodne i zanatske namjene i za ostale poslovne objekte Odlukom o uređenju prostora  i građevinskom zemljištu omogućeno je plaćanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente u ratama, uz prethodno obezbjeđenje instrumenata plaćanja: garancija banke, za pravna i fizička lica, na sljedeći način: 40 %, u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora, 60 %, na odgođeno plaćanje, i to:

– za izgradnju poslovnih objekata proizvodne i zanatske namjene maksimalno do 24 jednake  mjesečne  rate sa odloženim plaćanjem  6 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

– za izgradnju ostalih poslovnih objekata, izuzev privremenih, maksimalno do 12 jednakih mjesečnih rata sa odloženim plaćanjem 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora

Ukoliko se investitor odluči da obračunate naknade za izgradnju i legalizaciju, uplati gotovinski odjednom, popust na obračunati iznos naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, odnosno razliku naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta u situaciji kada je investitor sa Gradom zaključio ugovor u smislu člana 78. Zakona o uređenju prostora i građenju, iznosi:

a) za individualni stambeni i stambeno-poslovni objekat, kolektivni stambeni i stambeno-poslovni objekat, pomoćni objekat i javne garaže  – 25 %

b) za poslovni i javni objekat -30 %

Za proizvodni objekat investitor ne plaća naknadu za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, a u slučaju promjene u neproizvodnu namjenu plaća puni iznos. Ukoliko investitor gradi proizvodni objekat na komunalno neopremljenoj parceli snosi troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun rente

Pogledaj

Troškovi uređenja i rente-tabelarni prikaz

Pogledaj

Obrazac

Pogledaj

Poljoprivredna saglasnost

Naknada za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište

Pogledaj

Obrazac

Pogledaj

Administrativne takse

Odluka o gradskim administrativnim taksama

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 11/14)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 25/14)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 3/15)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 39/16)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 26/17)

Pogledaj

Olakšice: Fizička lica koja prvi put podnose zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji preduzetničke djelatnosti, oslobođena su od plaćanja gradske administrativne takse.

Obavještenje o računima

Uplate javnih prihoda (obavještenje o računima)

Pogledaj

Spisak komunalnih usluga sa cijenama

Usluga Naziv preduzeća Cijena usluge  Kontakt
Odvoz otpada „Čistoća“ a.d. Banjaluka https://cistocabl.com/usluge/pravna-lica/ Braće Podgornik 2, Banja Luka,
tel: +387 51 304 477,
e-mail: cistoca@teol.nethttps://cistocabl.com/
Deponovanje otpada JP „DEP-OT“d.o.o. Banjaluka Cjenovnik Bulevar Živojina Mišića 23, Banja Luka,
tel: +387 51 258 320,
Deponija u Ramićima:
Ramići bb, Banja Luka,
tel: +387 51 394 220https://dep-ot.com/ 

e-mail: depot@teol.net

Snabdijevanje električnom energijom ZP „ELEKTROKRAJINA“ A.D. Banjaluka https://www.elektrokrajina.com/tarifni-stavovi-za-javno-snabdijevanje/ Kralja Petra I Karađorđevića 95, Banja Luka,
tel: +387 51 246-300,https://www.elektrokrajina.com/ 

e-mail: direkcija@elektrokrajina.com

Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda  „Vodovod“ A.D. Banja Luka https://vodovod-bl.com/cjenovnik/ Ulica 22. aprila 2, Banja Luka,
tel: +387 51 212-316,212-480,
e-mail: info@vodovod-bl.com 

https://vodovod-bl.com/

Isporuka toplotne energije „Eko Toplane Banja Luka“ d.o.o. Banjaluka https://ekotoplanebanjaluka.com/tarifni-sistem/ Bulevar Živojina Mišića 22a
tel: +387 51 492-862
e-mail: info@ekotoplanebanjaluka.comhttps://ekotoplanebanjaluka.com/

Ažurirano: septembar 2023. godine