Tabela podsticaja

Home / Privreda / Podsticaji / Tabela podsticaja
Red.broj Naziv podsticaja Vrsta Cilj Služba koja sprovodi proceduru Na snazi od
1. Garancije za mala i srednja preduzeća garancija Povećanje realizovanih kredita za razvoj MSP, broj novozaposlenih i povećanje ulaganja u proizvodnju Gradska razvojna agencija mart 2010.
2. Subvencija kamata na kredite za koje se izdaju garancije Garantnog fonda u 2018. godine grant Povećanje realizovanih kredita za razvoj MSP, broj novozaposlenih i povećanje ulaganja u proizvodnju Gradska razvojna agencija oktobar 2013.
3. Program podrške za investitore koji ulaze u Poslovnu zonu „Ramići – Banja Luka“ drugo Povećanje broja domaćih i stranih investitora, povećan broj novih radnih mjesta Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje 2012, 2013, 2014, 2016. i 2017.
4. Olakšice pri plaćanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente kredit Podsticanje gradnje na teritoriji Grada Banja Luka Odjeljenje za komunalne poslove april 2015.
5. Olakšice pri izgradnji proizvodnih pogona oslobađanje od plaćanja Podsticanje gradnje proizvodnih pogona na teritoriji Grada Banja Luka Odjeljenje za komunalne poslove april 2015.
6. Olakšice pri gotovinskom plaćanju oslobađanje od plaćanja Podsticanje gradnje na teritoriji Grada Banja Luka Odjeljenje za komunalne poslove april 2015.
7. Sufinansiranje voćarske proizvodnje. (Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i realizacije projekata u oblasti poljoprivrede za 2018. godinu) grant Razvoj voćarstva i vinogradarstva i povećanja zasađenih površina

Jačanje poljoprivrednog sektora, stvaranje tržišno orijentisanih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti

Komisija imenovana od strane direktora Centra iz reda zaposlenih u centru, uz saglasnost Upravnog odbora april 2018.
8. Sufinansiranje proizvodnje u zaštićenim prostorima.      (Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i realizacije projekata u oblasti poljoprivrede za 2018. godinu) grant
Povećanje površina u kontrolisanim uslovima uzgoja povrća i jagodičastog voća. Jačanje poljoprivrednog sektora, stvaranje tržišno orjentisanih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti.
Komisija imenovana od strane direktora Centra iz reda zaposlenih u centru, uz saglasnost Upravnog odbora april 2018.
9. Sufinansiranje sistema za navodnjavanje i protivgradne zaštite (Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i realizacije projekata u oblasti poljoprivrede za 2018. godinu) grant Razvoj voćarstva i vinogradarstva i povećanja zasađenih površina

Jačanje poljoprivrednog sektora, stvaranje tržišno orijentisanih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

Komisija imenovana od strane direktora Centra iz reda zaposlenih u centru, uz saglasnost Upravnog odbora april 2018.
10. Sufinansiranje izgradnje hladnjača i sušara (Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i realizacije projekata u oblasti poljoprivrede za 2018. godinu) grant Razvoj voćarstva i vinogradarstva i povećanja zasađenih površina.

Jačanje poljoprivrednog sektora, stvaranje tržišno orijentisanih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

Komisija imenovana od strane direktora Centra iz reda zaposlenih u centru, uz saglasnost Upravnog odbora april 2018.
11. Sufinansiranje objekata  (Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i realizacije projekata u oblasti poljoprivrede za 2018. godinu) grant Povećanje stočnog fonda. Jačanje poljoprivrednog sektora, stvaranje tržišno orjentisanih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti. Komisija imenovana od strane direktora Centra iz reda zaposlenih u centru, uz saglasnost Upravnog odbora april 2018.
12. Sufinansiranje nabavke sortnog sjemena. (Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i realizacije projekata u oblasti poljoprivrede za 2018. godinu) grant Povećanje obradivih i zasijanih površina. Jačanje poljoprivrednog sektora, stvaranje tržišno orjentisanih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti. Komisija imenovana od strane direktora Centra iz reda zaposlenih u centru, uz saglasnost Upravnog odbora april 2018.
13. Sufinansiranje nabavke opreme za poljoprivredu (Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i realizacije projekata u oblasti poljoprivrede za 2018. godinu) grant Jačanje poljoprivrednog sektora, stvaranje tržišno orjentisanih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti. Komisija imenovana od strane direktora Centra iz reda zaposlenih u centru, uz saglasnost Upravnog odbora april 2018.
14. Sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije  (Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i realizacije projekata u oblasti poljoprivrede za 2018. godinu) grant Jačanje poljoprivrednog sektora, stvaranje tržišno orjentisanih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti. Komisija imenovana od strane direktora Centra iz reda zaposlenih u centru, uz saglasnost Upravnog odbora april 2018.
15. Premije za odgoj kvalitetno priplodnih junica, pčelinjih društava i sertifikaciju organske proizvodnje      (Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i realizacije projekata u oblasti poljoprivrede za 2018. godinu) grant Povećanje stočnog fonda. Jačanje poljoprivrednog sektora, stvaranje tržišno orjentisanih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti. Komisija imenovana od strane direktora Centra iz reda zaposlenih u centru, uz saglasnost Upravnog odbora april 2018.
16. Podrška razvoju poljoprivrede kroz subvencije za privođenje zemljišta kulturi za 2018. godinu grant Zaštita i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području grada Banja Luke Komisija imenovana od strane direktora Centra iz reda zaposlenih u centru, uz saglasnost Upravnog odbora april 2018.
17. Za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja (Podsticaji za sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava u cilju tehnološkog razvoja malih i srednjih preduzeća) grant Povećan tehnološki razvoj malih i srednjih preduzeća i povećanje broja zaposlenih Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja koju imenuje gradonačelnik jul 2018.
18. Za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja (Podsticaji za sufinansiranje dijela troškova uvođenja standarda kvaliteta – sertifikacija u cilju poboljšanja konkurentnosti i izvoza) grant Obezbjeđenje adekvatne radne snage na tržištu rada i povećanje broja novozaposlenih Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja koju imenuje gradonačelnik jul 2018.
19. Za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja (Podsticaji za sufinansiranje nabavke opreme za opremanje kabineta za praktičnu nastavu srednjih stručnih škola) grant Obezbjeđenje adekvatne radne snage na tržištu rada Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja koju imenuje gradonačelnik jul 2018.
20. Samozapošljavanje (za samozapošljavanje lica u proizvodnim djelatnostima) grant Povećanje broja novozaposlenih Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja koju imenuje gradonačelnik jul 2018.
21. Samozapošljavanje (za samozapošljavanje lica u zanatskim djelatnostima) grant Povećanje broja novozaposlenih Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja koju imenuje gradonačelnik jul 2018.
22. Samozapošljavanje (za samozapošljavanje lica u trgovinskoj djelatnosti) grant Povećanje broja novozaposlenih Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja koju imenuje gradonačelnik jul 2018.
23. Samozapošljavanje (za samozapošljavanje lica koja će se baviti uslužnom djelatnošću) grant Povećanje broja novozaposlenih Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja koju imenuje gradonačelnik jul 2018.