Табела подстицаја

Home / Привреда / Подстицаји / Табела подстицаја
Ред.број Назив подстицаја Врста Циљ Служба која спроводи процедуру На снази од
1. Гаранције за мала и средња предузећа гаранција Повећање реализованих кредита за развој МСП, број новозапослених и повећање улагања у производњу Градска развојна агенција март 2010.
2. Субвенција камата на кредите за које се издају гаранције Гарантног фонда у 2018. године грант Повећање реализованих кредита за развој МСП, број новозапослених и повећање улагања у производњу Градска развојна агенција октобар 2013.
3. Програм подршке за инвеститоре који улазе у Пословну зону „Рамићи – Бања Лука“ друго Повећање броја домаћих и страних инвеститора, повећан број нових радних мјеста Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање 2012, 2013, 2014, 2016. и 2017.
4. Олакшице при плаћању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте кредит Подстицање градње на територији Града Бања Лука Одјељење за комуналне послове април 2015.
5. Олакшице при изградњи производних погона ослобађање од плаћања Подстицање градње производних погона на територији Града Бања Лука Одјељење за комуналне послове април 2015.
6. Олакшице при готовинском плаћању ослобађање од плаћања Подстицање градње на територији Града Бања Лука Одјељење за комуналне послове април 2015.
7. Суфинансирање воћарске производње. (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2018. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора април 2018.
8. Суфинансирање производње у заштићеним просторима.      (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2018. годину) грант
Повећање површина у контролисаним условима узгоја поврћа и јагодичастог воћа. Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно орјентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености.
Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора април 2018.
9. Суфинансирање система за наводњавање и противградне заштите (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2018. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености.

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора април 2018.
10. Суфинансирање изградње хладњача и сушара (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2018. годину) грант Развој воћарства и виноградарства и повећања засађених површина.

Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености.

Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора април 2018.
11. Суфинансирање објеката  (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2018. годину) грант Повећање сточног фонда. Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно орјентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености. Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора април 2018.
12. Суфинансирање набавке сортног сјемена. (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2018. годину) грант Повећање обрадивих и засијаних површинa. Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно орјентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености. Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора април 2018.
13. Суфинансирање набавке опреме за пољопривреду (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2018. годину) грант Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно орјентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености. Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора април 2018.
14. Суфинансирање набавке пољопривредне механизације  (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2018. годину) грант Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно орјентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености. Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора април 2018.
15. Премије за одгој квалитетно приплодних јуница, пчелињих друштава и сертификацију органске производње      (Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде за 2018. годину) грант Повећање сточног фонда. Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно орјентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености. Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора април 2018.
16. Подршка развоју пољопривреде кроз субвенције за привођење земљишта култури за 2018. годину грант Заштита и уређење пољопривредног земљишта на подручју града Бања Луке Комисија именована од стране директора Центра из реда запослених у центру, уз сагласност Управног одбора април 2018.
17. За повећање продуктивности и конкурентности привредника у функцији запошљавања (Подстицаји за суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава у циљу технолошког развоја малих и средњих предузећа) грант Повећан технолошки развој малих и средњих предузећа и повећање броја запослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2018.
18. За повећање продуктивности и конкурентности привредника у функцији запошљавања (Подстицаји за суфинансирање дијела трошкова увођења стандарда квалитета – сертификација у циљу побољшања конкурентности и извоза) грант Обезбјеђење адекватне радне снаге на тржишту рада и повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2018.
19. За повећање продуктивности и конкурентности привредника у функцији запошљавања (Подстицаји за суфинансирање набавке опреме за опремање кабинета за практичну наставу средњих стручних школа) грант Обезбјеђење адекватне радне снаге на тржишту рада Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2018.
20. Самозапошљавање (за самозапошљавање лица у производним дјелатностима) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2018.
21. Самозапошљавање (за самозапошљавање лица у занатским дјелатностима) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2018.
22. Самозапошљавање (за самозапошљавање лица у трговинској дјелатности) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2018.
23. Самозапошљавање (за самозапошљавање лица која ће се бавити услужном дјелатношћу) грант Повећање броја новозапослених Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања коју именује градоначелник јул 2018.