Центар за инвеститоре

Home / Привреда / Центар за инвеститоре

Страница је у припреми…

Мјесто за прихват инвеститора и промоцију могућности улагања у Бању Луку. Центар за инвеститоре пружа информације потенцијалним инвеститорима о доступним локацијама, актуелним пројектима и инвестиционим могућностима, стању инфраструктуре на подручју града, законским регулативама, те процедурама приликом покретања пословања и изградње.

Контакти

Телефон: +387 51 244 427; 051/220 280
Контакт особe:
– Дубравко Горановић, овлаштено лице у Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање;
– Милојко Шева, управик Пословне зоне.

За инвеститоре

Инвестициони профил - водич

значајне информације за инвеститоре

Погледај

Водич за инвеститоре

од локације до употребне дозволе

Погледај

Пословни субјекти

Погледај

Најзначајније реализоване инвестиције

Погледај

Базе података

За потребе инвеститора

Погледај

Расположива инфраструктура у пословним зонама

Погледај

Гринфилд локације

Погледај

Браунфилд локације

Погледај

Потенцијални/контактирани инвеститори

Погледај

Страни и домаћи инвеститори у Пословној зони у Рамићима

Погледај

Обрасци

Обрасци за исказивање интереса (ћирилица)

Преузми

Обрасци за исказивање интереса (eng)

Преузми

Ажурирано: јун 2021. године