Пријава пројеката удружења грађана до 8. јула

Одјељење за културу, туризам и социјалну политику подсјећа удружења грађана да је Јавни позив за пријаву пројеката за суфинансирање из градског буџета у 2021. години отворен још до наредног четвртка, 8. јула.

Односи се на сљедеће приоритетне области:

  • обезбјеђивање услова у заједници за самосталан живот особа са инвалидитетом,
  • подршка активностима особа треће животне доби за самосталнији и квалитетнији живот у природном окружењу,
  • економско оснаживање жена и превенција насиља у породици,
  • развојни пограми за дјецу са потешкоћама у развоју,
  • развојни програми за дјецу и породицу у мјесним заједницама,
  • развојни програми намијењени здравим животним стиловима на подручју емоционалног развоја дјеце,
  • укључивање дјеце у активности заштите животне средине.

На овај јавни позив могу се пријавити удружења грађана, регистрована у складу са законом код надлежног суда или другог надлежног органа, а која имају сједиште или регистровану организациону јединицу на подручју града Бање Луке.

Пријаве на јавни позив са потребном документацијом, треба доставити Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику.

Информације у вези са јавним позивом могу се добити путем телефона број: 051/244-444, локал 718 и у канцеларији број 26.

Комплетан јавни позив и потребну документацију можете преузети ОВДЈЕ.