Позив за достављање приједлога и сугестија на планска рјешења

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да су на сједници Скупштине града Бања Лука одржаној 26. и 27.05, те 01, 02. и 07.06.2021. године донесене сљедеће одлуке о измјени дијелова регулационих планова  (“Сл. гл. Града Бањалука“ бр. 26/21):

 • Одлука о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља „Шарговац 2“
  Измјеном Плана ће бити обухваћен простор уз магистрални пут М4 Бања Лука – Приједор, a односи на земљиште означено као к.ч.бр. 859, 863/1, 865/1 и 865/3 к.о. Шарговац (н.п.) у укупној површини од 1,23 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бања Лука и просторијама Мјесне заједнице Шарговац, петнаест дана од дана објављивања.
 • Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Лауш 1″
  Измјеном Плана ће бити обухваћен простор уз огранак улица Симе Милић Јоргић и Симе Пандуревић, односи на земљиште означено као к.п. 121/1, 121/2, 122, 123, 134, 163 и 164, к.о. Бања Лука 8 (н.п.) у укупној површини од 0,61 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бања Лука и просторијама Мјесне заједнице Побрђе, петнаест дана од дана објављивања.
 • Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Центар-Алеја“
  Измјеном Плана ће бити обухваћен простор који се налази на углу улица Олимпијских побједника и Српске војске, а односи се на парцеле бр.1625, 1626/5, 1626/1, 1636/83, 1626/4, 1636/84, 1626/6 и 1626/7, к.о. Бања Лука 6 (н.п.), у укупној површини од 1,52 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бања Лука и просторијама Мјесне заједнице Росуље, петнаест дана од дана објављивања.
 • Одлука о измјени дијела  Регулационог плана за простор између пута Бањалука-Градишка и улице Деспота Стефана Лазаревића
  Измјеном Плана ће бити обухваћен простор уз огранaк Улице деспота Стефана Лазаревића, a односи се на земљиште означено као к.ч.бр. 32/1,  К.О. Буџак (н.п.), у укупној површини од 0,42 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бања Лука и просторијама Мјесне заједнице Лазарево 2, петнаест дана од дана објављивања.
 • Одлука о измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља „Шарговац 1″
  Измјеном Плана ће бити обухваћен простор уз крак Суботичке улице, a односи на земљиште означено као к.ч.бр. 139, к.о. Новаковићи (н.п.), у укупној површини од 0,10 хектара и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бања Лука и просторијама Мјесне заједнице Шарговац, петнаест дана од дана објављивања.

Сви обухвати биће објављени на званичној страници Града: www.banjaluka.rs.ba.

Позивају се заинтересована лица, власници некретнина, корисници простора и учесници у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи Града Бањалука – Одјељењу за просторно уређење у форми дописа до 19.08.2021.године.