Новина: Увођење екстерне евалуације пројеката из културног и умјетничког стваралаштва, расписан позив за чланове Комисије

Одјељење за друштвене дјелатности објавило је Јавни позив за пријаву кандидата за именовање чланова Комисије за евалуацију пројеката културног и умјетничког стваралаштва за 2022. годину.

Позвали су умјетнике и стручњаке у култури из области позоришне умјетности и умјетничке интерпретације културног насљеђа који су уписани у Регистар умјетника и у Регистар стручњака у култури Министарства просвјете и културе Републике Српске, да се пријаве за чланове Комисије за евалуацију пројеката културног и умјетничког стваралаштва за 2022. годину.

Иначе, ово је једна од новина Правилника о суфинансирању пројеката културног и умјетничког стваралаштва којим је предвиђено увођење екстерне евалуације највише рангираних пројеката, односно пројеката којима је додијељен највећи износ средстава по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката културног и умјетничког стваралаштва за 2022. годину. Циљ је развој праксе пројектног суфинансирања и унапређења рада субјеката у развоју дјелатности културе у граду.

Евалуација се обавља на годишњем нивоу за минимално два пројекта од стране комисије за евалуацију пројеката из области културног и умјетничког стваралаштва, а коју чине три члана из реда умјетника и стручањака у култури, који су уписани у Регистар умјетника и Регистар стручњака у култури, из области којој припада пројекат за који се врши евалуација.

Јавни позив и пратећу документацију погледајте ОВДЈЕ.