TURIZAM

Home / TURIZAM

Upoznaj Banju Luku

Banja Luka je moderan evropski grad, prepoznatljiv centar u regionalnom okruženju. Bezbjedna, humana i urbana sredina zdravog života sa bogatim kulturnim i sportskim sadržajima u kojoj se prepoznaju i valorizuju preduzetništvo, znanje, sposobnost i rezultati. U političko-teritorijalnoj organizaciji prostora Republike Srpske, koja se sastoji od opština i gradova, grad Banja Luka (ranije opština) je najveća političko-teritorijalna jedinica sa površinom od 1.239 kvadratnih kilometara.

Univerzitetski, privredni, finansijski, politički i administrativni je centar Republike Srpske (jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini) i sa 180.053 (rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH – oktobar 2013. godine).

Banja Luka je smještena u kotlini, na nadmorskoj visini od 164 metra i na prelazu između Dinarskih planina na jugu i Panonskog bazena na sjeveru. Grad pripada srednjoevropskoj vremenskoj zoni (GMT+1) i ima umjereno-kontinentalnu klimu, sa preovladavajućim uticajima panonskog prostora. Srednja godišnja temperatura je 10,7 stepeni Celzijusa, srednja januarska 0,8, dok je srednja julska temperatura 21,3 stepena Celzijusa.

Zbog velikog broja zelenih površina (parkova i aleja), Banja Luka nosi epitet „grad zelenila“. Nazivaju je i „gradom mladih, sporta i kulture“.

Istraži Banju Luku

Banja Luka ima ogroman turistički potencijal. Prirodni resurs od posebnog značaja je rijeka Vrbas, koja je pogodna za vodene sportove kao što su kajak, rafting i sportski ribolov. Specijalni čamac koji se može vidjeti samo na ovoj rijeci je nazvan „dajak“ i daje Vrbasu posebnu privlačnost. Zbog velikog broja zelenih površina (parkova i aleja), Banja Luka nosi epitet „grad zelenila“. Nazivaju je i gradom mladih, sporta i kulture, a poznata je i po banjolučkom ćevapu, Nektar pivu, siru Trapistu i, već pomenutnom, specifičnom dajak čamcu.

U Banjoj Luci možete doživjeti duh različitih kultura, koje su se preplitale na ovom prostoru i posjetiti veliki broj kulturno-istorijskih spomenika, kao svjedoka različitih epoha i ljudskog stvaralaštva. Posebno je interesantna tvrđava Kastel, koja se nalazi u centru grada.

Okolina je veoma atraktivna sa svojim prirodnim i kulturnim nasljeđem, kao što je kanjon Vrbasa i plato planine Manjača, udaljene oko 12 kilometara od centra grada. Specifične prirodne okolnosti, omogućile su razvoj avanturističkog turizma, kao integralnog turističkog proizvoda. Od izgrađenih kapaciteta za ovaj vid turizma, posebno je potrebno istaknuti infrastrukturu koja omogućuje noćni rafting, jer osvjetljena rafting staza predstavlja svijetski raritet i osnovu dugoročnih planiranja razvoja avanturizma kao turističkog proizvoda.

Uz rafting, tu su i kanjoning, vožnja kajakom i dajakom, slobodno penjanja, brdski biciklizam, pješačenje, vožnja kvadovima, paraglajding i tandem skok.

 

Strategija razvoja turizma

Pogledajte Strategiju razvoja turizma grada Banja Luka 2013-2020. godine …

Strategija razvoja turizma grada Banja Luka

Pogledaj

Video snimci stare Banje Luke

01) GOVEDARNICA, 1940. GODINE (8mm film), snimio: Aleksandar Bojko (iz kolekcije Gorana Baraća – Banja Luka)

02) PRIZORI SA VRBASA, 1940. GODINE (8mm film), snimio: Aleksandar Bojko (iz kolekcije Gorana Baraća – Banja Luka)

03) GRADSKI PRIZORI, 1961. GODINE (8mm film), snimio: Ljubinko Bato Smoljanović (iz kolekcije Gorana Baraća – Banja Luka)

04) GRADSKI PRIZORI, 1974. GODINE (super 8 film), snimio: Ljubinko Bato Smoljanović (iz kolekcije Gorana Baraća – Banja Luka)

05) TRŽNICA, 1975. GODINE (super 8 film), snimio: Slobodan Stanišić (iz kolekcije Gorana Baraća – Banja Luka)

06) GRADSKI PRIZORI, 1977. GODINE (super 8 film), snimio: Ljubinko Bato Smoljanović (iz kolekcije Gorana Baraća – Banja Luka)