Подршка привредницима: Објављени резултати Јавног позива

 Фото: А. Чавић

Фото: А. Чавић

Одјељење за привреду обавјештава да су објављени резултати Јавног позива за субвенцију пословним субјектима у области туризма и угоститељства.

Рок за подношење захтјева у категорији субвенција пословним субјектима у области туризма и угоститељства, субвенција за самозапошљавање  и подршку старим занатима у доба кризе био је 30 дана од дана објаве Јавног позива, па је закључно са 20. септембром пристигло 136 захтјева.

Из ресорног Одјељења напомињу да горенаведеним бројем нису обухваћени захтјеви за субвенцију комуналне таксе за истицање пословног имена и субвенције комуналне таксе за заузимање јавне површине, јер је за ове двије врсте субвенције јавни позив отворен до 31.12.2021. године и захтјеви се подносе директно надлежним одјељењима.

Увидом у пристигле пријаве утврђено је да је за субвенцију пословним субјектима у области туризма и угоститељства, конкурисало 15 пословних субјеката из категорије хотели, мотели, и хостели, од којих су два пословна субјекта испунила прописане услове.

Када су у питању туристичке агенције, тур-оператори и извођачке дјелатности запримљено је 17 пријава, од којих само један субјекат испуњава тражене услове.

У категорији свадбених салона и ноћних клубова конкурисало је пет пословних субјеката, од којих ниједан није испуњавао тражене услове.

Узимајући у обзир да је мали број кандидата испунио услове за добијање субвенција у области туризма и угоститељства, одлучено је да се понови позив за добијање субвенција за ову групу. У складу са наведеним Одјељење за привреду је припремило измјене и допуне Правилника о условима и начину кориштења субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука, како би се јасније дефинисао начин и врста достављања поједине документације, након чега ће поново бити објављен јавни позив.

За линију субвенција за самозапошљавање на Јавни позив су се пријавила 82 пословна субјекта од којих 77 испуњава услове Јавног позива, а 5 пословних субјеката не испуњава услове Јавног позива.

За субвенцију за подршку старим занатима у доба кризе пријавило се 17 пословних субјеката од којих 16 испуњава услове Јавног позива.

Резултате пословних субјеката којима је одобрена субвенција, можете погледати овдје.

Са сваким корисником субвенција Одлуке биће донесено рјешење о додјели субвенције, а са сваким корисником субвенције биће закључен уговор, којим се уређују међусобна права, обавезе и начин исплате одобрених средстава, а све у складу с Правилником о условима и начину кориштења субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину („Службени гласник града Бањалука“, број 31/21).

Подсјећамо, Град Бања Лука расписао је Јавни позив за додјелу субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона, којима је у 2021. години био забрањен или ограничен рад.Kако би се, прије свега, очувала радна мјеста и задржала привредна активност, Град Бања Лука издвојио је за ту намјену средства у износу од 1,2 милиона КМ за подршку привредницима са територије града Бање Луке.