Оглас за експропријацију земљишта за потребе изградње канализације у огранцима улице Голуба Бабића

Градска управа расписала је јавни оглас за покушај споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима за које је утврђен општи интерес Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-316/23 од 26.01.2023. године, за изградњу канализације (оснивање права службености ради изградње канализације у огранцима улице Голуба Бабића у Бањој Луци), која се налази у обухвату Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић у Бањој Луци, објављен у Службеног гласнику Града Бање Луке, број: 29/09, на парцелама поближе описаним у тачки II огласа.

Град Бања Лука поднио је приједлог за непотпуну експропријацију некретнина на предметном локалитету за шта је основ Регулациони план стамбеног насеља Дракулић у Бањалуци, те овом приликом позива власнике односно кориснике некретнина, као и сва друга заинтересована лица која у вези предметних некретнина полажу одређена права или имају на закону заснован правни интерес.

Град Бања Лука позива власнике односно кориснике некретнина, као и сва друга заинтересована лица која у вези предметних некретнина полажу одређена права или имају на закону заснован правни интерес да  3. и 4. априла 2023. године  у термину од 11.00 до 15.00 часова, приступе у просторије Градске управе Града Бања Лука, канцеларију бр. 125, I – спрат, ради давања изјашњења на понуду Града Бања Лука, а потом и закључивања одговарајућег правног посла којим би се право својине на њиховим некретнинама пренијело на Град Бањалука, као корисника експропријације.

Уколико власници наведених некретнина у предвиђено вријеме не приступе, сматраће се да нису заинтересовани за споразумно рјешавање стицања права власништва, те ће се експропријација некретнина вршити у редовном управном поступку пред Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове, Подручна јединица Бања Лука, а у складу са одредбама Закона о експропријацији.

Јавни оглас погледајте ОВДЈЕ.