Оглас о продаји непокретности у Крупи на Врбасу

Град Бања Лука расписао је оглас о продаји непокретности у својини Града Бање Луке путем усменог јавног надметања  – лицитације. Предмет продаје је непокретност у својини Града – земљиште, које се налази у Крупи на Врбасу, укупне површине 55.396 метара квадратних.

Продаја наведене непокретности биће извршена путем усменог јавног надметања – лицитације, која ће бити одржана 12. октобра 2023. године, у згради Градске управе, сала 238/II, са почетком у 13.00 часова.

Право учествовања у поступку лицитације имају правна и физичка лица. Сви заинтересовани понуђачи, дужни су доставити уредну пријаву за лицитацију, непосредно, до 5. октобра 2023. године, до 15.00 часова, на протокол Градске управе града Бање Луке, канцеларија број 14, са назнаком „Пријава за лицитацију непокретности – у Крупи на Врбасу за Комисију – не отварај“.

Комплетан јавни оглас можете погледати ОВДЈЕ, а пријаву преузмите ОВДЈЕ.