Одјељење за просторно о градњи фонтане у Парку „Младен Стојановић“

 Фото архива

Фото архива

Поводом објава, да је грађевинска дозвола за изградњу фонтане у Парку „Младен Стојановић“ поништена јер је нелегална, Одјељење за просторно уређење обавјештава да још није достављена одлука Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, већ се за исту сазнало управо из медија.

-Наглашавамо да је поменутом Одлуком о проглашењу националним спомеником Босне и Херцеговине амбијенталне цјелине дијелова улица Краља Петра I Карађорђевића и Младена Стојановића у Бањој Луци дефинисано да Национални споменик чини: десет објеката стамбених вила из аустро-угарског периода са припадајућим озелењеним двориштима и оградама, позиционираних на сјеверозападној страни Улице краља Петра I Карађорђевића и југозападној страни Улице Младена Стојановића, реконструисани објекат Евангелистичке цркве са припадајућим озелењеним двориштем и оградом са југоисточне стране Улице Младена Стојановића, два објекта у Улици Петра Кочића, зграда Мале станице „Краљев друм“ са припадајућом парцелом, и дио алеје – двоструки дрворед у дијеловима улица Краља Петра I Карађорђевића и Младена Стојановића – наведено је из Одјељења за просторно уређење.

Додају како је из наведеног видљиво да сам Парк „Младен Стојановић“ нема статус националног споменика, те је Одјељење за просторно уређење тумачило да је у конкретном случају надлежно за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, те предметни поступак није прослијеђен Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију на поступање.

-Министарство је очигледно имало другачији став и тумачење, те је по праву надзора поништило рјешење. По пријему рјешења Министарства, исто ћемо детаљно анализирати те одлучити о евентуалном улагању правних лијекова – закључују из ресорног Одјељења.

Додају да је против рјешења ресорног министарства дозвољено покретање управног спора код надлежног суда.