Prvo obavještenje o izlaganju Nacrta Urbanističkog plana na javni uvid

 Foto: A. Čavić

Foto: A. Čavić

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da će Nacrt Urbanističkog plana grada Banje Luke biti izložen na javni uvid.

Nacrt Plana biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Urbis centar“, d.o.o. Banja Luka,  Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br.101a i prostorijama Gradske uprave svakim danom osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 08.00 do 16.00 časova u periodu od 06. decembra 2021godine do 19. januara 2022. godine.

Za centralno gradsko područje koje obuhvata područje mjesnih zajednica: Centar 1, Centar 2, Borik 1, Borik 2, Bulevar, Paprikovac i Nova Varoš biće organizovana javna prezentacija Nacrta Urbanističkog plana 10. decembra 2021. godine sa početkom u 18.00 časova u Domu omladine.

Za područja ostalih mjesnih zajednica biće organizovano pružanje informacija i pojašnjenja od strane nosilaca izrade i pripreme Plana zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, a raspored i termine pogledajte OVDJE.

 Nacrt Plana biće objavljen i na internet stranici Grada (www.banjaluka.rs.ba).

 Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 19. januara 2022. godine svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će Nacrt biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje.