Обавјештење о излагању нацрта дијела РП на јавни увид

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће Нацрт измјене дијела регулационог плана „Паприковац-Петрићевац“ – Секција „Ц“, „Е“, „Ф“, „Г“ И „Х“  У Бањој Луци бити изложен на јавни увид.

Нацртом Плана обухваћен је простор између Улице Ранка Шипке, Романијске улице и комплекса Универзитетско клиничког центра Бањалука, у укупној површини од 9,91 хектара и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг “ЦПК“ д.о.о. Бањалука, Булевар Десанке Максимовић бр. 2, просторијама Градске управе Града Бањалука и просторијама Мјесне заједнице Паприковац, сваки дан осим суботе, недеље и државних празника у времену од 08.00 до 16.00 часова у периоду од 12.10.2021. године до 12.11.2021. године.

Нацрт Плана биће објављен и на званичној страници Града: www.banjaluka.rs.ba.

За вријеме трајања јавног увида, све до 12.11.2021. год. свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на Нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће Нацрт бити изложен или доставити у форми дописа Градској управи Града Бањалука – Одјељењу за просторно уређење.