Нацрт измјене РП „Старчевица 2“ на јавном увиду

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана  за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањој Луци (радни назив: „Старчевица 2“) бити изложен на јавни увид.

Нацртом плана је обухваћен  простор уз Тузланску улицу, а односи се на земљиште означено као к.ч. број 32/3, 32/2, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9 и 32/10 К.О. Ребровац 1 (н.п.), у укупној површини од 0,41 хектара и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг “ЦПК“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Ада бр. 24 (гдје заинтересованим лицима могу бити пружена појашњења планских рјешења), предворју и просторијама Градске управе, као и просторијама Мјесне заједнице Старчевица, сваки дан осим суботе, недјеље и државних празника у времену од 08.00 до 16.00 часова  у периоду од 21.02.2024. године до 21.03.2024. године.

Нацрт Плана биће објављен и на страници Града: www.banjaluka.rs.ba.

За вријеме трајања јавног увида, све до 21.03.2024. године свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на Нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће Нацрт бити изложен или доставити у форми дописа Градској управи Града Бањалука – Одјељењу за просторно уређење.