Na konkurs za idejno rješenje vidikovca na Banj brdu stiglo deset radova

 Foto: A. Čavić

Foto: A. Čavić

Na konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja vidikovca na Banj brdu stiglo je ukupno deset radova.

Konkursna komisija ima zadatak da u roku od 20 dana od dana otvaranja radova, odnosno do 08. decembra utvrdi konačni rang konkursnih radova, kao i da predloži donošenje odluke o dodjeli nagrada, njihovom rangu, odnosno redoslijedu.

-Ugovorni organ/investitor će u roku od 10 dana od prijema Konačnog izvještaja o radu Konkursne komisije i obrazloženog mišljenja o razlozima izbora konkretnih radova  donijeti odluku o dodjeli nagrada. Nakon donošenja Odluke o dodjeli nagrada, slijedi obavještavanje autora nagrađenih radova o rezultatima konkursa, kao i javnosti i ostalih učesnika objavljivanjem rezultata na portalu Agencije za javne nabavke, u Službenom glasniku BiH i drugim medijima, najkasnije 15 dana od donošenja odluke – pojasnili su proceduru iz Komisije.

Za najbolje idejno rješenje predviđena je i novčana nagrada u iznosu od 6.000 KM.

Podsjećamo, Opšti javni konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja vidikovca na Banj brdu bio je otvoren do 17. novembra, a pravo učešća imala su sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane ovim konkursom, a čija se sjedišta, odnosno mjesta stalnog prebivališta, nalaze na teritoriji BiH.

Namjera je da vidikovac postane popularna turistička atrakcija i jedan od novih simbola prepoznatljivosti našeg grada.