На конкурс за идејно рјешење видиковца на Бањ брду стигло десет радова

 Фото: А. Чавић

Фото: А. Чавић

На конкурс за израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења видиковца на Бањ брду стигло je укупно десет радова.

Конкурсна комисија има задатак да у року од 20 дана од дана отварања радова, односно до 08. децембра утврди коначни ранг конкурсних радова, као и да предложи доношење одлуке о додјели награда, њиховом рангу, односно редослиједу.

-Уговорни орган/инвеститор ће у року од 10 дана од пријема Коначног извјештаја о раду Конкурсне комисије и образложеног мишљења о разлозима избора конкретних радова  донијети одлуку о додјели награда. Након доношења Одлуке о додјели награда, слиједи обавјештавање аутора награђених радова о резултатима конкурса, као и јавности и осталих учесника објављивањем резултата на порталу Агенције за јавне набавке, у Службеном гласнику БиХ и другим медијима, најкасније 15 дана од доношења одлуке – појаснили су процедуру из Комисије.

За најбоље идејно рјешење предвиђена је и новчана награда у износу од 6.000 КМ.

Подсјећамо, Општи јавни конкурс за израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења видиковца на Бањ брду био је отворен до 17. новембра, а право учешћа имала су сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом, а чија се сједишта, односно мјеста сталног пребивалишта, налазе на територији БиХ.

Намјера је да видиковац постане популарна туристичка атракција и један од нових симбола препознатљивости нашег града.