Матуранти и будући првачићи добиће родне листове у школама

 Фото: А. Чавић

Фото: А. Чавић

Град Бања Лука ће и ове године израдити родне листове за све ученике завршних разреда основних и средњих школа, који су рођени у Бањој Луци.

Родне листове добиће и будући првачићи, тако да родитељи не морају долазити у Градску управу ради прибављања овог документа.

Ради уједначавања третмана за ученике који се уписују и завршавају школе и за првачиће, у сврху уписа у први разред бањалучких основних школа, Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, упознало је Актив директора основних школа о настојању да се, за разлику од досадашње праксе, изводи за првачиће издају организовано и, након израде од стране Градске управе, доставе у школе (а не на начин да сваки родитељ прибавља документ за своје дијете).

За дјецу за коју су поднесене пријаве за упис у први разред основних школа на територији града Бање Луке, у школи се сачињавају спискови чим се за то стекну услови и достављају Одјељењу за општу управу за израду извода.

Ова активност је већ у току, како би до краја школске године сви ови ученици добили свој извод из Матичне књиге рођених, а који су им потребни ради уписа на виши степен образовања, а првачићи до рокова утврђених за упис у основне школе.

Ову организовану активност проводе Одјељење за општу управу и Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт у сарадњи са школама које достављају спискове ученика на основу којих се издају родни листови.

Уз повећање ефиксаности у раду матичара и смањења гужви у просторијама Градске управе које су се јављале у периоду пред упис у средње школе и на факултете, ова акција је посебно значајна у овој епидемиолошкој ситуацији јер родитељи неће морати долазити по родни лист него ће исти дјеца добити у својим школама.