Конкурс за нови градски парк: Предложите идејно рјешење

Град Бања Лука позива заинтересоване да предложе идејно рјешење новог градског парка, као највеће уређене зелене површине у граду која ће да пружи различите садржаје потребне нашим суграђанима.

Међународни општи јавни конкурс за израду идејног пејзажног урбанистичко-архитектонског рјешења парка уз Булевар српске војске у Бањој Луци отворен је до 05. децембра 2021. године, а за најбоље идејно рјешење предвиђена је новчана награда у износу од 15.000 евра.

Ауторима конкурса даје се прилика да креативним и иновативним избором програма активности и садржаја будућег парка, специфичних за овакав простор, дефинишу још један заштитни знак, слику/разгледницу Бање Луке, јединствен и иновативан, с историјском метафором и угодан за дужи боравак и посјету.

Како је наведено у конкурсу, овај простор треба да функционално обликује природне карактеристике простора, повеже контактне намјене и формира еколошко, едукативно-естетске и рекреативне површине. Садржаји будуће парковско-рекреативне зоне требају бити такви да одговоре на недостатке који су присутни у друштвеној сцени Града Бање Луке и њеног окружења, уз кориштење одрживих, модуларних, прилагодљивих, савремених и слојевитих рјешења.

Конкурс је организован дигитално, а више информација се може пронаћи на линковима: https://www.banjaluka.rs.ba/konkurs-park-bl/ и https://en.banjaluka.rs.ba/competition-park-bl/.