Видиковац Бања Лука

конкурс

Обавјештење о додјели награда

У складу са условима расписа Oпштег јавног конкурса за израду идејног архитектонско- урбанистичког рјешења видиковца на Бањ брду у Бањалуци, објављеног 17.09.2021.год. и одлуке Конкурсне комисије од 16.12.2021.године, Градоначелник Града Бања Лука, дана 17.12.2021.године донио је одлуку о додијели награда:

ПРВА НАГРАДА у износу од 6.000,00 КМ додјељује се за рад под шифром аутора 88855ПБ, Аутор Александар Брелак, дипл.инж.арх. и сарадници Мр.Бојан Вучен, дипл.инж.арх. и Драган Зрнић, дипл.инж.грађ, сви из Бањалуке;

ДРУГА НАГРАДА  у износу од 3.000,00  КМ додјељују се за рад под шифром аутора 10Р37М1, Аутор:„Routing“ д.о.о. Бањалука, Ауторски тим: Никола Дмитровић, дипл.инж.арх, Јелена Савић, дипл.инж.арх. и Борјана Малчић Савић, дипл.инж.арх, сви из Бањалуке;

ОТКУП  у износу од 1.000,00 КМ за рад под шифром аутора 11764МН, Ауторски тим: Маја Медић, дипл.инж.арх, Неда Медић, дипл.инж.арх. и Небојша Јеремић, дипл.инж.арх, сви из Приједора.

Конкурсни радови  биће изложени у Музичком павиљону  „Стакленац“ у парку Петар Кочић у Бањој Луци у периоду од 24.01.2022. године до 31.01.2022. године, а свечано отворење изложбе биће уприличено у понедељак 24.01.2022. године у 19,00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се учесници који су преузели конкурсну документацију до дана 23.09.2021. до 9h часова, да је извршена исправка техничке грешке у конкурсној документацији у дијелу 01_РАСПИС КОНКУРСА, у поглављу 5.

ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКО- УРБАНИСТИЧКОГ РЈЕШЕЊА ВИДИКОВЦА НА БАЊ БРДУ У БАЊАЛУЦИ (ЈН бр.03-404-86/21)

У жељи да се добије квалитетно и функционално рјешење видиковца, као позиције за панорамско посматрање градског ткива и као атрактивне туристичке тачке на мапи града, Град Бања Лука расписује ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКО- УРБАНИСТИЧКОГ РЈЕШЕЊА ВИДИКОВЦА НА БАЊ БРДУ У БАЊАЛУЦИ.

Пријава

Учесници на конкурсу не пролазе процес регистрације. Конкурсна документација се преузима бесплатно кликом на дугме “Конкурсна документација“.

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у дигиталном формату, а детаљна упутства за правилно формирање и именовање докумената детаљно је описан у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 3.

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на једном од званичних језика БиХ.

Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе документацију детаљно дефинисану у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 2.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 17.11.2021. године до 23:59 часова (GMT+1).

Конкурсни рад кога расписивач није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим и неће бити разматран.

За провјеру да ли је рад успјешно запримљен провјерите листу са шифрама “Пристигли радови“. Списак пристиглих радова ажурира се сваки радни дан у 15.00 часова. Уколико вашу шифру не пронађете у листи пристиглих радова послије ажурирања првог сљедећег радног дана након слања рада, покушајте послати поново рад са истом шифром.

Пријави се

Рок за пријаву радова је 17.11.2021.г до 23:59 часова (GMT+1). Пристигли радови биће објављени на овој страници (дио „Пристигли радови„) први наредни радни дан у 15.00 часова. Уколико је величина вашег рада већа од 30MB, анимацију можете послати као одвојену .zip датотеку под истом шифром, али другим називом (нпр. 12345DS-animacija.zip).

Постави питање

Одговори на постављена питања биће објављени на овој страници (дио „Питања и одговори„) у року од три дана.

Пристигли радови

Ниједан рад није пријављен.

Питања и одговори

Већ други дан заредом покушавам да upload-ујем своју .zip датотеку без успјеха. Знам да са моје стране интернет брзина није проблем јер сам покушао са неколико локација. Да ли је могуће да је до ваших сервера? Ако се други корисници сусрећу са истом препреком било би фер и коректно да се продужи рок за предају јер у супротном много уложеног труда узалуд.

Уколико имате проблем са слањем датотеке, можете поставити датотеку на WeTransfer, а затим нам пошаљите вашу изабрану шифру и WeTransfer линк датотеке као питање!

Да ли су могуће евентуалне интервенције са постојећим спомеником у смислу повезивања са видиковцем или кориштење споменика као дио дизајна? Да ли постојећи споменик није намјењен употреби у смислу кориштења њега као саме врх тачке видиковца? Ако су интервенције могуће у којим мјерама и границама су пожељне?

Интервенције на споменику нису могуће. Споменик није тема конкурса, већ је битно да се сагледа као дио просторне и амбијенталне цјелине која се не смије нарушити, као ни угрозити његов значај и симболика.Споменик може бити евентуално инспирација за осмишљавање обликовног рјешења видиковца, док повезивање с њим није дозвољено.

Да ли други држављани који су настањени на територији БиХ, могу равноправно учествовати?

Конкурс за израду  идејног архитектонско- урбанистичког рјешења видиковца на Бањ брду у Бањалуци је расписан као РЕПУБЛИЧКИ КОНКУРС, а према одредбама чл.12. Упутства о  организовању и провођењу конкурса из области архитектуре и урбанизма („Сл.гласник Града Бањалука“ бр. 6/18) конкурси републичког карактера су конкурси на којима могу учествовати правна и физичка лица чија се сједишта, односно мјеста сталног пребивалишта налазе на територији Босне и Херцеговине.

Уколико се ради о тиму, да ли сваки члан мора имати стално пребивалиште на територији Босне и Херцеговине?

Аутор који предаје конкурсни рад или ако се ради о тиму аутора, онда представник ауторског тима, мора имати стално пребивалиште на територији Босне и Херцеговине. За сараднике аутор може ангажовати тим по свом избору без обзира на њихово стално пребивалиште.

Да ли могу учествовати физичка лица која су настањена ван БиХ, али посједују БиХ држављанаство?

Конкурс за израду  идејног архитектонско- урбанистичког рјешења видиковца на Бањ брду у Бањалуци је расписан као РЕПУБЛИЧКИ КОНКУРС, а према одредбама чл.12. Упутства о  организовању и провођењу конкурса из области архитектуре и урбанизма („Сл.гласник Града Бањалука“ бр. 6/18) конкурси републичког карактера су конкурси на којима могу учествовати правна и физичка лица чија се сједишта, односно мјеста сталног пребивалишта налазе на територији Босне и Херцеговине.

Крајњи рок за слање коверте ″АУТОР″ је 17.11.2021.године. Да ли постоји крајњи рок за пријем исте коверте? Да ли се коверта ″АУТОР″ може доставити лично обзиром да је БиХ пошта спора и непоуздана?

Коверта „АУТОР“ треба да пристигне до момента када Конкурсна комисија заврши са радом и утврди коначни ранг конкурсних радова, односно у року од 20 дана од отварања радова. Коверту можете предати и директно на протокол – канцеларија 14 (Одсјек за послове Пријемне канцеларије Одјељења за општу  управу – “Пријемна канцеларија“) до 17.11.2021.године до 15,00 часова.

Да ли је потребно коверту „АУТОР“ убацити унутар коверте за слање (на којој нема назнаке шифре АУТОРА на полеђини) у све 3 варијанте слања коверте поменуте у ставци 3.2? Или само ако се шаље путем услуге брзе поште (нпр. ДХЛ или сличо)?

Све три варијанте слања коверте „АУТОР“ путем поште сугерисане су у циљу осигуравања анонимности приликом слања, што значи да име и адреса пошиљаоца не смију бити на коверти „АУТОР“ ( на којој се налази само изабрана шифра). Коверта „АУТОР“ унутар коверте за слање путем услуге брзе поште (DHL, Fed Ex,…) наведена је из разлога што су на омоту ових поштанских оператера обвазни подаци о пошиљаоцу, тако да се коверта „АУТОР“ мора ставити унутар омота изабраног оператера.

Да ли је могуће увођење додатних намјена, у виду јавног тоалета, угоститељског објекта и слично?

Могућност увођења додатних садржаја у оквиру архитектонских рјешења Видиковца остављено је ауторима на разматрање, у смислу могућности њихове адекватне инкорпорације у саму архитектуру и простор Видиковца, али тако да не доминирају над основним садржајем.

Поздрав, јел дозвољено учестовање студентима архитектуре и урбанизма на конкурсу?

Да.Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом, а чија се сједишта, односно мјеста сталног пребивалишта, налазе на територији Босне и Херцеговине.

Ко може учествовати на конкурсу?

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом, а чија се сједишта, односно мјеста сталног пребивалишта, налазе на територији Босне и Херцеговине.

Да ли је могуће да студенти архитектуре учествују на конкурсу?

Да. Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом, а чија се сједишта, односно мјеста сталног пребивалишта, налазе на територији Босне и Херцеговине.

Да ли можете допунити конкурсну документацију са подлогом (.dwg) на којој је уцртан постојећи дендрофонд?

Конкурсна комисија није сматрала потребним да у конкурсну документацију уврсти подлогу са уцртаним постојећим дендрофондом, обзиром да на предметној локацији нема евидентираног вриједног и заштићеног дендрофонда, а што је претходно провјерерно и усаглашено са Републичким заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

Молимо вас да се провјере линкови за скидање конкурсног материјала. Исти већ пар дана, са неколико рачунара покушавамо преузети, безуспјешно.

Конкурсни материјали су упаковани у датотеку величине 780MB и пренос на рачунар (download) траје неколико минута! У случају лошије интернет везе може доћи до грешке (network error/fail) и прекида преноса. Преузимање материјала смо тестирали и линк је исправан.

Да ли је могуће учествовати само с идејом пошто нисам обучен за писање пројеката. Могу само рећи да ми је идеја занимљива.

На питања која нису везана за Програм и распис конкурса Конкурсна комисија не даје одговоре.

Нека се направи стаклени видиковац као на примјер видиковац на биокову изнад макарске. И то нека се направи на мјесту изнад кањона тијесно гдје се одржава манифестација лежања у врећама изнад кањона.

Локација видиковца у конкурсном задатку је већ дефинисана, а Конкурсна комисија даје одговоре само на питања која су везана за Програм и распис конкурса.

Као магистар биолошке науке, редовни рекреативац на Бањ Брду и шире, те запослена у Републицком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљедја са дугогодисњим искуством у области рада, науке и праксе у заштити и обнови станишта и врста, уз добру намјеру и још боље рјешење, хтјела бих вам овим путем предложити да размислите о измјештању видиковца са локације Бањ Брда (на којем нема довољно простора, накнадна девастација дендрофонда није могућа, и већ постоји активно клизиште на постојећем видиковцу који је сасвим довољан свима нама) на локацију Паприковца, гдје је идеалан поглед сјевер-југ на сав град, Шибова или Старчевице - Понира. Локација на Бањ Брду може да се унаприједи функционалним дурбином, оквиром за фотографисање, али вас овим путем, у своје име и име великог броја редовних посјетитеља и Бањалучана, молим да било какве велике активности, активности градње, девастације флоре и ширења постојећег видиковца изоставите са локације Бањ Брда и предодредите нову локацију за овај вид инфраструктуре у Бањој Луци. За све потребно стојим вам на располагању.

Локација видиковца која је дефинисана конкурсним задатком, изабрана је након детаљних анализа и разматрања неколико потенцијалних локација. Предметна локација се потврдила као најоптималнија са више аспеката (визура, доступност локације, уређеност, власништво земљишта и др.).Расписом конкурса дефинисани су и критерији за вредновање приспјелих радова,  који ће осигурати избор рјешења чија ће типологија, у погледу форме и обликовно-архитектонског изражаја одговорити захтјевима просторних садржаја и односа са окружењем.

Ниједно питање није постављено.