Централно градско спомен обиљежје Бања Лука

конкурс

РОК ЗА ПРЕДАЈУ РАДОВА ЈЕ ИСТЕКАО!

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ КРАЈЊЕГ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ КОНКУРСНИХ РАДОВА

У МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ДО 29.04.2022. ГОДИНЕ ДО 23:59 ЧАСОВА (GMT +1)

Одлуком Градоначелника бр. 11-Г-835/22 од 09.03.2022.гоине прихваћен је приједлог Конкурсне комисије за израду идејног рјешења Централног градског спомен обиљежја погинулим и несталим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске – о измјени рокова објављених у Распису међународног општег јавног конкурса за израду идејног рјешења Централног градског спомен обиљежја погинулим и несталим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, како слиједи:

  • Рок за предају радова је 29.04.2022. године до 23:59 часова (GMT +1);
  • Рок за постављање питања је 29.04.2022. године;
  • Рок за достављање одговора је 29.04.2022. године;
  • Рок до када Конкурсна комисија мора оцијенити конкурсне радове је 20.05.2022. године;

Рок за објаву резултата конкурса је до 01.06.2022. године.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Није потребно да се претходно региструјете за учешће на конкурсу, аутор бира свој „јединствени код“ од пет арапских бројева и два слова!

ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ЈН бр. 03-404-221/21)

У жељи да се добије квалитетно вајарско-архитектонско мултифункционално рјешење спомен обиљежја интегрисано у савремени јавни простор Трга српских јунака, као симбол поноса, тријумфа, слободе, живота и захвалности погинулим и несталим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, Град Бања Лука расписује ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

Пријава

Учесници на конкурсу не пролазе процес регистрације. Конкурсна документација се преузима бесплатно кликом на дугме „Конкурсна документација“.

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у дигиталном формату, а детаљна упутства за правилно формирање и именовање докумената детаљно је описан у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 3.

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на једном од званичних језика БиХ или на енглеском језику.

Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе документацију детаљно дефинисану у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 2.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 29.04.2022. године до 23:59 часова (GMT+1).

Конкурсни рад кога расписивач није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим и неће бити разматран.

За провјеру да ли је рад успјешно запримљен провјерите листу са шифрама „Пристигли радови“. Списак пристиглих радова ажурира се сваки радни дан у 15.00 часова. Уколико вашу шифру не пронађете у листи пристиглих радова послије ажурирања првог сљедећег радног дана након слања рада, покушајте послати поново рад са истом шифром.

Пријави се

Рок за пријаву радова је 29.04.2022.г до 23:59 часова (GMT+1). Пристигли радови биће објављени на овој страници (дио „Пристигли радови„) први наредни радни дан у 15.00 часова. Уколико је величина вашег рада већа од 30MB, анимацију можете послати као одвојену .zip датотеку под истом шифром, али другим називом (нпр. 12345DS-animacija.zip). Аутор бира свој „јединствени код“ од пет арапских бројева и два слова!

Постави питање

Одговори на постављена питања биће објављени на овој страници (дио „Питања и одговори„) у року од три дана. Прије него што поставите питање, провјерите на овој страници да ли постоји слично питање и одговор. Неће бити одговања на постојећа питања!

Обавјештење о додјели награда

U skladu sa uslovima raspisa Međunarodnog opšteg javnog konkursa za izradu  idejnog  rješenja centralnog gradskog Spomen obilježja poginulim i nestalim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, objavljenog 09.01.2022.god. i odluke Konkursne komisije od 17.05.2022.godine, Gradonačelnik Grada Banja Luka, dana 18.05.2022.godine donio je odluku o dodijeli nagrada, kako slijedi:

  • PRVA NAGRADA u iznosu od 20.000,00 EUR (protivvrijednost u KM) dodjeljuje se za rad pod šifrom autora „PC27058“, Autor: „Routing“ d.o.o. Banjaluka, Autorski tim: Nikola Dmitrović, inž.arh;
  • DRUGA NAGRADA u iznosu od po 10.000,00 EUR (protivvrijednost u KM) – ne dodjeljuje se;
  • TREĆA NAGRADA  u iznosu od 5.000,00 EUR (protivvrijednost u KM) dodjeljuje se za rad pod šifrom autora „15039RT“- Autorski tim Arch.Marco Tanzilli i Arch. Claudia Ricciardi, svi iz Italije.

Извјештај

Пристигли радови

Ниједан рад није пријављен.

Некомплетни радови (недостаје анимација)

Некомплетни радови

Питања и одговори

Ниједно питање није посатвљено.

Да ли је могуће додати још један, трећи .zip фолдер уколико је потребно због недостатка места за конкурсни рад, поред ова два постојећа .zip-а?

Уколико вам је за предају конкурсног рада потребно више од 30MB запакованих/компримованих фолдера (дигитални формати .zip, и сл.) можете додатно доставити више таквих фолдера, одвојено са ознаком исте шифре уз додатак ријечи нпр. АВ12345_анимација, АВ12345_дио_2, АВ12345_дио_3 и такође сваки додатни фолдер не смије бити већи од 30MB.

Ако је „карактеристични изглед споменика” у размјери 1:50 превелик за формат А3, можемо ли промијенити размјеру у 1:100?

Можете промијенити размјеру за карактеристичан изглед споменика у 1:100 уколико ваш приједлог споменика не  може да се прикаже у размјери 1:50 на А3 формату.

ТАБЛИЦА СА ПОДАЦИМА АУТОРА још увек не може да се нађе у оквиру конкурсне документације, гдје и кад може да се преузме?

ТАБЛИЦА СА ПОДАЦИМА АУТОРА налази се у фолдеру бр. 7 на линку који можете да преузмете на линку https://www.banjaluka.rs.ba/konkurs-spomen-obiljezje/ Отклонили смо грешку у фолдеру.

Можете ли потврдити крајњи рок за слање запечаћене коверте само са назнаком „АУТОР“, која је на полеђини означена изабраном шифром рада, путем редовне поште продужен до 29. априла? Или је крајњи рок за слање коверте и даље 11. април?

Крајњи рок за слање запечаћене коверте само са назнаком „АУТОР“,  која је на полеђини означена изабраном шифром рада, путем редовне поште продужен до 29. Априла 2022. године до 23:59 часова (GMT +1).

У конкурсној документацији недостаје фолдер број 7 ТАБЛИЦА_СА_ПОДАЦИМА_АУТОРА?

Допунили смо конкурсну документацију са фолдером број 7 ТАБЛИЦА_СА_ПОДАЦИМА_АУТОРА.

У документу РАСПИС КОНКУРСА 02.1 Извод из регулационог плана_План_просторне организације, на површини предвиђеној за изградњу споменика предвиђена је поџемна гаража (испрекидана љубичаста линија). Да ли је изградња поџемне гараже обвезна? Уколико јесте, колико етажа треба предвиђети?

Подземна гаража је опционална (није овабезна). Регулациони план овог простора тренутно је у процесу измјене, а коначно планско урбанистичко рјешење ће бити усклађено с првонаграђеним конкурсним радом.

У Распису конкурса, у тачки 2.3.4 графички прилози, наведено је да су потребна најмање 4 “карактеристична изгледа спомен обиљежја” у размјери 1:50 или 1:25. Можете ли објаснити шта се подразумијева под „карактеристични изгледи спомен обиљежја” јесу ли то 3Д рендери? Уколико се односи на рендере, зашто је потребна размјера?

„Карактеристични изгледи спомен обиљежја” су графички цртежи све 4 стране споменика (источна, западна, јужна и сјеверна) слични као фасаде објеката.

У темплејту за графички постер су приказане 3 вертикалне позиције за “3Д приказе споменика”. Уколико конкурсни приједлог споменика има хоризонталну форму, да ли је могуће промијенити број и димензије ових позиција?

Уколико ваш приједлог споменика има хоризонталну форму, можете промијенити број и димензије утора планираних за “3Д приказе споменика”, али морате оквирно задржати позицију на темплејту за 3Д моделе (средњи до десни горњи угао).

Морамо ли и на постеру број 2 простор за ауторски код и таблицу предвиђену за податке о аутору оставити празне?

Таблицу предвиђену за податке о аутору на оба ПЛАКАТА за изложбу (димензија 100џ70 цм) морате оставити ПРАЗНУ (НЕПОПУЊЕНУ). Сваки прилог конкурсног рада (свеска, два плаката за изложбу, мали плакат за дигиталну изложбу, графички прилози, 3д анимација) морају бити означени са вашим (ауторским) јединственим КОДОМ

У попису обавезних графичких прилога наведено је се да је размјера за ситуациони приказ и карактеристичне пресјеке трга 1:500, а на ПЛАКАТУ је наведено да је размјера за ситуациони приказ и карактеристичне пресјеке трга 1:1000. aКоја размјера је важећа?

Тражена размјера за ситуациони приказ и карактеристичне пресјеке трга је 1:500.

Колики је укупан износ буџета?

Укупан буџет бит ће процијењен након завршетка конкурса, а износ ће зависити од првонаграђеног конкурсног рада, односно предложене материјализације, величине, врсте конкструкције и начина изведбе.

Можемо ли премјестити постојећа стабла или би требала остати на постојећем мјесту?

Постојећа стабла су врло висока и стара и њихово помјерање би их вјеројатно угрозило, те их не смијете помјерати.

Да ли можемо помјерити постојеће споменике који се налазе на озелењеном дијелу простора у складу са концептом новог пројекта (укључујући И споменик “12 беба”)?

Да, унутар обухвата конкурса можете помјерити све постојеће скулптуре на локацији укључујући и споменик „12 беба“.

Да ли два објекта на југозападној страин, која су на карти 03_карта_културно-историјског_насљеђа (фолдер 03_Валоризација_културно_историјског_насљеђа) означена са бројевима: 6 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „НОВА БАНКА“ 7 РЕСТОРАН, бити уклоњени?

Уклоњен може бити само објекат који је на карти 03_карта_културно-историјског_насљеђа, означен под бројем 7 РЕСТОРАН.

Свјесни смо да овај споменик представља вашу слободу и жртву. Читали смо историјски ток догађаја из докумената које сте доставили у склопу конкурса, међутим након што смо истраживали из различитих извора нашли смо разлике у подацима, да овај рат није био само херојски и патриотски он укључује и ратне злочине и немиле догађаје који припадају објема странама. Дакле, је ли ово спомен обиљежје вид помирења са својом прошлошћу, у смислу одавања почасти невиним животима и осуђујући рат, или је за вас само херојски и патриотски споменик.

Тема конкурса је спомен обиљежје које треба да на умјетнички, креативан и емотиван начин прикаже одавање почасти искључиво жртвама, односно војницима Војске Републике Српске који су погинули иили нестали у току трајања одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Поређењем линије обухвата на два графичка прилога поменута у одговорима, размјера и обухват приказани у картама 02.1 мастер_план_просторна организација 03 валоризација културно-хисторијског насљеђа нису једнаки и свака приказује засебну скалу и распон и на карти 02.1, двије области су означене ружичастом бојом, док је на карти 03 плавом бојом означена зона за конкурс. Мислим да је на карти 02.1 уско подручје на западу за комерцијалне и паркинг просторе за пројектовање. Због осјетљивости конкуренције, може ли се план локације (чак и у облику .ЈПГ) специфицирати навођењем обима такмичења, молимо вас да нас упутите.

Линија у ружичастој боји приказана на карти 02.1_План_просторне_организације (фолдер 03_ Документациона основа) означава подручје одређено за конкурс. Простор на западу који је у постојећем стању паркиралиште мора бити саставни дио новог трга са спомен обиљежјем, као аутор свакако не бисте требали постављати паркиралиште унутар трга с обзиром на то да је трг искључиво планиран за пјешаке. Такођер треба узети у обзир „ЗОНУ ЗАШТИТЕ НАЦИОНАЛНОГ СПОМЕНИКА” обојену жутом бојом на карти 03_карта_културно-историјског_насљеђа (фолдер 03_Валоризација_културно_историјског_насљеђа) унутар које се не препоручује постављање нових објеката. Локација спомен обиљежја треба бити унутар подручја одређеног за конкурс укључујући И постојеће паркиралиште.

У границама зоне обухваћене конкурсом налази се постојећи паркинг. Треба ли га сачувати?

Постојећи паркинг је привременог карактера, и Регулационим планом није планиран за задржавање као што можете видјети на графичком прилогу 02.1_План_просторне_организације (фолдер 03_ Документациона основа, 02_Изводи_из_регулационог_плана). Простор садашњег паркинга је локација унутар које је потребно позиционирати споменик с обзиром на то да је унутар зоне заштите националног споменика (објекта Музеја савремене умјетности) забрањена градња. Зоне заштите приказане су на графичком прилогу 03_карта_културно-историјског_насљеђа (фолдер 03_Валоризација_културно_историјског_насљеђа).

У графичким прилозима за ситуациони приказ је размјера 1:500 а у темплејту за плакат је наведена размјера за ситуацију 1:2500. Која размјера је важећа за ситуацију?

Важећа размјера за ситуацију је 1:500.

Да ли је прилог 3Д анимација (који је наведен у поглављу Упутство за припрему конкурсног рада) обавезан или препуштен слободном избору аутора?

3Д анимација је обавезан прилог.

Да ли можете црвеним линијом да дефинишете тачне границе интервентне зоне? Колико треба поштовати постојеће стање?

Границе интервентне зоне назначене су на графичким прилозима 02.1-план просторне организације (розом испрекиданом линијом) и 03-културно_историјско_насљеђе (плавом линијом). Графички прилози налазе се у фолдеру 03_ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА.

Постојеће стање треба поштовати само у смислу да се спомен обиљежје не позиционира унутар Зоне заштите националног споменика  означене жутом бојом на графичком прилогу 03-културно_историјско_природно насљеђе.

Цртежи не идентификују јасно подручје пројекта, а већина цртежа је написана на босанском језику што ми га чини неразумљивим. Молимо да доставите одређено подручје на плану већег обима како бисте нам омогућили да радимо на њему.

Документацију са линка требате преузети у енглеској верзији. Сви графички прилози су преведени на енглески језик.  Границе зоне подручја која је предмет конкурса назначене су на графичким прилозима 02.1-план просторне организације (розом испрекиданом линијом) и 03-културно_историјско_насљеђе (плавом линијом). Графички прилози налазе се у фолдеру 03_ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА.

Зона заштите националног споменика шрафирана је жутом бојом на графичком прилогу 03-културно_историјско_природно насљеђе те једино унутар те зоне  не смијете  позиционирати спомен обиљежје. Сви остали елементи парка и партерног уређења могу бити позиционирати унутар подручја која је предмет конкурса као и Зона заштите националног споменика.