Централно градско спомен обиљежје Бања Лука

конкурс

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Није потребно да се претходно региструјете за учешће на конкурсу, аутор бира свој „јединствени код“ од пет арапских бројева и два слова!

ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ЈН бр. 03-404-221/21)

У жељи да се добије квалитетно вајарско-архитектонско мултифункционално рјешење спомен обиљежја интегрисано у савремени јавни простор Трга српских јунака, као симбол поноса, тријумфа, слободе, живота и захвалности погинулим и несталим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, Град Бања Лука расписује ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

Пријава

Учесници на конкурсу не пролазе процес регистрације. Конкурсна документација се преузима бесплатно кликом на дугме „Конкурсна документација“.

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у дигиталном формату, а детаљна упутства за правилно формирање и именовање докумената детаљно је описан у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 3.

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на једном од званичних језика БиХ или на енглеском језику.

Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе документацију детаљно дефинисану у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 2.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 11.04.2022. године до 23:59 часова (GMT+1).

Конкурсни рад кога расписивач није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим и неће бити разматран.

За провјеру да ли је рад успјешно запримљен провјерите листу са шифрама „Пристигли радови“. Списак пристиглих радова ажурира се сваки радни дан у 15.00 часова. Уколико вашу шифру не пронађете у листи пристиглих радова послије ажурирања првог сљедећег радног дана након слања рада, покушајте послати поново рад са истом шифром.

Пријави се

Рок за пријаву радова је 11.04.2022.г до 23:59 часова (GMT+1). Пристигли радови биће објављени на овој страници (дио „Пристигли радови„) први наредни радни дан у 15.00 часова. Уколико је величина вашег рада већа од 30MB, анимацију можете послати као одвојену .zip датотеку под истом шифром, али другим називом (нпр. 12345DS-animacija.zip). Аутор бира свој „јединствени код“ од пет арапских бројева и два слова!

Постави питање

Одговори на постављена питања биће објављени на овој страници (дио „Питања и одговори„) у року од три дана. Прије него што поставите питање, провјерите на овој страници да ли постоји слично питање и одговор. Неће бити одговања на постојећа питања!

Пристигли радови

Ниједан рад није пријављен.

Некомплетни радови (недостаје анимација)

Некомплетни радови

Питања и одговори

Ниједно питање није посатвљено.

Да ли можете црвеним линијом да дефинишете тачне границе интервентне зоне? Колико треба поштовати постојеће стање?

Границе интервентне зоне назначене су на графичким прилозима 02.1-план просторне организације (розом испрекиданом линијом) и 03-културно_историјско_насљеђе (плавом линијом). Графички прилози налазе се у фолдеру 03_ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА.

Постојеће стање треба поштовати само у смислу да се спомен обиљежје не позиционира унутар Зоне заштите националног споменика  означене жутом бојом на графичком прилогу 03-културно_историјско_природно насљеђе.

Цртежи не идентификују јасно подручје пројекта, а већина цртежа је написана на босанском језику што ми га чини неразумљивим. Молимо да доставите одређено подручје на плану већег обима како бисте нам омогућили да радимо на њему.

Документацију са линка требате преузети у енглеској верзији. Сви графички прилози су преведени на енглески језик.  Границе зоне подручја која је предмет конкурса назначене су на графичким прилозима 02.1-план просторне организације (розом испрекиданом линијом) и 03-културно_историјско_насљеђе (плавом линијом). Графички прилози налазе се у фолдеру 03_ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА.

Зона заштите националног споменика шрафирана је жутом бојом на графичком прилогу 03-културно_историјско_природно насљеђе те једино унутар те зоне  не смијете  позиционирати спомен обиљежје. Сви остали елементи парка и партерног уређења могу бити позиционирати унутар подручја која је предмет конкурса као и Зона заштите националног споменика.