Парк Бања Лука

конкурс

Обавјештење о додјели награда

У складу са условима расписа Међународног општег јавног конкурса за израду идејног пејзажно урбанистичко-архитектонског рјешења парка уз Булевар српске војске у Бањалуци, објављеног 01.10.2021.год. и одлуке Конкурсне комисије од 29.12.2021.године, Градоначелник Града Бања Лука, дана 04.01.2022.године донио је одлуку о додијели награда, како слиједи:

ПРВА НАГРАДА  у износу од 15.000,00 ЕУР (противвриједност у КМ) се не додјељује;

ДВИЈЕ ЈЕДНАКОВРИЈЕДНЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ  у износу од по 7.500,00 ЕУР (противвриједност у КМ) додјељују се:

 • за рад под шифром аутора „ОО10110“Ауторски тим: Федор Јурић, дипл.инж.арх, Огњен Граовац, дипл.инж.арх. и Лука Бунчић, дипл.инж.арх. сви из Србије и
 • за рад под шифром аутора „70391ЛК“ Ауторски тим: Николина Хассам Дорсен, Срђан Лакић и Андреа Јаничић, из Бањалуке;

ДВИЈЕ ЈЕДНАКОВРИЈЕДНЕ ТРЕЋЕ НАГРАДЕ  у износу од по 3.750,00 ЕУР (противвриједност у КМ) додјељују се:

 • за рад под шифром аутора „11337АЗ“Ауторски тим Амина Цхоуаири, Алессандро де Цадилхац, Цамилла Ди Ницола, Геронимо Фелици Фиораванти и Цхиара Магнини, сви из Италије и
 • за рад под шифром аутора „00000ПА“ Ауторски тим: „НАТУРАЛИСТ тим“, Ауторски тим: Петар Тошић, маст.инж.арх, Теодора Јеремић, маст.инж.арх, Невена Петровић, маст.инж.арх, Јован Јовановић, маст.инж.арх. и Бобан Тошић, дипл.инж.пејз.арх, сви из Србије.

Конкурсна комисија је одлучила да радовима који су својом идејом и концептуалним рјешењем, као и квалитетом остварили умјетнички домет и репрезентативност, додјели неновчано признање ПОХВАЛУ, и то:

 • раду под шифром аутора „31100ЕС“Ауторски тим: Андрии Лесyук, Кохут Мyкхаило, Марииа Схколнyк, Довбусх Софииа, Тереза Карлyк, Хордии Свиатyи, Катерyна Ивасхцхук, Софииа Схколиар и Бондаренко Yева, сви из Украјине и раду под шифром аутора „ДС66577“Ауторски тим: : Јована Ковачевић, М.Арцх,  Милош Јокић, М.Арцх, Никола Гјоргјиевски М.Арцх. М.Ларцх, Стефан Илић, М.Арцх и Тијана Мачкић, М.Арцх, сви из Србије.

Обавјештење о недостајућим ковертама

Након завршетка одабира најбољег конкурсног приједлога, Комисија је приступила отварању коверти аутора, те установила да за конкурсне приједлоге са сљедећим шифрама:

„00331OS, „DY86888“,  „HX00062“,  „15101FP“ , „Ta10198“ и  „81228yn“

нису пристигле коверте. Моле се аутори конкурсних радова под наведеним шифрама да на електронску адресу maja.smiljanic@banjaluka.rs.ba, најкасније до 14.01.2022.године, доставе сљедеће податке:

 • Кориштену изабрану шифру од пет арапских бројева и два слова;
 • Име/имена аутора;
 • Изјаву аутора/лица овлашћеног за заступање о испуњавању конкурсних услова наведених у поглављу 4.) Својим потписом потврђују ауторство конкурсног рада, тј. да су овлаштени за предају истог, да према условима конкурса имају право судјеловања.
 • Електронску адресу за достављање одлуке комисије;

Изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о томе да ли жели да се на јавној изложби рад изложи под шифром (анонимно) или под именом аутора;

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Због великог броја питања везаних за однос корита ријеке Врбас и локације будућег парка, као информацију прилажемо цртеже Попречни профил корита ријеке Врбас и Диспозиционо рјешење уређења корита ријеке Врбас.

Није потребно да се претходно региструјете за учешће на конкурсу, аутор бира свој „јединствени код“ од пет арапских бројева и два слова!

ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПЕЈЗАЖНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ПАРКА УЗ БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ У БАЊАЛУЦИ (ЈН бр.03-404-87/21)

У жељи да се добије квалитетно и функционално рјешење, које ће постојећу неизграђену површину у непосредној близини центра града артикулисати у нови градски парк сразмјеран величини града., Град Бања Лука расписује ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПЕЈЗАЖНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ПАРКА УЗ БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ У БАЊАЛУЦИ.

Пријава

Конкурсна документација се преузима бесплатно кликом на дугме “Конкурсна документација“.

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у дигиталном формату, а детаљна упутства за правилно формирање и именовање докумената детаљно је описан у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 3.

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на једном од званичних језика БиХ.

Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе документацију детаљно дефинисану у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 2.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 05.12.2021. године до 23:59 часова (GMT+1).

Конкурсни рад кога расписивач није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим и неће бити разматран.

За провјеру да ли је рад успјешно запримљен провјерите листу са шифрама “Пристигли радови“. Списак пристиглих радова ажурира се сваки радни дан у 15.00 часова. Уколико вашу шифру не пронађете у листи пристиглих радова послије ажурирања првог сљедећег радног дана након слања рада, покушајте послати поново рад са истом шифром.

Пријави се

Рок за пријаву радова је 05.12.2021.г до 23:59 часова (GMT+1). Пристигли радови биће објављени на овој страници (дио „Пристигли радови„) први наредни радни дан у 15.00 часова. Уколико је величина вашег рада већа од 30MB, анимацију можете послати као одвојену .zip датотеку под истом шифром, али другим називом (нпр. 12345DS-animacija.zip). Аутор бира свој „јединствени код“ од пет арапских бројева и два слова!

Постави питање

Одговори на постављена питања биће објављени на овој страници (дио „Питања и одговори„) у року од три дана. Прије него што поставите питање, провјерите на овој страници да ли постоји слично питање и одговор. Неће бити одговања на постојећа питања!

Некомплетни радови (недостаје анимација)

Некомплетни радови

Питања и одговори

Ниједно питање није посатвљено.

Колики је ниво Врбаса изнад нивоа мора, а у односу на локацију обухваћене конкурсом?

Податке о нивоу ријеке Врбас у односу на локацију обухваћену конкурсом можете погледати на цртежима које смо раније приложили, само пратите линк испод или потражите на званичном сајту конкурса, налазе се на врху странице и означени су црвеном бојом: https://en.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/arhitektonski_konkursi/cross_section_drawing_of_the_vrbas_river_bank.pdf

Што се тиче копија докумената који се шаљу поштом, посебно штампаног изложбеног плаката на формату 21х29,7 cm, хоризонтално оријентисаном. Можемо ли овај постер направити у другачијем облику од формата који је потребан у поглављу 2.3.2, јер је четири дана потребно вријеме да поштанска коверта стигне до вас / с обзиром на нашу географску локацију, и коначни формат дигиталног постер који још није завршен. А што се тиче Етикете са подацима о аутору Гдје ће се налазити ти подаци? А хоће ли бити на претходном постеру?

Рок за слање запечаћене коверте редовном поштом је 5. децембар укључујући и 5. децембар 2021. године до 23:59 (ГМТ +1). То значи да је задњи дан за слање коверте 5.12.2021. Ако запечаћену коверту пошаљете поштом 5. децембра, она ће сигурно стићи у Бања Луку након 5. децембра, али ће имати поштански печат са тим датумом (5. децембар) и ваше конкурсно рјешење ће се сматрати као достављено на вријеме, тако да још имате времена. Штампани изложбени постер умањен на формат 21џ29,7цм, хоризонтално оријентисан, који треба приложити у коверти, мора бити у овом предложеном формату. Етикета са подацима о аутору налази се у фолдеру број 07_ТАБЛИЦА_СА_ПОДАЦИМА_АУТОРА и такође мора бити приложена у коверту коју шаљете редовном поштом. Свака страница вашег конкурсног приједлога, постери и сви графички прилози требају бити означени вашим јединственим кодом (ауторски код).

Молба да се продужи рок за предају рада!

Према нашем правилнику о одржавању конкурса у овој фази нисмо у могућности продужити рок.

Увидом у графицке подглоге (3.1 и 3.2) које смо добили у конкурсној документацији, као и у следеце регулационе планове (https://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/122.jpg?fbclid=IwAR13cKK2SYEMlOLJgm7XoaI0Y2V9XEdToOo4AGJlchG1_CUoXz7WoX-AowQ https://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/116-RP_Delta.jpg?fbclid=IwAR39aimOJbUx4FjXkFxGl87vfNvd3K9h3VZqIoc36Gg957ciuCE4TQY3vrE) остао нам је нејасан дефинисани правац продузетка улице олимпијских победника. Занима нас да ли сервисну (интерну) саобрацајну везу, моземо да пројектујемо као наставак на продузетак улице олимпијских победника, као сто је то приказано у регулационом плану за простор између булевара српске војске, улице Франа Супила и планираног спортско-рекреативног центра у Бањалуци? Такође, посто на плановима, није могуце сагледати докле се простире планирани продузетак горе наведене саобрацајнице, занима нас, да ли је она постављена тако да прати северни периметар насе парцеле? Ово нас конкретно интересује због тога, сто се ова саобрацајница налази изван (непосредно уз) конкурсног обухвата, те се питамо да ли бисмо прекрсили услове конкурса уколико интерни прикљуцак везивали за њу?

Продужетак Улице олимпијских побједника је планиран дуж парковске повштине, те трасом према сјеверу уз постојећу жељезничку пругу. Планирано је спајање на Улицу браће Пиштељић са сјеверне стране, а након проласка трасе испод постојећег надвожњака.

Можете ли повећати ограничење величине file-а од 30MB? Моја А3 свеска је већа од ограничења. Не видим како је могуће истовремено задржати квалитет од 150p и величину file-а од 30MB?

Фајл се може испоручити у два дијела одвојено са истим кодом уз додатак ријечи ‘анимација’ или нпр ‘свеска’ (нпр. AB12345_анимација). Величина датотеке се не може повећавати и не смије бити већа од 30MB.

Локација депоније, обим и дубина?

Депоновано земљиште је дисперзивно распоређено свугдје по локацији, а углавном је дубине до 2m.

Да ли имате шаблоне за листу изјава које треба доставити као садржај текстуалног документа у А4 формату у запечаћеној коверту ? или то можемо сами уредити. Гдје се налази овај облик и димензије „Попуњена таблица са подацима аутора, која ће бити истакнута на плакату на јавној изложби, уколико се аутори изјасне да им се рад објави под њиховим именима. Таблица се мора израдити у заданим димензијама, а образац се налази у конкурсној документацији.”

Немамо шаблон за листу изјава за текстуални документ у А4 формату, тако да га можете сами уредити. Образац са обликом и димензијама таблице са подацима аутора се налази у фолдеру 07_ТАБЛИЦА СА ПОДАЦИМА АУТОРА, који је саставни дио конкурсне документације, и штампате је на папиру формата А4.

У распису конкурса под тачком 6.1. наводи се да су извршена ″темељна теренска снимања и анализе″, даље под тачком 6.2. ″Геолошки и педолошки фактори″ износе се општа места о узимању у обзир ових фактора али ми не успевамо да пронађемо детаљније информације о геолошким карактеристикама терена, осим да се говори о депонији. Који је састав земљишта испод депоније и на којој дубини се налазе поџемне воде? Овај податак нам је потребан како би испитали могућност вештачког креирања водених површина на локацији.

Литолошки састав зенљишта испод депоније је означен као пјесковит ријечни нанос и шљунковит ријечни нанос, док су инжењердко геолошке карактеристике терена добро консолидоване и добро носиве наслаге. Водопропусност зељишта је веома добра. Ниво поџемних вода је на дубини око 4m до 7m.

Паркинг мјеста преко пута шопинг центра су у функцији парка? Да ли морамо предвиђети још паркинг мјеста?

Паркинг мјеста преко пута шопинг центра су јавна и могу ихкористити посјетиоци парка. Аутори могу предложити још паркинг мјеста на некој другој локацији унутар подручја обухваћеног конкурсом.

У фолдеру TEMPLATE, приказан је приједлог изложбеног панела на којем је горњи лијеви угао предвиђен је за ситуацију у размјери 1:2500. Шта подразумијева ситуација?

У предложеној форми изложбеног плаката горњи лијеви угао предвиђен је за ситуацију у размјери 1.2500. Ситуација представља графички приказ комплетне локације у размјери 1:2500 са позицијама свих планираних и постојећих садржаја, такође приказује намјену кориштења појединих дијелова земљишта, диспозицију објеката, паркинг површине, пјешачке стазе, уређене зелене површине, позиције расвјете, зоне за изградњу специфичних садржаја, трасе инфраструцтуре и друге површине за посебне намјене.

Може ли се постојећа хидротехничка инфраструктура премјестити унутар истог подручја?

Постојећа хидротехничка инфраструктура на подручју парка се не може премјештати.

На којој дубини је постављена постојећа хидротехничка инфраструктура?

Постојећа хидротехничка инфраструктура на локалитету је фекални колектор Ø800mm који се налази на дубини од 1,5m (кота дна цијеви) и оборински колектор Ø1600mm који се налази на дубини од 3,5m.

Да ли је шаблон изложбених постера потпуно фиксан? Можемо ли га мало прилагодити да буде визуелно љепши и рационалнији? Као нпр. и 3 вертикална оквира за 3Д-приказе парка, да ли заиста требамо понудити 3 вертикалне перспективе ограничене оквирима? На примјер, можемо ли приказати 3 хоризонталне перспективе, а да задржимо локацију и величину цијелог подручја истим или приближно истим. Слично питање за код у горњем десном углу. Постоји оквир за код који је очито превелик за код величине 12пт. Можемо ли га прилагодити нашем изгледу, а да остане у горњем десном углу. Да ли је свих 12 тражених цртежа потребно приказати на плакатима изложбе? Ако јесте, сматрамо да је готово немогуће приказати све планове у потребним мјерилима.

Величину оквира у предложеном плакату за изложбу можете промијенити,с обзиром на то да би 3Д модели паркова дефинитивно боље изгледали у хоризонталној перспективи. Молимо само покушајте задржати исте локације за цртеже, текст и шифру како је предложено а слободно прилагодите величину вашем концепту рјешења тако да изгледа што је боље могуће. Није обавезно приказивање свих 12 тражених графичких прилога.

Да ли је могуће уклонити већину стабала на зони вегетације у источном и сјевероисточном дијелу локације која изгледа као мала шума?

Аутори могу слободно одлучити хоће ли задржати или уклонити постојећу вегетацију у било којој од зона.

Поштовани, с обзиром на атрактивност конкурса и његове захтеве, да ли је могуће продужити рок за најмање 14 дана?

Према нашем правилнику о одржавању конкурса у овој фази нисмо у могућности продужити рок.

По питању 7. тачке у поглављу 2.3.4. Графички прилози, немам толико детаљно разрађене прилоге. Да ли је могуће смањити размјеру на 1:200 умјесто 1.100?

Није обавезујуће да имате детаљно детаљно разрађене прилоге пресјека и карактеристичних изгледа објеката унутар комплекса, али задржите предложену размјеру с обзиром на то да ће и стали учесници радити по предложеним размјерама.

У поглављу 2.3.4., тачка 3. Ситуациони приказ појединачних цјелина парка – Шта то значи? Уколико се то односи на вегетацију, зар није боље направити шематски приказ у размјери 1:1000 са комплетним планом?

Графички прилог бр. 3 Ситуациони приказ појединачних цјелина парка  (како је неведено у поглављу 2.3.4) треба да прикаже појединачне/специфичне цјелине парка у крупнијој размјери (1:500) са каталогом, односно приједлогом флористичких елемената. Које  појединачне цјелине ће бити приказане ће одлучити сам аутор јер избор зависи од концепта ауторског рјешења.

Да ли парк има званично име? Уколико нема, да ли је предвиђено да као учесници конкурса предложимо име?

Будући парк нема име, и ви нисте у обавези да додјелите име.

Можемо ли видјети фотографију простора?

У оквиру Конкурсне документације у склопу фолдера 04 ФОТОГРАФИЈЕ налази се 36 фотографија простора који је обухваћен конкурсом.

Жељели бисмо да учествујемо на МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПЕЈЗАЖНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ПАРКА УЗ БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ У БАЊАЛУЦИ. Шаљемо упит у вези пријаве на конкурс. Молим вас да нам помогнете при регистрацији. Наш тим би био оддушевљен да ради на овом.

Није потребно да се претходно региструјете за учешће на конкурсу. Регистрација за учешће Конкурсни рад предајете дигитално на линк у дигиталном формату у форми компресованог фолдера (дигитални формати .зип итд.), на сљедећи линк https://www.banjaluka.rs.ba/konkurs-park-bl/ до 5. децембра 2021. Осим дигиталне предаје рада као аутори сте обавезни поштом послати једну запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“, и која је на полеђини означена изабраном шифром рада. Коверта се шаље на адресу: Град Бањалука, Градска управа, Ођељење за просторно уређење, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина. Аутор бира свој „јединствени код“ од пет арапских бројева и два слова.

У поглављу 06 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПЛАКАТА на шематском приједлогу постера назначене су 3 зоне за 3Д приказе. Можемо ли промијенити пропорцију величине ових зона? Оне су непропорционалне и ниједан модел се не уклапа.

Можете промијенити пропорцију позиција за 3 назначене зоне за 3Д приказе на шематском приједлогу постера.

У поглављу 06 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПЛАКАТА на шематском приједлогу постера назначене су 3 зоне за 3Д приказе. Можемо ли промијенити пропорцију величине ових зона? Оне су непропорционалне и ниједан модел се не уклапа.

Можете промијенити пропорцију позиција за 3 назначене зоне за 3Д приказе на шематском приједлогу постера.

У поглављу 2.3.1. наведено је да учесници као дио свог конкурсног приједлога требају припремити Ситуациони приказ у размјери Р=1:1000 на А3 формату. Овај формат није довољно велик за наведену размјеру. Да ли можете промијенити величину формат или мању размјеру?

Можете промијенити величину формата и задржати размјеру 1:1000.

Да ли морамо доставити 3Д анимацију у склопу конкурсног приједлога?

Прилог 3Д анимација је обавезан дио садржаја вашег конкурсног приједлога.

У складу са тематиком, веза између локације парка и ријеке Врбас је веома важна. Било би веома добро да за поменути спој дате топографске цртеже, тачније попречни пресјек између ријеке и обале уз ријеку. Осим тога, захтјев има тенденцију да се задржи постојећа вегетација на локацији. Вегетација је према приложеним цртежима подијељена на 10 зона. Међутим, тешко је схватити њихов положај. Било би боље да дате детаљнију дате мапу положаја свих 10 зона као што сте споменули у фолдеру (02 ПРОГРАМ КОНКУРСА).

На ваш захтјев приложићемо цртеже Попречни профил корита ријеке Врбас и Диспозиционо рјешење уређења корита ријеке Врбас на локацији парка, који можете преузети https://www.banjaluka.rs.ba/konkurs-park-bl/

Како да се региструјем за овaj конкурс?

Не постоји регистрација на овом конкурсу. Одабрана шифра аутора је она која ће бити додјељена раду.

У садржају захтеваних конкурсних подлога ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ није дефинисан формат папира за графичке прилоге. Молим Вас да нам потврдите да ли сами бирамо формат или узимамо формат 100 x 70 cm?

Обавезан формат је дефинисан за плакате за изложбу и свеску, док остале формате бирају аутори.

Да ли је можда дошло до грешке у куцању у 3.2 „ПОСТЕР за изложбу димензија 50x100 cm, хоризонтално оријентисан у .pdf формату.“? Да ли треба да постоје 2 (два) постера величине 70x100?

Да. Требају бити 2 постера димензија 70x100cm

Питање на графичком прилогу „3Д дијаграм комплекса са обимом суседних амбијента и објеката“: да ли се ради о објектима и местима непосредно ван парка или у његовој непосредној близини?

То је приказ везе парка и објеката у непосредној близини.

Рок за предају коверте је 5. децембар. Да ли то значи да коверту треба послати пре овог датума и да се може примити после 5. децембра? Или је обавезно да се коверат достави пре рока?

То значи да је посљедњи дан за слање коверте 05.12.2021. год., односно коверта може стићи након тог датума.

Здраво, рекли сте да нема железничке станице у подручју, шта је са железницом у близини копна, да ли ради?

Жељезничка станица је сјеверно од локације, а жељезничка пруга је у употреби.

У 3.2.1 стоји да свака страница свеске, постери и сви графички прилози треба да буду означени кодом величине 12пт у горњем десном углу. Али горњи десни угао није јасан опис. Горе десно где? И, постер изложбе има одељак кода већ у горњем десном углу. Како величина од 12пт може бити применљива?

Горе десно на свакој страни тражене документације. На постеру за изложбу се фонт може повећати.

3.2.1 наводи (4) поднесака: СВЕСКА, ПОСТЕР, МАЛИ ПЛАКАТ И ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ. СВЕСКА садржи текстуални и графички прилог. Зашто је ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ посебна листа?

У Свесци се графички прилози своде на А3 формат, док су поједини графички прилози предају у дефинисаним размјерама. Предају се одвојено јер у А3 формату нису видљиви сви детаљи.

1. Поштовани, да ли су дименизије свих појединачних фајлова (графичких прилога) 1000х700мм? 2. Да ли је могуће послати додатне прилоге по избору? 3. Да ли су размере изграђених објеката (1:100) обавезујуће?

1. Димензије појединачних фајлова (графичких прилога) нису дефинисане будући да за различите размјере је потребан различит формат, те се ауторима оставља слобода да их дефинишу. 2. Могући су додатни графички прилози по одабиру аутора. 3. Размјере које су дефинисане су обавезујуће.

Да ли постоји топографија укључујући део реке?

На графичком прилогу 1 дата је висинска представа.

Нисам нашао податке о дрвећу да ли се могу преместити на друго место или ставити нова.

Информација о врстама и њихова позиција је описана у дијелу конкурсне документације – 3.3. Извод из биоеколошке основе.

Информације у вези са форматом и обиљежавањен нису јасне у писаном опису. Можете ли дати графички образац? плакат, али не постоји упутство о томе како да се постави шифра за унос: величина, фонт, локација итд.

Формат, величина, позиција и сл. елементи су дефинисани само за један од два обавезна плаката за изложбу, а који је достављен у склопу конкурсне документације. За све остале графичке прилоге остављена је слобода ауторима да изаберу наведене елементе.

2.3.3 МАЛИ ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ каже да на плакату треба да буде написано ″шифра рада″, али не постоји упутство како да се стави шифра: величина, фонт, локација итд.

Позицију шифре, величину слова, фонт, и сл. на малом постеру за изложбу дефинишу аутори.

Парк за псе и фудбалски терен могу да се уклоне, или ове две активности треба да буду насилно присутне у Пројекту? Друго питање је везано за двг план, нису јасне висинске тачке, да ли да пратимо зелену или црну? Иначе, шта ти бројеви представљају? колика је висинска разлика између сваке контурне линије?

 1. Парк за псе и спортски терен би требали да се појаве као садржај у парку, позиција се оставља на избор ауторима. 2. Бројеви представљају висинске коте терена у тренутном стању. Коначну нивелацију предлажу аутори.

који је формат 3D анимације? да ли је то MP4 или други формати или све док је испод 30мб?

Било који видео формат који је испод 30МБ.

Били бисмо захвални уколико бисте путем линка прослиједили локацију за конкурс на Google Maps.

Ово је линк за локацију конкурса на апликацији Google Maps https://goo.gl/maps/kjtqmoBKhb88Aajs9

Да ли је 3Д анимација обавезна?

Да, обавезна је 3Д АНИМАЦИЈА у трајању до једне минуте. Може трајати и мање од једне минуте, али мора бити дио садржаја вашег конкурсног рада.

Може ли један тим предати више конкурсних приједлога?

Учесницима је дозвољено да предају само један конкурсни приједлог, без икаквих варијантних рјешења.

Да ли је једна особа може предати више конкурсних приједлога, са различитим тимовима?

Учесницима је дозвољено да предају само један конкурсни приједлог, без икаквих варијантних рјешења.

Гдје се налазе жељезничке станице? Да ли у непосредном окружењу будућег парка постоје аутобуске станице? И гдје?

У непосредном окружењу нема жељезничких станица. Главни вид јавног превоза у Бањалуци је аутобус. Интернет апликација на којој можете пронаћи детаљније информације о јавном превозу у граду је https://bl-bus.com/ Постојеће аутобусно стајалиште на Булевару српске војске гледајући са југа, налази се на око 50м након раскрснице са Алејом светог Саве и друго након раскрснице са Булеваром олимпијских побједника. Такође се садашње локације могу дјелимично кориговати у смислу њиховог помицања од 10м до 20м према сјеверу.

Учесници са других континената попут Африке су дефинитивно искључени из овог конкурса јер не можемо послати графичку омотницу у град Бања Луку? па је боље не судјеловати?

Веома нам је жао што то чујемо, а веома би нас радовало да учествујете уколико сте заинтеросовани за наш конкурс. Наши прописи за одржавање конкурса захтијевају потпуну анонимност приликом предаје радова стога је обавезан захтјев да се редовном поштом посебно пошаље запечаћена коверта са назнаком „АУТОР“ и шифром рада.Запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“ а коју су аутори обавезни послати редовном поштом, можете такође послати и путем неке од међународних експресних пошти DHL-a, UPS-a или FedEx-a.

Да ли је могуће одгодити рок за предају конкурсних радова?

Нисмо у могућности одгодити крајњи рок за предају конкурсних радова.

Да ли је могуће добити на увид планирани наставак улице која тангира локацију парка на сјеверу (Олимпијских побједника), ширу слику у односу на тренутно изграђени дио, који се види? Да ли је могуће видјети пројекат или регулациони план ширег обухвата према западу у односу на локацију конкурса, односно простора између Алеје светог Саве, Булевара српске војске и Парка Младена Стојановића (укратко, планску трансформацију простора непосредно уз Булевар олимпијских побједника. За међународне ауторе, ако је могуће избјећи сљедећи услов расписа конкурса: штампани изложбени постер смањен на 21x29,7 како би се омогућило слање коверте прије рока, или прихватање коверти посланих прије датума 5. децембра

Изглед наставка саобраћајнице са сјеверне стране локације обухваћене конкурсом можете погледати на Регулационом плану, односно на сљедећем линку  https://www.banjaluka.rs.ba/gradska-uprava/prostorno-uredjenje-i-gradjenje/regulacioni-planovi/gallery/%d0%bc%d0%b7-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba-2/ Регулациони план ширег обухвата простора према западу у односу на локацију конкурса, односно простора између Алеје светог Саве, Булевара српске војске и Парка Младена Стојановића можете погледати на сљедећем линку: https://www.banjaluka.rs.ba/gradska-uprava/prostorno-uredjenje-i-gradjenje/regulacioni-planovi/gallery/%d0%bc%d0%b7-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba-2/ Није потребно штампати изложбени постер. Све графичке и текстуалне прилоге Вашег конкурсног приједлога шаљете дигитално, у форми компресованог фолдера (дигитални формати .зип итд.), на линк www.banjaluka.rs.ba/konkurs-park-bl  (https://en.banjaluka.rs.ba/competition-park-bl/) најкасније до 5. децембра 2021. године. Поштом сте обавезни послати само једну запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“ и која је на полеђини означена изабраном шифром рада, такође најкасније до истека рока. Прихватамо све конкурсне приједлоге укључујући и запечећене коверте који буду послани прије истека рока укључујући и 5. децембар 2021. године до 23:59 часова (GMT +1).

Да ли је могуће да пошаљете више информација о обалама ријеке Врбас? На примјер топографију стања подручја, ширину ријеке, висину обала.

Ширину ријеке Врбас на предметном подручју можете измјерити на графичком прилогу Геодетски план који је саставни дио документације и налази се у фоледру (03_ Основна документација) и износи око 58 метара. Што се тиче дубине ријеке, она у том дијелу тока износи око 1,5 метар а висинска разлика између обале и корита ријеке је од 8 до 12 метара. Детаљније информације о подручју изливања реке Врбас, као и водостајима, можете пронаћи на следећем линку: http://vrb.pmfbl.org/

″Рок за предају конкурсних радова је 5. децембар 2021. године.“ , дакле уколико пошаљемо коверту до 5. децембра а ви је запримите послије 5. децембра, да ли је то значи да нисмо предали на вријеме?

Уколико запечаћену коверту са ознаком „АУТОР“ пошаљете редовном поштом до 5. децембра 2021. године, она ће засигурно стићи у Бања Луку послије 5. децембра 2021., а то ће значити да сте предали НА ВРИЈЕМЕ. Најважнијa ствар по питању предаје радова је да предате своје конкурсне приједлоге у дигиталном формату у форми компресованог фолдера, на сљедећи линк www.banjaluka.rs.ba/konkurs-park-bl и да редовном поштом или  путем неке од међународних експресних пошти DHL-a, UPS-a или FedEx-a, пошаљете запечећену коверту са назнаком „АУТОР“,  до истека рока укључујући и 5. децембар 2021. године до 23:59 часова (ГМТ +1), и то ће значити успјешну предају.

Да ли је могуће одгодити рок предаје конкурсних радова до 5. децембра како би се поједноставила предаја конкурсних приједлога за међународне учеснике? Може ли се простор постојећег парка за псе и фудбалског игралишта премјестити?

Тренутно нисмо у могућности одгодити крајњи рок за предају конкурсних радова. Локални као и међународни аутори предају своје конкурсне приједлоге у дигиталном формату у форми компресованог фолдера. Запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“ а коју су аутори обавезни послати редовном поштом, можете такође послати и путем неке од међународних експресних пошти DHL-a, UPS-a или FedEx-a. Конкурсне радове као и запечећене коверте важно је послати до истека рока укључујући и 5. децембар 2021. године до 23:59 часова (GMT +1). Позиције парка за псе и фудбалског игралишта је могуће премјестити. Аутори имају право да предложе садржаје на позицијама у складу са својим концептом идејног рјешења парка.

С обзиром на COVID ограничења, неке редовне поште су обуставиле своје услуге, можете ли ми дати савјет која међународна пошта или агент је активна и доступна како би послали запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“ на адресу: Град Бањалука, Градска управа, Одјељење за просторно уређење, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина.

Поштовани, уколико нисте у могућности редовном поштом послати запечаћену  коверту, препоручили бисмо вам да исту пошаљете путем неке од међународних експресних пошти DHL-a, UPS-a или FedEx-a.

Молим Вас да ми одговорите где могу да погледам план регулације или урбанистцки план који је плански основ за парк и где могу да погледам план инфраструктуре за овај локалитет због везе водне инфраструктуре са реком?

Подручје обухваћено конкурсом није покривено регулационим планом. План инфраструктуре можете погледати у склопу конкурсне документације у фолдеру 03 ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА, прилог  3_2 ГЕО ПОДЛОГА СА ТРАСАМА ИНФРАСТРУКТУРЕ, на којем су приказане све трасе постојеће и планиране хидротехничке, електроенергетске, телекомуникационе и термотехничке инфрастуктуре.

Да ли ће се парк градити према првонаграђеном идејном пејзажно урбанистичко-архитектонском рјешењу?

Првонаграђено конкурсно идејног пејзажно урбанистичко-архитектонског рјешење парка послужиће као основа за израду компетне техничке документације на основу које ће се градити парк.

У РАСПИСУ КОНКУРСА, у поглављу 3.2. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА КОНКУРСНИХ РАДОВА може се пронаћи захтјев за сљедеће: „ДВА ПЛАКАТА за изложбу димензија 100џ70 цм, хоризонтално орјентисан у .пдф формату“.

Техничка штампарска је грешка у питању. Што се тиче плаката ваш конкурсни елаборат/приједлог мора да садржи: ДВА ПЛАКАТА ЗА ИЗЛОЖБУ / у .пдф формату димензија 100x70cm, хоризонтално оријентисани, и ЈЕДАН МАЛИ ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ / у .jpg формату, димензија 1920×1440 пиксела, хоризонтално оријентисан, са илустрацијама у резолуцији 150 PPI.

Да ли је дозвољено судентима архитектуре да учествују на конкурсу?

На овом конкурсу право учешћа имају студенти архитектуре као и тимови сачињени студената архитектуре. Конкурс је међународни и отворен за јавност, што значи да свако ко је креативан и има добар идејни приједлог за парк има право учешћа (архитекти, пејзажни архитекти, студенти архитектуре, пејзажне архитектуре, дизајнери и остали).

Да ли унутар у вегетационе зоне локације постоји икакава водена површина?

Унутар вегетационе зоне локације не постоји никакава водена површина.

Да ли је могуће добити на увид планирани наставак улице која тангира локацију парка на сјеверу (Олимпијских побједника), ширу слику у односу на тренутно изграђени дио, који се види? Да ли је могуће видјети пројекат или регулациони план ширег обухвата према западу у односу на локацију конкурса, односно простора између Алеје светог Саве, Булевара српске војске и Парка Младена Стојановића (укратко, планску трансформацију простора непосредно уз Булевар олимпијских побједника. За међународне ауторе, ако је могуће избјећи сљедећи услов расписа конкурса: штампани изложбени постер смањен на 21x29,7 како би се омогућило слање коверте прије рока, или прихватање коверти посланих прије датума 5. децембра.

Изглед наставка саобраћајнице са сјеверне стране локације обухваћене конкурсом можете погледати на Регулационом плану, односно на сљедећем линку https://www.banjaluka.rs.ba/gradska-uprava/prostorno-uredjenje-i-gradjenje/regulacioni-planovi/gallery/%d0%bc%d0%b7-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba-2/. Регулациони план ширег обухвата простора према западу у односу на локацију конкурса, односно простора између Алеје светог Саве, Булевара српске војске и Парка Младена Стојановића можете погледати на сљедећем линку: https://www.banjaluka.rs.ba/gradska-uprava/prostorno-uredjenje-i-gradjenje/regulacioni-planovi/gallery/%d0%bc%d0%b7-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba-2/. Није потребно штампати изложбени постер. Све графичке и текстуалне прилоге вашег конкурсног приједлога шаљете дигитално, у форми компресованог фолдера (дигитални формати .зип итд.), на линк њњњ.бањалука.рс.ба/конкурс-парк-бл (хттпс://ен.бањалука.рс.ба/цомпетитион-парк-бл/) најкасније до 5. децембра 2021. године. Поштом сте обавезни послати само једну запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“ и која је на полеђини означена изабраном шифром рада, такође најкасније до истека рока. Прихватамо све конкурсне приједлоге укључујући и запечећене коверте који буду послани прије истека рока укључујући и 5. децембар 2021. године до 23:59 часова (GMT +1).

Да ли запечаћена коверта која носи назнаку „АУТОР“ мора стићи до истека рока односно до 5. децембра 2021. године?

Jеднa запечаћенa ковертa која носи назнаку „АУТОР“, и која је на полеђини означена изабраном шифром рада мора бити послана редовном поштом до 5. децембра 2021. године. Најважније је напоменути да су учесници обавезни послати коверте до истека рока за предају. Уколико коверта буде послана нпр. 5. децембра сигурно ће стићи послије рока, али рок је дефинисан само за слање коверти а не и за пријем.

Како се врши исплата награда побједницима конкурса?

Конкурсна комисија одлучује и утврђује  коначни ранг конкурсних радова. Након доношења Одлуке о додјели награда Град ће обавијестити ауторе награђених радова о резултатима конкурса (слањем Одлуке), након чега ће Град извршити исплату награда преносом средстава на текући рачун аутора, у року од 30 дана од дана објављивања резултата конкурса.

Да ли постојеће локације парка за псе и спортских терена требају бити размотрене?

Постојеће локације парка за псе и спортских терена могу бити размотрене, али аутор има право да предложи садржаје на позицијама који су у складу са вашим концептом идејног рјешења.

Да ли је број ријечи ограничен на сам опис конкурсног приједлога или се такођер односи на текст садржан у сликама, табелама итд. који објашњавају концепт?

Број ријечи је ограничен само на опис самог конкурсног приједлога пројекта.

Шта подразумијева графички прилог Крактеристични изгледи објеката унутар комплекса парка у размјери Р = 1:100?

Графички прилог Крактеристични изгледи објеката унутар комплекса парка подразумијева 2Д графичке приказе фасада објеката, које аутор предвиди унутар парка (нпр. фасаде угоститељског објекта, фасаде павиљона, фасаде бунгалова за излетнике, изгледи амфитеатра на отвореном и сл.).

У чему се огледа разлика између графичких прилога: 1. Ситуациони приказ комплекса парка Р = 1:2500 и 2. Ситуациони приказ пејзажног уређења парка R = 1:1000?

Ситуациони план комплекса парка је обична ситуација са означеним садржајима колским, пјешачким и бициклистичким стазама и зеленим површинама, док је Ситуациони приказ пејзажног уређења парка ситуација која такође подразумијева претходно наведене елементе али са детаљнијим приказом садржаја парка у смислу дендрофлоре и ради се у крупнијој размјери.

Поштовани, желели бисмо да организатори такмичења уклоне ову клаузулу за стране учеснике. У нашој земљи је веома тешко физички послати ово писмо у вашу земљу. ″Поред дигиталног подношења приједлога, подносилац пријаве ће послати поштом запечаћену коверту са ознаком″ АУТОР ″означену шифром приједлога на полеђини коверте. Коверту је потребно послати на сљедећу адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Одјељење за просторно уређење, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ЈН 03-404-87/21, Kонкурс за израду идејног пејзажно урбанистичко-архитектонског рјешења парка уз Булевар српске војске у Бањалуци. ′

Учесник је обавезан поштом послати запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“, (која је на полеђини означена изабраном шифром рада). То је коверта у којој се налазе подаци о аутору, као и други потребни подаци и изјаве, а што је све  побројано у поглављу 3.2. расписа конкурса (на страни 7 и 8). Овај начин предаје коверте АУТОР прописан је ради осигурања анонимности у поступку предаје конкурсних радова у дигиталном формату на утврђени линк.

Који важећи план је основ за реализацију парка? Из којег важећег плана могу да се виде заступљени и планирани елементи водне/канализационе и енергетске инфраструктуре у оквиру парка, а од важности за функционисање Града!?

Простор који је обухваћен конкурсом покривен је Планом парцелације за изградњу СПЦ у Булевару српске војске из 2009. године, према којем је планирана изградња спортског комплекса. У фолдеру 03 Документациона основа налази се графички прилог 3_2 Геодетска подлога са трасама инфраструктуре у којем је приказана сва постојећа и планирана инфраструктура.

Колика површина локације која је тема конкурса буде поплављена сваке године? Да ли се зона плављења повећава из године у годину?

Детаљније информације о подручју на којем је забиљежено изливање ријеке Врбас као и нивоима воде можете погледати на сљедецем линку: http://vrb.pmfbl.org/  Ријека Врбас не плави сваке године.

На западу и сјеверозападу од предметне локације конкурса постоје неизграђене парцеле, да ли за те парцеле постоји планска документација за градњу у будућности?

Неизграђене парцеле на сјеверу и сјеверозападу од локације која је предмет конкурса обухваћене су планском документацијом, којом је планирана изградња вишепородичних стамбено-пословних и пословних објеката. Графичке прилоге можете наћи на интернет страници града https://www.banjaluka.rs.ba/gradska-uprava/prostorno-uredjenje-i-gradjenje/regulacioni-planovi/gallery/%d0%bc%d0%b7-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba-2/

Да ли већ постоји бициклистичка стаза или је планирана у будућности?

Постоји бициклистичка стаза уз Булевар српске војске.

Који је главни вид јавног превоза у Бања Луци? На Гоогле мапи не могу пронаћи. Примјећујем да постоји аутобуска и жељезничка станица. Али, постоји ли web страница на којој могу пронаћи аутобуске станице у близини локације обухваћене конкурсом?

Главни вид јавног превоза у Бањалуци је аутобуски превоз. Интернет апликација на којој можете пронаћи детаљније податке о јавном превозу града је https://bl-bus.com/. Постојеће аутобуско стајалиште на Булевару српске војске гледано из правца југа, налази се на око 50м након укрштања са Алејом светог Саве а друго након укрштања са Булеваром олимпијских побједника, такође тренутне локације могу се дјелимично кориговати у смислу помјерања  од 10m до 20m ка сјеверу.

Добар дан, постоји означено подручје за постојеће дрвеће на локацији. Међутим, постоји ли могућност да се добију детаљније информације о постојећем дендрофонду? Или је Гоогле мапа најбоље приказује садашње стање?

Сви подаци који посједујемо о постојећем дендрофонду на локацији, налазе се у фолдеру Документациона основа. Немамо детаљни приказ. Гугл мапа може бити веома корисна.

Постоји ли ограничење броја чланова ако смо тим?

Расписом конкурса није ограничен број чланова тима који могу учествовати у изради приједлога конкурсног рјешења.

Ко све може учествовати у изради идејног ријешења?

На конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица (појединачно или као тимови-групе аутора) која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом без обзира на територијалну припадност.

Можемо ли се регистровати као тим? или је отворен само за појединце?

На конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица (појединачно или као тимови-групе аутора) која испуњавају стручне и остале услове дефинисане овим конкурсом без обзира на територијалну припадност.

Да ли је могуће слати само дигиталне датотеке? Тимовима из других земаља је веома тешко у погледу слања физичке копије у Бања Луку.

Учесници требају доставити своје конкурсне приједлоге у дигиталном формату у форми компресованог фолдера (дигитални формати .зип итд.), на сљедећи линк www.banjaluka.rs.ba/konkurs-park-bl (en.banjaluka.rs.ba/competition-park-bl) до 5. децембра 2021. Аутор је обавезан поштом послати само једну запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“, и која је на полеђини означена изабраном шифром рада. Коверта се шаље на адресу: Град Бањалука, Градска управа, Одјељење за просторно уређење, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина. То је коверта у којој се налазе подаци о аутору, као и други потребни подаци и изјаве, а што је све  побројано у наставку текста истог поглавља расписа конкурса (на страни 7 и 8).

Молим вас да ли имате следеће информације: Да ли је забележено изливање реке Врбас, и ако јесте колики простор обухвата и који је ниво воде?

Детаљније информације о подручју на којем је забиљежено изливање ријеке Врбас као и нивоима воде можете погледати на сљедецем линку: http://vrb.pmfbl.org/

Поштовани организатори, у фолдеру ″РАСПИС КОНКУРСА″, страница 7, наведено је ″Поред дигиталног подношења предлога, подносилац пријаве ће послати поштом запечаћену коверту″. С обзиром на то да се ради о међународном конкурсу за идеје, ако би архитекте/ дизајнери из иностранства морали да вам тако пошаљу предлоге то би их коштало времена и новца за слање поштом, а такође је неправедно и да плате за то, а такође морају да буду сигурни да ће бити испоручено до 5. децембра. Стога, могу ли међународни учесници доставити само дигиталне датотеке? Или можете да пошаљете потпуно дигиталну пријаву - ако заиста сматрате да је ово такмичење међународно. Поздрав.

У фолдеру 01_“РАСПИС КОНКУРСА“, поглавље 3.1. „ПРЕДАЈА КОНКУРСНИХ РАДОВА“ дефинисано је да учесник конкурса предаје конкурсни рад дигитално на линк banjaluka.rs.ba/konkurs-park-bl (en.banjaluka.rs.ba/competition-park-bl)

У поглављу 3.2. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА КОНКУРСНИХ РАДОВА дефинисано је да је уз дигиталну предају конкурсног рада, учесник обавезан поштом послати запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“, која је на полеђини означена изабраном шифром рада. То је коверта у којој се налазе подаци о аутору, као и други потребни подаци и изјаве, а што је све  побројано у наставку текста истог поглавља расписа конкурса (на страни 7 и 8).

Да ли тим студената може учествовати? Или то мора бити појединачни пројекат?

Право учешћа имају студенти и тимови студената који могу испунити стручне и остале услове дефинисане расписом  конкурса.

Опростите. Имам питање у вези регистрације. За регистрацију слободни смо да изаберемо јединствени код, зар не? У случају да је мој изабрани јединствени код исти као код другог конкурента, како се то може решити. Хвала вам

Уколико покушате да пријавите рад под шифром која је већ искориштена, систем ће вам јавити грешку и мораћете да дефинишете нову шифру.

Да ли је расписом конкурса предвиђено обавезно слање поштом запечаћене коверте?

Осим дигиталног подношења приједлога, учесници су обавезни поштом послати запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“, која је на полеђини означена изабраном шифром рада. Адреса на коју се шаљу запечаћене коверте као и остали детаљи наведени су у тексту Распис конкурса, поглавље 3.2. Начин означавања конкурсних радова.

У пдф прилогу са анкетом грађана постоји шема/ функционални дијаграм на основу жеље грађана за садржајима у парку. Да ли можете да објасните тачно позиционарање тог дијаграма, јер није дата позиција север, и делује као да је дијаграм заротиран у односу на поставу ситуације у плану. 2. Такође, да ли се треба водити датим позицијама садржаја као на дијаграму, да ли је то званичан став/ препорука конкурса за позиционирањем садржаја у парку? 3. Да ли можете тачно дефинисати могуће колске приступе парку или преферирани број приступа из Булевара Српских војника и из Олимпијских победника, преко пута Делта планета? 4. Да ли постоји ограничење или могућност остваривања пешачке везе са Универзитетским комплексом и колико веза је могуће предвидети?

 1. ПДФ прилог у оквиру анкете (страна бр. 6) који се односи на шему садржаја усклађену са жељама грађана исказаним у анкети, постављен је тако да се сјевер налази испод дијаграма, односно у доњем дијелу, односно главна приступна саопбраћајница (Булевар српске војске) је са десне стране дијаграма.
 2. Није неопходно да планирате позиције садржаја као што су наведени у анкети, позиције су само препорука. Аутори имају право да предложе садржаје и на другим позицијама, односно у складу са вашим концептом идејног рјешења.
 3. Колски приступ парку треба обезбиједити искључиво из новопланиране саобраћајнице са сјеверне стране локације. Приступ са Булевара српске војске треба планирати искључиво за пјешаке и бициклисте.
 4. Број и позиције пјешачких приступа одређује аутор у зависности од концепта рјешења.

Како добијамо код/ регистар?

Не морате да се региструјете за конкурс, аутор бира свој „јединствени код“ састављен од пет арапских бројева и два слова. Све што морате да урадите је да направите приједлог за конкурс и пошаљете га у дигиталном формату, у облику компримованог фолдера (.zip, итд.) на следећи link: en.banjaluka.rs.ba/сompetition-park-bl. Све појединости у вези означавања и подношења конкурсних приједлога можете пронаћи у фолдеру 01_РАСПИСА КОНКУРСА.

Хвала вам што сте организовали овaj дивни конкурс. Имам 2 питања. Захтјеви кажу 2д анимација. Да ли се то разликује од 3Д анимације или сте мислили на исто. Такође 3Д анимације су прилично тешке датотеке и сумњам да се може компримирати на 30 МВ. Постоји ли начин да се пошаље анимација ако прелази величину датотеке од 30 МВ.

Кандидати су дужни да поднесу свој приједлог који се састоји од следеће документације: свеска са текстуалним и графичким прилозима, два плаката за изложбу у .pdf формату, хоризонтални изглед, мали постер за дигиталну изложбу, 12 графичких прилога и 3D анимација.

„2D анимација“ како је наведено у поглављу Обиљежавање приједлога конкурса (фолдер 01_Распис конкурса) је техничка грешка. Ако величина вашег приједлога премашује максималну величину (више од 30 МВ), анимација се може послати као засебна .zip датотека под истом лозинком, али под другим именом (нпр. Код: 12345DС, датотека: 12345DС_animation.zip).

Грешка са линковима за преузимање конкурсног материјала је активна више од 7 дана. Величина датотеке је 396МБ, а не 420МБ. Можда да ипак поново учитате нови линк за преузимање. Брзина интернета нема везе са тим.

Конкурсни материјали су упаковани у датотеку величине 395MB и пренос на рачунар (download) траје неколико минута! У случају лошије интернет везе може доћи до грешке (network error/fail) и прекида преноса. У том случају је неопходно наставити или поновити преузимање. Преузимање материјала смо тестирали и линк је исправан. Можете преузети материјале и помоћу WeTransfer странице (ћирилица, latinica).

Како се могу регистровати за конкурс?

Не морате да се региструјете за конкурс, али све што морате да урадите је да направите приједлог за конкурс и пошаљете га у дигиталном формату, у облику компримованог фолдера (.zip, итд.) на следећи link: en.banjaluka.rs.ba/сompetition-park-bl. Све појединости у вези означавања и подношења конкурсних приједлога можете пронаћи у фолдеру 01_РАСПИСА КОНКУРСА.

Да ли ја сам правим код? Или апликација то ради?

Аутор бира свој „јединствени код“ састављен од пет арапских бројева и два слова (значи ВИ).

Да ли је конкурс отворен и за студенте основних студија архитектуре?

Студенти основних студија архитектуре такође могу да учествују на meђународном ОПШТЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПЕЈЗАЖНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ПАРКА УЗ БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ У БАЊАЛУЦИ.

Да ли постоји новчана накнада за побједнике?

Да.Предвиђене су новчане награде за прва три мјеста. Нето износи награда које ће се додјељивати наведени су у фолдеру 01 Расписа конкурса, у поглављу 6.

Поштовани, при download документацијe о конкурса даје нека грешка. Пробали смо из разлицитих уреда. Да ли је могуће да добијемо документацију на мејла за да разгледамо услови конкурса?

Документацију је једино могуће скинути путем линка www.banjaluka.rs.ba/konkurs- park-bl, а на енглеском језику путем линка en.banjaluka.rs.ba/competition-park-bl. Уколико вам се приликом скидања документације појави грешка (failed), имате и опцију да се скидање настави. Материјал је обиман те уколико имате спорији нет у моменту скидања могуће је да се појави грешка. Због наведених потешкоћа конкурсна документација је постављена и на WeTransfer-у.

Да ли је могуће добити документацију на енглеском?

Да. Документација на енглеском језику се налази на линку.

Молимо вас да се провјере линкови за скидање конкурсног материјала. Покушавамо преузети са неколико рачунара, али безуспјешно.

Конкурсни материјали су упаковани у датотеку величине 395MB и пренос на рачунар (download) траје неколико минута! У случају лошије интернет везе може доћи до грешке (network error/fail) и прекида преноса. У том случају је неопходно наставити или поновити преузимање. Преузимање материјала смо тестирали и линк је исправан. Можете преузети материјале и помоћу WeTransfer странице (ћирилица, latinica).