Фасаде објеката у блоку - Бања Лука

конкурс

РОК ЗА ПРЕДАЈУ РАДОВА ЈЕ ИСТЕКАО!

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ КРАЈЊЕГ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ КОНКУРСНИХ РАДОВА

У МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ДО 29.04.2022. ГОДИНЕ ДО 23:59 ЧАСОВА (GMT +1)

Одлуком Градоначелника бр. 11-Г-835/22 од 09.03.2022.гоине прихваћен је приједлог Конкурсне комисије за израду идејног рјешења Централног градског спомен обиљежја погинулим и несталим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске – о измјени рокова објављених у Распису међународног општег јавног конкурса за израду идејног рјешења Централног градског спомен обиљежја погинулим и несталим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, како слиједи:

 • Рок за предају радова је 29.04.2022. године до 23:59 часова (GMT +1);
 • Рок за постављање питања је 29.04.2022. године;
 • Рок за достављање одговора је 29.04.2022. године;
 • Рок до када Конкурсна комисија мора оцијенити конкурсне радове је 20.05.2022. године;

Рок за објаву резултата конкурса је до 01.06.2022. године.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Није потребно да се претходно региструјете за учешће на конкурсу, аутор бира свој „јединствени код“ од пет арапских бројева и два слова!

МЕЂУНАРОДНИ ОПШТИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ФАСАДА ОБЈЕКАТА У БЛОКУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА, ПАТРИЈАРХА МАКАРИЈА СОКОЛОВИЋА, ТЕОДОРА КОЛОКОТРОНИСА И ПАТРЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Простор, који је предмет конкурса обухвата дио централне градске зоне и непосредне околине више Националних споменика, фронтовима излази на улице Патре, Краља Петра I Карађорђевића и патријарха Макарија Соколовића, представља изузетно вриједан потенцијал за формирање слике ужег градског језгра Бањалуке.

Изазов за учеснике овог конкурса, односно примарни циљ, јесте да својим креативним идејама, осјећајем за цјеловитост, слухом за историјску слојевитост, а свјешћу о потребама савременог функционисања и живљења града, осмисле квалитетно рјешење за презентацију genius loci, кроз приједлог концепта фасадних платана као и осмишљавање јавног простора који је „између“, који повезује, одваја, усмјерава, дочекује и као такав комплетира једну кохерентну, складну слику цјелокупне урбане структуре овог изузетно вриједног дијела града.

Посебан циљ у овом случају представља, иначе традиционалан ауторски изазов да се архитектонским језиком изрази веза садашњости и прошлости; таква веза, уколико се успјешно успостави, представља најквалитетнију и, за кориснике, најприхватљивију „супстанцу“ градског амбијента.

Ревитализација простора, као основни циљ овог конкурса треба да оспособи постојеће структуре објеката и јавних простора који имају споменички и амбијентални значај, да наставе да трају у оним облицима којима им је призната вриједност културних добара и који су настали као резултат дуготрајних и сложених процеса њиховог историјског развоја.

Пријава

Учесници на конкурсу не пролазе процес регистрације. Конкурсна документација се преузима бесплатно кликом на дугме „Конкурсна документација“.

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у дигиталном формату, а детаљна упутства за правилно формирање и именовање докумената детаљно је описан у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 3.

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на једном од званичних језика БиХ или на енглеском језику.

Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе документацију детаљно дефинисану у фолдеру 1 – Распис конкурса, поглавље 2.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 10.8.2022. године до 23:59 часова (GMT+2).

Конкурсни рад кога расписивач није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим и неће бити разматран.

За провјеру да ли је рад успјешно запримљен провјерите листу са шифрама Пристигли радови“. Списак пристиглих радова ажурира се сваки радни дан у 15.00 часова. Уколико вашу шифру не пронађете у листи пристиглих радова послије ажурирања првог сљедећег радног дана након слања рада, покушајте послати поново рад са истом шифром.

Пријави се

Рок за пријаву радова је 10.08.2022.г до 23:59 часова (GMT+2). Пристигли радови биће објављени на овој страници (дио „Пристигли радови„) први наредни радни дан у 15.00 часова. Уколико је величина вашег рада већа од 30MB, анимацију можете послати као одвојену .zip датотеку под истом шифром, али другим називом (нпр. 12345DS-animacija.zip). Аутор бира свој „јединствени код“ од пет арапских бројева и два слова!

Постави питање

Одговори на постављена питања биће објављени на овој страници (дио „Питања и одговори„) у року од три дана. Прије него што поставите питање, провјерите на овој страници да ли постоји слично питање и одговор. Неће бити одговања на постојећа питања!

Обавјештење о додјели награда

У складу са условима расписа Међународног општег јавног конкурса за израду идејног архитектонско- урбанистичког рјешења фасада објеката у блоку између Улица Краља Петра првог Карађорђевића, Патријарха Макарија Соколовића, Теодора Колокотрониса и Патре у Бањој Луци, објављеног 10.06.2022.године и одлуке Конкурсне комисије од 02.09.2022.године, Градоначелник Града Бања Лука, дана 13.10.2022.године донио је одлуку о додијели награда, како слиједи:

 • ПРВА НАГРАДА  у износу од 4.000,00 ЕУР (противвриједност у КМ) додјељује се за рад под шифром аутора „32261ЗЛ“, Ауторски тим: Јиан Зханг, Дифан Зху и Зонгwеи Ли, сви из Кине;
 • ДРУГА НАГРАДА  у износу од 2.000,00 ЕУР (противвриједност у КМ) додјељује се за рад под шифром аутора „26099РЛ“- Аутор: Мирко Милановић из Србије;
 • ТРЕЋА  НАГРАДА   у  износу  од  1.000,00 ЕУР  (противвриједност у  КМ) се не  додјељује.

О термину и мјесту одржавања изложбе конкурсних радова јавност ће бити обавијештена накнадно.

Пристигли радови

Ниједан рад није пријављен.

Некомплетни радови (недостаје анимација)

Некомплетни радови

Питања и одговори

Ниједно питање није посатвљено.

1. Који је основни план за израду приједлога пројекта? Наведени графички прилози планови у фолдеру 3_ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА имају неке разлике. (приложене слике екрана за поређење). 2. Која је максимална висина нових објеката? Нови објекти које се налазе у Улици Патре су планиране спратности П+2, што је више од највишег постојећег објекта у обухвату конкурса, односно веће П+1+М.

Основни план за израду конкурсног рјешења је графички прилог, односно карта 2.1 План просторне организације, на овом цртежу су приказане све максималне спратности објеката. Висине варирају од П (приземље), и пење се до П+1 (приземље + први спрат), затим П+1+М (приземље + први спрат + мансарда) до П+2 (приземље + први спрат + други спрат) гледајући се од угла Улице Скендера Куленовића до Патре. Планирано је да сви објекти који се налазе на Улици патре буду спратности П+2  (приземље  + два спрата).

Можемо ли постојећим објектима додати спратове узимајући у обзир максималну висину наведену у условима конкурса? Захтијева се да до 10. августа пошаљемо запечаћену коверту обичном поштом са подациома о аутору. Ја сам питао достављачке компаније овде у Сирији и сви су ми одговорили да је потребно 2 неђеље због да пошиљка стигне на вашу адресу, да ли то значи да треба да пошаљем коверту 14 дана прије крајњег рока?

Ви као Аутори сте у обавези да постојећим зградама доградите спратност, али максималан број спратова мора бити као што је наведено у графичком прилогу 2.1 план просторне организације (Извод из регулационог плана) који се налази у фолдеру 3_ОСНОВНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА. 10. август 2022. је крајњи рок за учеснике да предају затворену коверту која се шаље редовном поштом, али коверту можете послати тачно на крајњи датум, односно печат поште на дану предаје мора бити 10. Август 2022. Године. Коверта ће свакако стићи организатору конкурса након 10. августа, али то се сматра уредно посланом ковертом и вашконкурсни  приједлог ће бити прихваћен. Коверта мора стићи тек прије него што објавимо резултате конкурса, а 14 дана за доставу ће бити више него довољно.

Да ли нам је дозвољено да уклонимо било коју парцелу из обухвата конкурса или неке његове дијелове? На примјер: двије зграде које су директно уз заштићену структуру на углу локације, како би се иста боље приказала? Које зграде се могу уклонити? Да ли је могуће уклонити кровове или промијенити материјале њихове облоге како би се регулисала садашња насумична ситуација?

Није вам дозвољено да уклоните било коју парцелу са сајта такмичења, па чак ни њихове дијелове. Ниједан објекат из обухвата није дозвољен за уклањање, само је моће предвиђети реконструкцију објеката и предложити нови дизајн фасада како би се постигао нов И савремен визуелни имиџ подручја. Ауторима је оџвољено да мијењају изглед крова И такође кровног покривача.

Да ли фајл (графички прилози) треба бити саставни дио Свеске? Уколико је то случај, који је максималан дозвољен број страница које може имати Свеска?

Графички прилози морају бити саставни дио свеске али тоакође требате упаковати све графичке прилоге и као засебан фајл. Број страница Свеске није ограничен, можете додати и неке прилоге који нису наведени а ви као аутор сматрате да требају бити саставни дио вашег конкурсног приоједлога.

Постоје два стабла у унутрашњем дворишту обухвата конкурса, можемо ли их уклонити? О подношењу: Који је форматпапира на којем треба доставити изјаве које се пакују у коверту и шаљу обичном поштом? Да ли је датум 11. август крајњи датум пријема коверте коју шаљемо обичном поштом? Односно, морамо узети у обзир дане путовања пошиљке да би иста стигла на наведени датум? Или је довољно испоручити коверту некој интернационалној достављачкој компанији до 10. августа?

Ако ваш концепт конкурсног рјешења захтијева уклањање стабала, можете предложити њихово уклањање. Изјаве које шаљете ковертом би требало да буду написане на А4 формату. 10. август 2022. је крајњи рок да учесници пошаљу запечаћену коверту коју шаљу редовном поштом, међутим ако коверту пошаљете тачно на крајњи датум, Организаор конкурса (Град Бањалука) ће коверту сигурно добити након 10. августа, али се то сматра као исправно послано и ваш приједлог ће бити прихваћен. Коверта мора у коначници стићи прије објављивања резултата конкурса, како бисмо знали ко су учесници.

Да ли постоје фајлови са подацима на енглеском језику?

Сва документација је доступна на енглеском језику, а можете је преузети са овог линка https://en.banjaluka.rs.ba/competition-facades/ Наћи ћете двије иконе у горњем десном углу Конкурсна документација (преузимање) и Конкурсна документација (WeTransfer), свака садржи све фолдере са конкурсном документацијом на енглеском језику.

Са унутрашње стране локације, у делу између факултета и објеката тренутно су паркинг места. Према 2.1 план просторне организације (ФОЛДЕР 2_ИЗВОД ИЗ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА) планира се изградња АМФИТЕАТРА По+П, на месту постојећег паркинга. Да ли је онда потребно обезбедити колски улаз (позија из које улице) и паркинг места са унутрашње стране локације, у колико јесте колики број? У конкурсној документацији је наведено да је приликом слање коверте са подацима потребно послати: „Таблица попуњена са подацима аутора, која ће бити истакнута на плакату на јавној изложби, уколико се аутори изјасне да им се рад објави под њиховим именима. Таблица се мора израдити у заданим димензијама, а образац се налази у конкурсној документацији (фолдер број 07_ТАБЛИЦА _СА_ПОДАЦИМА_АУТОРА)“. У документацији коју сте поставили на сајт-у расписа постоји 5 фолдера. Фолдер број 07_ТАБЛИЦА _СА_ПОДАЦИМА_АУТОРА не постоји у конкурсној документацији. Да ли можете поново да пошаљете? Да ли су отвори на фасади (врата и прозори) дозвољени да се мењају, у смислу облика, величине, позиције? У колико јесу, процентуално колико је могуће? Да ли можете да пошаљете постојећи изглед фасада са унутрашње стране предметне локације, заједно са отворима на фасади?

Амфитеатар је планиран као саставни дио објекта Електротехничког факултета, те су паркинг мјеста за потребе факултета планирана у поџемној гаражи, дијелом на партеру са југоисточне стране објеката као и паралелно паркирање дуж постојеће саобраћајнице која је једносмјерна. Није потребно планирати додатни колски приступ нити додатно паркирање на локацији која је обухваћена конкурсом. Таблица попуњена са подацима аутора, која ће бити истакнута на плакату на јавној изложби, уколико се аутори изјасне да им се рад објави под њиховим именима налази се у фолдеру бр. 5_ГРАФИЦКИ_ПРИКАЗ_ПЛАКАТА_ТЕМПЛАТЕ (техничка грешка је број фолдера 7). Дозвољено је мијењати отворе на фасади у смислу облика, величине и позиције (врата и прозори) уз обавезу да ваше рјешење обезбиједи довољну количину свјетлости за унутрашњи простор. Унутрашње фасаде објеката су дворишне и садрже углавном отворе за помоћне просторије, и економски улаз за пословне просторе. С обзиром на то је ваш задатак да у потпуности осмислите нови изглед фасада као аутори сте слободни да формирате нове отворе у склау са вашим концептом рјешења. Конкурсни концепт идејног рјешења ће касније бити детаљно разрађен кроз извођачки пројекат.

1. Да ли можете фотографије из перспективе човјека са унутрашње стране локације да пошаљете? 2. У dwg. фајловима са унутрашње стране локације уцртан је положај споменика, да ли се задржава или се уклања? У ком габариту (димензије) је потребно обезбедти место за споменик?

 1. Фотографије објеката са унутрашње стране се налазе у фолдеру 4_ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА, од броја 69 до 75.
 2. Објекат Сахат куле који тренутно не егзистира на терену треба планирати у величини и изгледу какв је био оригинални, јер је у току припрема документације за његову поновну изградњу. Објекат Сахат куле квадратне базе димензија 3,2m x 3,2 m.

Да ли је могуће добити податке када су зидани појединачни објекти у комплексу?

Немамо тачне податке о годинама изградње објеката.

Да ли су објекти приказани у 3Д скечап моделу објекти који се задржавају? Односно, да ли је оно што НИЈЕ подигнуто у трећу димензију у том фајлу предвиђено за уклањање?

Није предвиђено уклањање нити једног објекта, сви су регулационим планом задржани уз могућност надоградње објеката који су означени љубичастом бојом на карти 2.1. План просторне организације (фолдер 3_ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА). Остали објекти задржавају свој вертикални габарит.

Да ли је могуће добити основе постојећих објеката?

Сва документација које посједујемо о постојећим објектима се налази у саставу конкурсне документације фолдер 3_ДОКУМЕНТАЦИОНА_ОСНОВА. Власници објеката су кроз године кориштења објеката мијењали унутрашњу организацију простора ради прилагођавања различитим садржајима.

Да ли постоје нека оквирна очекивања и захтјеви од саме градске комисије или ођељења које је задужено за овакве послове који се унапред морају испунити!? Или је све препуштено случају као и трагични споменик на Крашовом паркиралишту утиснут између 30-так метара површине те га је једино из авиона имогуће „доживјети”.

Од аутора се очекује да кроз конкурсна рјешења сагледају могућности за преобликовање фасада на начин да не деградирају неспорне вриједности националних споменика. Конкурсна комисија очекује да рјешења дају нови визуелни израз комплекса на начин да користе савремени архитектонски језик приликом развијања концепта фасадних платана комплекса, са циљем стварања савременог урбаног амбијента. Није предвиђена никаква изградња нових структура на локацији него само надоградња постојећих а све у складу са регулационим планом из 2008. године.

Да ли могу да учествујем у такмичењу ако имам 14 година?

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована правна и физичка лица без обзира на територијалну припадност или професионалну квалификацију. Конкурсни приједлози се могу радити појединачно или тимски (није ограничен број чланова тима), уз задовољавање сљедећих услова:

 • Конкурсни рад мора бити достављен на вријеме и на начин утврђен расписом конкурса;
 • Конкурсни рад мора бити технички и обликовно обрађен у складу са прописаним условима и садржавати све дијелове одређене расписом конкурса;
 • Број аутора и сарадника у стручном тиму није ограничен;
 • Аутори награђених и похваљених радова су у обавези да након објаве резултата своја рјешења доставе у формату софтверских алата у којима су изворно рађенa (прије свега, векторски цртежи са изворним графичким слојевима; по могућности у формату .dwg)

1. У распису конкурса дефинисано је да су учесници обавезни осим предаје рада дигитално да редовном поштом пошаљу запечаћену коверту само са назнаком „АУТОР“, и која је на полеђини означена изабраном шифром рада. Да ли је могуће користити други начин (на примјер е-пошту) за достављање потребних података, јер би достава поште могла бити прилично напорна? 2. такође је у распису наведена 3д анимација, да ли је обавезан услов или опционо?

Сви аутори/учесници на конкурсу СУ ОБАВЕЗНИ осим предаје рада дигитално да редовном поштом пошаљу запечаћену коверту само са назнаком „АУТОР“, која је на полеђини означена изабраном шифром рада, јер је то једини начин да се обезбиједи анонимност конкурса. Сваки податак који се шаље путем емаил-а је видљиво ко је пошиљалац, тако да би нам то угрозило анонимност конкурса, што небисмо никако жељели. Важно је једино да коверту пошаљете до крајњег рока, она ће свакако стићи касније, али то се сматра на вријеме послана пошиљка.